Pensijų anuitetas – tai paslauga, kai sumokėjus vienkartinę įmoką iš II pakopos pensijų fonde sukauptų pinigų, visą likusį gyvenimą „Sodra“ mokės stabilias mėnesio išmokas. „Sodra“ garantuoja, kad mėnesio išmokos nemažės visą mokėjimo laikotarpį. Šią paslaugą „Sodroje“ nuo 2020 m. liepos 1 d. gali įsigyti dalyvavę II pakopos pensijų kaupime.

 

Pensijų anuiteto savybės: 

 • Stabilios pajamos kiekvieną mėnesį.
 • Išmokų dydis nepriklauso nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose.
 • Išmokos yra neapmokestinamos.
 • Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą.
 • Yra galimybė paveldėti dalį sumos.
 • Valstybės garantija.
 • Pensijų anuitetas negali būti mažėjantis.

 

Svarbu žinoti:

 • Įsigijus pensijų anuitetą, pensijų fonde sukautos lėšos tampa Pensijų anuitetų fondo nuosavybe.
 • Įsigijus pensijų anuitetą, jo atsisakyti galima tik per 10 darbo dienų po to, kai „Sodra“ pateikė sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo. Vėliau jo atsisakyti nebegalima.
 • Vienkartinė visos sumos išmoka negalima, išskyrus atvejus, kai paveldėtojams mokama neišmokėtų pensijų anuiteto išmokų suma.
 • Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2020 m. liepos 1 d., gyvybės draudimo bendrovės mokės pagal sutarčių sąlygas iki tol, kol pasibaigs jų mokėjimo terminas, t.y. visą likusį gyvenimą. Tai reiškia, kad anksčiau su gyvybės draudimo bendrovėmis sudarytos sutartys dėl pensijų anuiteto mokėjimo toliau liks galioti.
Suskleisti

Taip, jei II pakopos pensijų fonde sukaupėte 10 000 eur ir daugiau bei norite gauti išmokas iš savo sukauptos sumos. Jei sukaupta suma viršija 60 000 Eur, tai viršijanti dalis gali būti išmokama ir vienkartine išmoka.

Ne, jei norite atsidėti pensijų anuiteto įsigijimą (tokiu atveju sukauptos lėšos lieka Pensijų fonde).  

Suskleisti

Nuo 2020 m. liepos 1 d. galima pasirinkti iš kelių pensijų išmokos rūšių: 

Sukaupta suma, EUR

Galimi pensijų išmokų būdai

Vienkartinė išmoka

Periodinė išmoka

Pensijų anuitetas

Iki 5000,00 

Taip

Ne

Taip

Nuo 5000,01 iki 9999,99

Ne

Taip

Taip

Nuo 10 000,00 iki 60 000,00

Ne

Taip,

jei pasirenkamas atidėtasis pensijų anuitetas 

Taip

Nuo 60 000,01

Taip,

sumą, kuri viršija 60 tūkst. EUR 

Taip,

jei pasirenkamas atidėtasis pensijų anuitetas

Taip

Suskleisti

Standartinis pensijų anuitetas

Standartinis pensijų anuitetas įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą. Valstybė garantuoja, kad „Sodra“ kas mėnesį mokės pensijų anuiteto išmokas iki gyvenimo pabaigos. 

Standartinis pensijų anuitetas nėra paveldimas – išmokų mokėjimas baigiamas asmeniui mirus.

Pagrindinės savybės:

 • Didžiausios išmokos;
 • Stabilios išmokos visą laikotarpį;
 • Nėra galimybės paveldėti.

Aktualu, jeigu:

 • norite gauti didesnę išmoką kