Pensijų anuitetas: rūšys ir jų palyginimas

Pensijų anuitetas – tai paslauga, kai sumokėjus vienkartinę įmoką iš II pakopos pensijų fonde sukauptų pinigų, visą likusį gyvenimą „Sodra“ mokės stabilias mėnesio išmokas.

Bendrosios pensijų anuiteto savybės: 

 • Stabilios pajamos kiekvieną mėnesį.
 • Išmokų dydis negali mažėti dėl ekonominės padėties šalyje ir pasaulyje ar situacijos finansų rinkose, tačiau gali didėti dėl gerų investavimo rezultatų.
 • Išmokos yra neapmokestinamos.
 • Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą.
 • Yra galimybė paveldėti dalį sumos.
 • Valstybės garantija.

 

 Svarbu!

 • Vienkartinė visos sumos išmoka negalima, išskyrus atvejus, kai paveldėtojams išmokama vienkartinė išmoka už pensijų anuiteto gavėjui neišmokėtas išmokas iki 80-ties metų.
 • Įsigijus pensijų anuitetą, jo atsisakyti galima tik per 10 darbo dienų po to, kai „Sodra“ pateikė sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo. Vėliau jo atsisakyti nebegalima.
 • Priimant sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo draudžiama bet kokia forma reikalauti asmens sveikatos patikrinimo duomenų ir jais naudotis.
 • Apskaičiuodama pensijų anuiteto dydį, „Sodra“ negali atsižvelgti į lytį.
 • Pensijų anuitetų paslaugą Sodroje galima įsigyti nuo 2020 m. liepos 1 d. Sutartims, sudarytoms iki 2020 m. liepos 1 d., gyvybės draudimo bendrovės mokės pagal sutarčių sąlygas iki tol, kol pasibaigs jų mokėjimo terminas, t. y. visą likusį gyvenimą. Tai reiškia, kad anksčiau su gyvybės draudimo bendrovėmis sudarytos sutartys dėl pensijų anuiteto mokėjimo toliau liks galioti.

 

Pensijų anuitetų rūšys

 

Standartinis pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą pensijų išmokos sutarties sudarymo dieną. Valstybė garantuoja, kad „Sodra“ pensijų anuiteto išmokas mokės kas mėnesį visą gyvenimą. 

Pagrindinės savybės:

 • Išmokos DIDŽIAUSIOS, lyginant su kitais pensijų anuitetais
 • STABILIOS išmokos visą gyvenimą
 • NEPAVELDIMAS

Aktualu jeigu:

 • norite gauti kuo didesnę išmoką kiekvieną mėnesį
 • norite, kad išmokos būtų stabilios

 Svarbu! Šios rūšies pensijų anuiteto išmokos yra didesnės nei kitų pensijų anuiteto rūšių.

 

Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu

Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, kuris trumpiau vadinamas Paveldimu standartiniu pensijų anuitetu, įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą. Valstybė garantuoja, kad „Sodra“ pensijų anuitetų išmokas mokės kas mėnesį visą gyvenimą.

Pagrindinės savybės:

 • MAŽESNĖ išmokos nei standartinio pensijų anuiteto
 • STABILIOS išmokos visą gyvenimą
 • PAVELDĖJIMO GALIMYBĖ – paveldėtojams bus išmokėta vienkartinė išmoka už pensijų anuiteto gavėjui neišmokėtas išmokas iki 80-ties metų.

Aktualu, jeigu:

 • rūpinatės savo paveldėtojais
 • norite stabilių pajamų
 • išmokos dydis Jums nėra lemiamas veiksnys

 Svarbu! Užtikrinamas paveldėjimas per garantuojamą mokėjimo laikotarpį.

 

Atidėtasis pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas įsigyjamas už dalį pensijų fonde sukauptos sumos. Likusi suma išmokama periodinėmis išmokomis, kurias moka pensijų kaupimo bendrovė iki asmeniui sukaks 85 metai. „Sodra“ pradės pensijų anuiteto mokėjimą asmeniui sukakus 85 metus. Valstybė garantuoja, kad „Sodra“ pensijų anuitetų išmokas mokės kas mėnesį visą gyvenimą.

Pagrindinės savybės:

 • 1. Periodinės išmokos, mokamos pensijų kaupimo bendrovės:
  • Išmokų dydis priklauso nuo investavimo rezultatų – gali tiek MAŽĖTI, tiek DIDĖTI
  • PAVELDIMA pensijų fonde likusi neišmokėta suma
 • Pensijų anuitetas, mokamas „Sodros“:
  • Išmokos MAŽIAUSIOS lyginant su kitais pensijų anuitetais
  • STABILIOS išmokos
  • NEPAVELDIMAS

Aktualu, jeigu:

 • domitės investavimu ir sutinkate prisiimti investavimo riziką
 • rūpinatės savo paveldėtojais
 • išmokos dydis ir stabilumas Jums nėra lemiamas veiksnys

 Svarbu! Pensijų anuiteto išmokos yra mažiausios, periodinės išmokos iki 85 metų gali tiek didėti, tiek mažėti.

 

Pensijų anuitetų palyginimas

  Standartinis pensijų anuitetas Paveldimas standartinis pensijų anuitetas Atidėtas anuitetas
Periodinės išmokos iki 85 gimtadienio Atidėtasis pensijų anuitetas nuo 85 gimtadienio
Išmokos dydis Didžiausias lyginant su kitomis pensijų anuiteto rūšimis Mažesnis lyginant su kitomis pensijų anuiteto rūšimis Mažiausias lyginant su kitomis pensijų anuiteto rūšimis Mažiausias lyginant su kitomis pensijų anuiteto rūšimis
Įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą Įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą Įsigyjamas už likusią dalį fonde sukauptos sumos, atskaičius atidėtojo pensijų anuiteto įsigijimo mokestį** Apmokamas dalimi iš pensijų fonde sukauptų lėšų*
Gali didėti priklausomai nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose bei investavimo rezultatų, tačiau mažėti negali Gali didėti priklausomai nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose bei investavimo rezultatų, tačiau mažėti negali Gali tiek didėti, tiek mažėti priklausomai nuo šalies ekonomikos bei situacijos finansų rinkose bei investavimo rezultatų Gali didėti priklausomai nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose bei investavimo rezultatų, tačiau mažėti negali
Mokėtojas Sodra Sodra Pensijų kaupimo bendrovė Sodra
Pajamos Stabilios, kas mėnesį Stabilios, kas mėnesį Kintančios ir mokamos periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėn. Stabilios, kas mėnesį
Neapmokestinamos Neapmokestinamos Neapmokestinamos Neapmokestinamos
Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą Pajamos gaunamos iki 85 gimtadienio Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą nuo 85 gimtadienio
Tikslinė grupė Netoleruoja investavimo rizikos, paveldėjimas nesvarbus Netoleruoja investavimo rizikos, paveldėjimas svarbus Toleruoja investavimo riziką, paveldėjimas svarbus
Paveldėjimas Nėra galimybės paveldėti Paveldima priskaičiuotų, bet neišmokėtų iki 80 metų išmokų suma Neišmokėta turto dalis, skirta periodinės išmokoms mokėti iki 85 metų, paveldima Nėra galimybės paveldėti
Lėšos Pensijų anuitetų fondo nuosavybė Pensijų anuitetų fondo nuosavybė Dalyvio nuosavybė Pensijų anuitetų fondo nuosavybė

 

**Pensijų kaupimo bendrovės dalyviui per mėnesį mokėtinos periodinės išmokos dydis yra nustatomas Lietuvos banko 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 03-87 „Dėl Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

 Svarbu! Atlikite pensijų anuiteto rūšies pasirinkimo testą bei pabandykite išsiaiškinti, kuri pensijų anuiteto rūšis Jums tinkamiausia.

Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimas

 Svarbu! Pasinaudokite pensijų anuitetų skaičiuokle ir pabandykite paskaičiuoti kokia būtų Jūsų pensijų anuiteto mėnesio išmoka.  

Pensijų anuiteto dydis apskaičiuojamas pagal „Sodros“ patvirtintą metodiką atsižvelgiant į:

 • pensijų fonde Jūsų sukauptą sumą, už kurią įsigysite pensijų anuitetą;
 • Jūsų pasirinktą pensijų anuiteto rūšį;
 • vidutinę visų to paties amžiaus pensijų anuitetų gavėjų gyvenimo trukmę; 
 • palūkanų normą;
 • administravimo sąnaudas.  
Suskleisti

Sužinokite, kokia pensijų anuitetų rūšis Jums aktualiausia – atlikite testą.

Suskleisti

1 MITAS: Įsigijus standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, pensijų anuitetas mokamas tik iki 80 metų

Įsigijus standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, kuris trumpiau vadinamas Paveldimu standartiniu pensijų anuitetu, pensijų anuitetas mokamas visą gyvenimą. Šios rūšies pensijų anuitetas garantuoja, kad bus išmokėta tiek pensijų anuiteto išmokų, kiek jų žmogus gautų iki savo 80-ojo gimtadienio, t. y. pensijų anuiteto gavėjui nesulaukus 80-ies metų, paveldėtojai gaus vienkartinę išmoką už likusį garantuojamą laikotarpį. Jei žmogus gyvena ilgiau – jam ir toliau kas mėnesį mokamos pensijų anuiteto išmokos.

 

2 MITAS: Lėšos už įsigytą pensijų anuitetą „nukeliauja“ į „Sodrą“ pašalpoms ir kitoms socialinėms išmokoms mokėti

Gautos įmokos už įsigytus pensijų anuitetus yra valdomos atskirame Pensijų anuitetų fonde, kuris yra administruojamas atskirai nuo kitų „Sodros“ valdomų fondų.

Pensijų kaupimo įstatymas nustato, kam gali būti naudojamos lėšos, gautos už įsigytus pensijų anuitetus: pensijų anuitetų mokėjimui, administravimo išlaidoms padengti (ne didesnis nei 3 proc. vienkartinis atskaitymas nuo įmokos), investavimui ir kitiems su Pensijų anuitetų fondo veikla susijusiems teisėtiems mokėjimams atlikti.

 

3 IŠ DALIES MITAS: „Sodros“ mokamas pensijų anuitetas visą gyvenimą bus tokio pat dydžio

Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta, kad „Sodros“ mokamas pensijų anuitetas negali mažėti. Pensijų anuitetų fondas gaunamas lėšas investuoja ir, priklausomai nuo investavimo rezultatų, pensijų anuitetai ateityje gali būti didinami iš paskirstyto pelno. Daugiau sužinoti apie tai, kaip investuojamos Pensijų anuitetų fondo lėšos ir kokie investavimo rezultatai, galima čia. Pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašą rasite čia

 

4 MITAS: Sulaukus pensinio amžiaus pensijų fondo dalyvis privalo iškart įsigyti pensijų anuitetą, jei sukaupė 10 807 eurų ir daugiau

Teisės aktai nenumato prievolės sulaukus senatvės pensijos amžiaus iškart įsigyti pensijų anuitetą, jei dalyvis sukaupė 10 tūkst. eurų ir daugiau. Pavyzdžiui,  sulaukęs senatvės pensijos amžiaus dirbantis žmogus gali toliau mokėti įmokas į savo pensijų fondą, kad sukauptų didesnę sumą ateičiai. Jeigu žmogus pensijų anuiteto neįsigyja iki gyvenimo pabaigos, visa pensijų fonde sukaupta suma yra paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

5 MITAS: Lėšos, sukauptos II pakopos pensijų fonde, yra paveldimos tik tol, kol jos yra „banke“

Yra pensijų anuitetų su paveldėjimo savybe. Pasirinkus standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, kuris trumpiau vadinamas Paveldimu standartiniu pensijų anuitetu, būtų paveldima dalis pensijų anuiteto, jei jo gavėjas nesulauktų 80-ties metų amžiaus.

 

6 MITAS: Paveldėtojai negaus Pensijų anuitetų fondo uždirbto pelno

Jei paskirsčius Pensijų anuitetų fondo uždirbtą pelną, pensijų anuitetas buvo padidintas, paveldėjimo suma skaičiuojama, įvertinant padidintą pensijų anuitetą.

Suskleisti

Sukaupta suma pensijų fonde*, Eur

Galimi pensijų išmokų būdai

Vienkartinė išmoka

Periodinė išmoka

Pensijų anuitetas

≤ 5 403

Taip

Ne

Taip

5 403 ˂ 10 807

Ne

Taip

Taip

10 807 ˂ 64 841

Ne

Taip, iki 85 metų pasirinkus atidėtąjį pensijų anuitetą  

Taip

≥ 64 841

Taip, sumą, kuri viršija 64 841 eurų  

Taip, iki 85 metų pasirinkus atidėtąjį pensijų anuitetą

Taip

 

Nurodyti dydžiai kas trejus metus indeksuojami vidutinės metinės infliacijos, apskaičiuotos pagal Valstybės duomenų agentūros skelbiamą suderintą vartotojų kainų indeksą, suminį trejų paskutinių kalendorinių metų rodiklį. Euro tikslumu suapvalintus naujus dydžius, pradedant 2023 m. taikomais dydžiais, ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš taikymo metus, lapkričio 30 d. savo interneto svetainėse paskelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir pensijų anuitetų mokėtojas.

 Svarbu! 

Ar pensijų anuiteto įsigijimas yra privalomas?

Taip, jei II pakopos pensijų fonde sukaupėte 10 807 eur ir daugiau bei norite gauti išmokas iš savo sukauptos sumos. Jei sukaupta suma viršija 64 841 Eur, tai viršijanti dalis gali būti išmokama ir vienkartine išmoka.

Ne, jei norite atsidėti pensijų anuiteto įsigijimą (tokiu atveju sukauptos lėšos lieka Pensijų fonde). 

Suskleisti

Teisę gauti pensijų anuiteto išmoką už pensijų fonde sukauptą sumą įgysite tik sukakę senatvės pensijos amžių arba tuo atveju, jeigu Jums yra paskirta išankstinė socialinio draudimo senatvės pensija. 

 Svarbu! Net ir sukakę senatvės pensijos amžių, Jūs turite teisę nukelti pensijų anuiteto įsigijimo pradžią. Jei nesikreipsite į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, bus laikoma, kad Jūs pasinaudojote teise nukelti pensijų anuiteto įsigijimą. Tokiu atveju toliau dalyvausite pensijų kaupime.

Ši tvarka galioja ir kitoms pensijų išmokoms iš pensijų fonde sukauptų sumų.

 

Norėdami įsigyti pensijų anuitetą:

 • Savarankiškai nuspręskite, kurią pensijų anuiteto rūšį norėtumėte įsigyti (atidžiai perskaitykite „Sodros“ svetainėje pateiktą informaciją, pasinaudokite skaičiuokle, atlikite pensijų anuiteto rūšies pasirinkimo testą, prireikus kreipkitės konsultacijos telefonu arba atvykite į artimiausią Sodros klientų aptarnavimo skyrių).
 • Pateikite prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Šį prašymą galite pateikti pensijų kaupimo bendrovėje, Sodros klientų aptarnavimo skyriuose bei prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (forma GPN22).
 • Pensijų kaupimo bendrovėje pateikite prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo. Gavusi Jūsų prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, pensijų kaupimo bendrovė sudarys pensijų išmokos sutartį ir kitą darbo dieną Jums priklausančius pensijų fondo vienetus konvertuos į pinigus.
 Svarbu! Jei prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo pateikėte „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje arba per savo asmeninę „Sodros“ paskyrą, prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo pensijų kaupimo bendrovei turite pateikti per 3 darbo dienas. Nesuspėjus pateikti prašymo pensijų kaupimo bendrovei per nustatytą laiką, Jūsų prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo bus anuliuotas ir Jums reikės jį pateikti iš naujo.   
 • Jei atlikote ankstesniuose punktuose nurodytus veiksmus, Jums liks sulaukti „Sodros“ sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo. „Sodra“ apskaičiuos Jums priklausančio pensijų anuiteto dydį ir savo sprendimą pateiks per Jūsų asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui
 Svarbu! Jūs turite teisę per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo pateikimo Jums dienos apsigalvoti ir atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą. Tokiu atveju netektų galios ir su pensijų kaupimo bendrove sudaryta pensijų išmokos sutartis - liktumėte pensijų kaupimo dalyviu tol, kol vėl pateiktumėte prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo. Svarbu pažymėti, kad prašymą dėl pensijų anuiteto atsisakymo galite pateikti tik „Sodroje“. Tai galite padaryti atvykę į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių arba prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (forma GPN23).
 
Negavus prašymo dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą per 10 darbo dienų, laikoma, kad Jūs nepasinaudojote teise jo atsisakyti, prašymai nebepriimami bei pradedamos mokėti mėnesinės išmokos.  
Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti pensijų anuitetų skaičiuokle. Skaičiuoklėje reikia įvesti gimimo datą, datą, kada planuojate teikti prašymą (jeigu dar tiksliai nežinote, rekomenduojame palikti tą, kuri yra jau įrašyta) ir sukauptą pensijų fonde sumą.

Skaičiuoklė.

Suskleisti

Pensijų anuiteto išmokos mokamos kas mėnesį nuo 17 iki 26 dienos už einamąjį mėnesį į pensijų anuitetų gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje.

Lietuvos Respublikos teritorijoje išmokos pervedamos nemokamai. Jeigu pensijų anuiteto gavėjas pasirenka gauti pensijų anuitetą į sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje, esančioje ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba kitu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatytu būdu, jis padengia su pensijų anuiteto mokėjimu susijusias išlaidas*.

*Išskyrus valstybes priklausančioje elektroninių mokėjimų eurais erdvei (SEPA), t.y. Europos Sąjungos valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, San Marine, Monake, Andoroje, Jungtinėje Karalystėje – pensijų anuitetų išmokos pervedamos nemokamai.  

 Svarbu! Jeigu Jūsų atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą terminas baigiasi vėliau nei 9 darbo dienos iki pensijų anuiteto išmokų mokėjimo laikotarpio, kuris nurodytas sprendime, pradžios, kitą mėnesį šią išmoką gausite kartu su einamojo mėnesio pensijų anuiteto išmoka.

Pavyzdys: Prašymas dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo ir prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo pateiktas pensijų kaupimo bendrovėje liepos 10 d. Sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo „Sodra“ Jums pateiks liepos 15 d. (iki liepos 29 d. (10 d. d.) galėsite apsispręsti, ar atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą). Skaičiuojant nuo liepos 30 d. devynias darbo dienas (9 d. d. nuo atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą termino pabaigos iki mokėjimo laikotarpio pradžios ir jei pensijų kaupimo bendrovė pervedė pinigus laiku, pirmasis išmokėjimas galėtų būti rugpjūčio 11 d. Tačiau pensijų anuitetų išmokėjimai numatyti mėnesio 17–26 dienomis, tai pirmasis pensijų anuiteto išmokos pervedimas (išmokėjimas) turėtų Jus pasiekti rugpjūčio 17–26 dienomis.

 

Jeigu Jūs deklaruojate išvykimą iš Lietuvos Respublikos:

 • Kiekvienų metų pabaigoje „Sodrai“ privalote pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad gyvenate užsienio valstybėje arba kad esate gyvas ir esate tam tikroje vietovėje. Dokumentas turi būti išduotas (dokumento kopija patvirtinta) ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną.
 • Šio dokumento nepateikus iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos, pensijų anuiteto mokėjimas sustabdomas nuo kitų metų sausio 1 dienos. 
 • Šį dokumentą pateikus vėliau, pensijų anuiteto mokėjimas atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos.
 • Jeigu gaunate senatvės pensiją, tokiu atveju pakanka vieną kartą pateikti  „Sodrai“ dokumentą, patvirtinantį, kad gyvenate užsienio valstybėje arba kad esate gyvas ir esate tam tikroje vietovėje.
Suskleisti

Pensijų anuiteto gavėjui mirus (jį paskelbus mirusiu), pensijos anuiteto gavėjo paveldėtojai turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl paveldėtų sumų pervedimo į jų asmenines sąskaitas kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje. 

 Svarbu! Kartu su prašymu turi būti pateikiamas paveldėjimo teisės liudijimas ar (ir) nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimas arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka ar pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Suskleisti

 

Pensijų anuitetų mokėtojo („Sodros“) veiklos tikslas – užtikrinti pensijų anuitetų mokėjimą jų gavėjams iki gyvos galvos, siekiant jiems didžiausios naudos ir Pensijų anuitetų fondo lėšas valdant skaidriai, tvariai. 

Tam, kad „Sodra“ galėtų vykdyti savo įsipareigojimus laiku mokėti garantuoto dydžio pensijų anuitetus, gautos įmokos už įsigytus pensijų anuitetus yra valdomos atskirame Pensijų anuitetų fonde. Šio fondo lėšos investuojamos taip, kad būtų uždirbama ne mažesnė investicinė grąža, negu yra įskaičiuota į pensijų anuiteto dydį. 

Valdant Pensijų anuitetų fondą, atsižvelgiama į Pensijų anuitetų fondo tarybos išvadas bei rekomendacijas. 

 

Pensijų anuitetų fondo taryba

Pensijų anuitetų fondo taryba, veikdama kolegialiai, prižiūri, kaip „Sodra“ įgyvendina pensijų anuitetų mokėjimo veiklos tikslus ir valdo Pensijų anuitetų fondą.

Pensijų anuitetų fondo tarybą sudaro penki nariai. Pensijų anuitetų fondo tarybos nariais, gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, atitinkantys Vyriausybės patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Pensijų anuitetų fondo tarybos narių kvalifikacija, patirtis ir žinios vertinamos kiekvieno atskirai ir visų kartu bei turi apimti šias sritis: aktuarinę, investicijų valdymo, rizikų valdymo, finansų ir produkto valdymo.

Pensijų anuitetų fondo taryba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

LR vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1169 patvirtinta tokios sudėties Pensijų anuitetų fondo taryba:

Mindaugas Vaičiulis – Tarybos pirmininkas, atsakingas už investicijų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė vadovaudamas Lietuvos banko Bankininkystės tarnybai ir kitoms finansinėms institucijoms bei jų padaliniams. Sertifikuotas finansų analitikas (CFA), turintis generalinę finansų maklerio licenciją bei įgijęs Tarptautinį fiksuoto pajamingumo ir išvestinių priemonių (IFID) sertifikatą.

Eglė Šaltenytė – atsakinga už aktuarinę sritį. Patirtį šioje srityje sukaupė dirbdama aktuare finansų ir draudimo įmonėse tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos aktuarų draugijos tikroji narė, turinti  Londono Aktuarų instituto (IFoA) suteiktą tarptautinę aktuarinę kvalifikaciją (FIA).

Aleksandr Četverikov – atsakingas už rizikų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė dirbdamas LR draudimo priežiūros komisijoje ir draudimo įmonėse. Rizikos valdymo profesionalų asociacijos tikrasis narys bei Lietuvos aktuarų draugijos tikrasis narys. Turi tarptautinį finansų rizikos valdytojo (FRM) sertifikatą, generalinę finansų maklerio licenciją.

Aurimas Maždžierius – atsakingas už finansų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė dirbdamas finansininku, vadovu bei valdybos nariu investicijų valdymo ir finansų maklerio įmonėse. Turi generalinę finansų maklerio licenciją.

Liudmila Damulienė – atsakinga už produktų valdymo sritį. Patirtį šioje srityje sukaupė dirbdama vadovaujantį darbą draudimo bendrovėse bei kurdama ir valdydama jų produktus.

Suskleisti

Pagrindiniai investavimo principai 

Pensijų anuitetų fondo lėšos investuojamos, vadovaujantis „Sodros“ patvirtinta investavimo politika ir strategija. Pensijų anuitetų fondo lėšas galima investuoti tik į Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatytus objektus, jeigu galima nustatyti, vertinti, stebėti ir valdyti riziką, kylančią iš investicijų (rinkos (palūkanų normos, akcijų, valiutos), likvidumo, kredito, koncentracijos, reinvestavimo, infliacijos ir kita).  

Pensijų anuitetų fondo lėšos turi būti investuojamos taip, kad būtų užtikrintas viso investicinių priemonių portfelio saugumas, kredito kokybė, likvidumas ir pelningumas. Pensijų anuitetų fondo turtas laikomas taip, kad būtų užtikrinamas jo prieinamumas. 

Pensijų anuitetų fondo turtas negali būti skolinamas ar įkeičiamas, išskyrus atvejį, kai jis skolinamas ar įkeičiamas likvidumo valdymo tikslais iki trijų mėnesių, juo negalima garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti kitų asmenų įsipareigojimų vykdymo. 

Techninius atidėjinius dengiantis Pensijų anuitetų fondo turtas turi atitikti įsipareigojimų, kylančių iš pensijų anuitetų, pobūdį ir trukmę, o investicijos geriausiai atitiktų dalyvių interesus. 

Valdant Pensijų anuitetų fondą galima naudoti išvestines finansines priemones, siekiant mažinti investicijų riziką ir užtikrinti efektyvų investicinių priemonių portfelio valdymą. 

Pensijų anuitetų fondo valdytojai turi užtikrinti, kad investicijos ir Pensijų anuitetų fondo turtas, kuriuo neprekiaujama reguliuojamose finansų rinkose, neviršytų apdairaus lygio. 

Pensijų anuitetų fondo turtas turi būti diversifikuotas, kad būtų išvengta per didelės priklausomybės nuo bet kurios turto rūšies, emitento ar įmonių grupės, sandorio šalies arba geografinės teritorijos ir pernelyg didelės viso investicinių priemonių portfelio rizikos. Pensijų anuitetų fondo turto diversifikacija užtikrinama, atsižvelgiant į investicinių priemonių portfelio dydį ir riziką. 

 

Rizikų valdymo principai  

Pensijų anuitetų mokėtojas turi nustatyti rizikos, kylančios iš pensijų anuitetų mokėtojo veiklos, valdymo sistemą.  

Rizika turi būti valdoma vadovaujantis rizikos valdymo strategija ir politika bei vidaus dokumentuose aprašytais procesais, skirtais nuolat nustatyti, vertinti, stebėti ir valdyti kylančią ar galinčią kilti ilgaamžiškumo, investavimo ir operacinę riziką (tiek individualiu, tiek agreguotu lygiu) ir pranešti apie ją Komitetui. 

 

Rizikos valdymo sistema privalo apimti bent šią riziką:

 • investavimo (rinkos, likvidumo, kredito, koncentracijos ir kita) riziką; 
 • ilgaamžiškumo riziką; 
 • operacinę riziką. 

Investavimo strategija

Įgyvendinant pensijų anuitetų mokėtojo pagrindinius tikslus, siekiama, kad Pensijų anuiteto fondo (PAF) lėšos būtų daugiau investuojamos į aplinkosaugos (E), socialinės atsakomybės (S) ir geros valdymo praktikos (G) atitinkančius objektus.

Renkantis investicijas, pirmenybė teikiama obligacijoms, kurios atitinka Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos (angl. International capital market association – ICMA) tvarumo principus ir gaires, bei biržoje prekiaujamiems fondams (ETF), kurie atitinka pasirinktus ESG kriterijus. Fondo investicijos yra reguliariai stebimos ir vertinamos pagal kiekybinius ESG rodiklius.

Siekiama, kad ESG kriterijus atitinkančios investicijos sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. viso PAF turto.

PAF atsižvelgia į investicijų aplinkosaugines ar socialines savybes, tačiau tvarios investicijos nėra esminis šio fondo tikslas.

 

Taikomos metodikos

Investuojant į tvarias obligacijas, vadovaujamasi emitento prospekte pateikta informacija ir vertinimo agentūrų (pavyzdžiui, ,,Cicero“) pateiktomis išvadomis, ar finansinė priemonė atitinka ICMA principus ir gaires.

Investuojant į ESG ETF atsižvelgiama į tai, ar ETF atitinka (ES) Reglamento 2019/2088 8 arba 9 straipsnio reikalavimus. Jeigu ETF valdytojas yra nenurodęs, kad veikia pagal šio Reglamento 8 arba 9 straipsnio reikalavimus, vadovaujamasi trečiųjų šalių (,,MSCI“, ,,Morningstar“) suteiktais reitingais.

Kiekybiniai ESG rodikliai įvertinami pagal ,,MSCI ESG Fund Ratings“ ir ,,Morningstar Sustainability Rating“ pateiktus duomenis. ,,Morningstar“ tvarumo reitingas negali būti žemiau 3 (maksimalus reitingas – 5). ,,MSCI“ fondų tvarumo reitingas ne mažiau kaip BBB.

,,MSCI“ reitingai skirstomi į tris grupes: lyderiai (AAA, AA), vidurinė grupė (A, BBB, BB), atsiliekanti grupė (B, CCC). Bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su iškastiniu kuru, turėtų sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. atitinkamo ESG ETF portfelio turto.

Jeigu toks įvertinimas nėra įmanomas ir trečiųjų šalių vertinimo duomenys yra neprieinami, PAF portfelių valdytojas vadovaujasi informacija, kurią pateikia ETF valdytojas arba tvarių obligacijų emitentas savo internetiniame puslapyje.

 

Nustatytas indeksas

Šio metu nėra pasirinktas lyginamasis indeksas, kuris atspindėtų aplinkos ar socialinės atsakomybės siekimą.

 

Duomenų šaltiniai

Suskleisti
 • Ar paveldimas standartinis pensijų anuitetas ir standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu yra dvi skirtingos pensijų anuitetų rūšys?

Ne. Tai yra viena ir ta pati pensijų anuiteto rūšis. „Paveldimas standartinis pensijų anuitetas“ yra trumpesnis standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu pavadinimas.

 • Ar įsigijus standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu išmokos man bus mokamos tik iki 80 metų?

Ne. Visų rūšių pensijų anuitetai mokami visą gyvenimą, taip pat ir standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, kurio trumpesnis pavadinimas – Paveldimas standartinis pensijų anuitetas. Šis pensijų anuitetas užtikrina, kad pensijų anuitetas bus mokamas ne trumpiau kaip iki pensijų anuiteto gavėjui sukaks 80 metų. Jei šios datos nesulauktų pats asmuo, jo paveldėtojams būtų išmokėta vienkartinė išmoka už jam neišmokėtas garantuotas pensijų anuiteto išmokas, kitu atveju pensijų anuitetas jo gavėjui bus mokamas visą gyvenimą.

 

 • Kaip sužinoti, kiek sukaupiau II pakopos pensijų fonde?

II pakopos pensijų fonde sukauptą sumą galite sužinoti savo pensijų kaupimo bendrovėje. Prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui galite pasitikrinti, kurios pensijų kaupimo bendrovės pensijų fonde šiuo metu kaupiate.

 

 • Ar aš galiu iš anksto pateikti prašymą pensijų anuitetui įsigyti (pvz. tvarkantis dokumentus dėl pensijos)?

Ne. Pateikti prašymą įsigyti pensijų anuitetą galima tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba tuo atveju, jei jau pradėta mokėti išankstinė pensija.

 

 • Noriu įsigyti pensijų anuitetą – nuo ko pradėti?

Visų pirma turėtumėte pateikti prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Tai galite padaryti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykę į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių/priimamąjį arba savo pensijų kaupimo bendrovėje. Parašius prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo, būtina per 3 darbo dienas kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo.

SVARBU: Nesudarius pensijų išmokos sutarties per nurodytą terminą Jūsų prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo bus automatiškai anuliuotas.

 

 • Kokią pensijų anuiteto rūšį turėčiau pasirinkti? Kuo jie skiriasi?

Pensijų anuiteto rūšies pasirinkimas yra Jūsų asmeninis sprendimas ir priklauso tik nuo Jūsų individualių poreikių. Siūlome atlikti pensijų anuiteto rūšies pasirinkimo testą bei pabandyti išsiaiškinti, kuri pensijų anuiteto rūšis Jums tinkamiausia. Plačiau apie pagrindinės pensijų anuitetų savybes bei skirtumus galite pasiskaityti čia.

Taip pat galite pasinaudoti pensijų anuitetų skaičiuokle ir savarankiškai palyginti, kokią mėnesinę išmoką gautumėte pasirinkę vieną ar kitą pensijų anuiteto rūšį.

 

 • Gavau sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo, bet noriu pakeisti jo rūšį – ką daryti?

Norėdami pasikeisti pensijų anuiteto rūšį, per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo pateikimo Jums dienos, turėtumėte atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą. Norėdami atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir iš prašymų sąrašo (meniu kairėje pagrindinio lango pusėje) pasirinkite prašymą „Dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą, GPN23“. Užpildykite jį ir pateikite elektroniniu būdu. Pateikti prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą galima ir atvykus į bet kurį „Sodros“ klientų aptarnavimo priimamąjį. Kai iš „Sodros“ gausite pranešimą, kad sprendimas dėl pensijų anuiteto mokėjimo panaikintas (pripažintas negaliojančiu), galėsite pateikti naują prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo ir sudaryti naują pensijų išmokos sutartį su savo pensijų kaupimo bendrove.

SVARBU: praėjus 10 darbo dienų terminui nuo sprendimo pateikimo Jums dienos, pakeisti pensijų anuiteto rūšies nebegalėsite.

 

 • Gavau sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo, tačiau negaunu išmokos už pirmą mėnesį. Kodėl?

Jei negavote pensijų anuiteto išmokos už pirmąjį mėnesį, taip galėjo nutikti dėl to, jog Jūsų atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą terminas baigėsi vėliau nei 9 dienos iki pensijų anuiteto išmokų mokėjimo laikotarpio, kuris nurodytas sprendime, pradžios. Tokiu atveju, kitą mėnesį šią išmoką gausite kartu su einamojo mėnesio pensijų anuiteto išmoka.

Jei negavote pensijų anuiteto išmokos daugiau nei 2 mėnesius, kreipkitės telefonu +370 5 250 0883  arba atvykite į artimiausią „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių / priimamąjį, kad galėtume kartu išsiaiškinti priežastis.

SVARBU: pensijų anuitetai mokami kiekvieno kalendorinio mėnesio 17–26 dienomis.

 

 • Ar pensijų anuitetas man bus išmokamas kartu su pensija?

Ne. Pensijų anuitetai yra mokami kiekvieno kalendorinio mėnesio 17–26 dienomis atskirai nuo pensijos.

 

 • Pasirinkau atidėtąjį pensijų anuitetą, kodėl negaunu išmokų iš „Sodros“?

Žodis „atidėtasis“ reiškia, kad pensijų anuiteto mokėjimas atidedamas tam tikram laikui. Konkrečiai „Sodros“ mokamam pensijų anuitetui atidėjimo terminas yra iki jums sukaks 85 metai. Iki to laiko Jūs gausite periodines išmokas iš pensijų kaupimo bendrovės, kurios pensijų fonde kaupėte. „Sodra“ pensijų anuiteto išmokas Jums pradės mokėti tik nuo mėnesio, kada Jums sukaks 85 metai.

 

 • Ar kas mėnesį gausiu tokio paties dydžio pensijų anuiteto išmokas?

Pensijų anuitetas negali mažėti. „Sodra“ užtikrina, kad kas mėnesį mokamo pensijų anuiteto dydis būtų toks pats. Už pensijų anuitetus gautas lėšas „Sodra“ investuoja, kad uždirbtų papildomas pajamas, todėl ateityje pensijų anuitetai ateityje gali būti didinami iš paskirstyto pelno. „Sodra“ yra biudžetinė įstaiga, todėl visas uždirbtas pelnas turi būti paskirstytas pensijų anuitetų gavėjams.

Daugiau informacijos apie tai, kaip investuojamos Pensijų anuitetų fondo lėšos ir kokie investavimo rezultatai galima „Sodros“ internetinėje svetainėje.

 

 • Kaip paskirstomas pelnas, kurį „Sodra“ uždirba iš pensijų anuitetų mokėjimo veiklos?

Vykdydama pensijų anuitetų mokėjimo veiklą, „Sodra“ gali uždirbti pelno iš nepanaudoto vienkartinio atskaitymo administravimo sąnaudoms padengti (jei pajamos iš atskaitymo viršija pensijų anuitetų mokėjimo veiklos administravimo ir valdymo sąnaudas), mirtingumo (jei pensijų anuitetų gavėjai gyvena vidutiniškai trumpiau nei įskaičiuota į pensijų anuiteto dydį) ir investavimo. Kartais gali būti uždirbta pelno ir dėl kitų priežasčių. Pasibaigus kalendoriniams (ataskaitiniams) metams „Sodros“ specialistai, vadovaudamiesi VSDF valdybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašu, apskaičiuoja ataskaitinių metų pelną ir įvertina galimybę jį paskirstyti pensijų anuitetų gavėjams. Gavęs Pensijų anuitetų fondo tarybos rekomendaciją VSDF valdybos direktorius gali priimti sprendimą ir neskirstyti uždirbto pelno, jei jį paskirsčius kiltų grėsmė Pensijų anuitetų fondo finansiniam tvarumui. Jei priimamas sprendimas paskirstyti pelną, už konkrečiam pensijų anuiteto gavėjui skirto pelno dalį bus indeksuojamas jam skirto pensijų anuiteto dydis, nebent išimtiniais atvejais sprendime bus nurodytas kitoks pelno paskirstymo būdas. Sprendimą apie pelno paskirstymą bendrai ir jam konkrečiai skirtą pelno dalį kiekvienas pensijų anuitetų gavėjas gaus asmeniškai į savo paskyrą „Sodros“ interneto svetainėje.

Suskleisti

Mėnesio ataskaita:

 

Ataskaitos, parengtos pagal Pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus:

 

Kitos ataskaitos:

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!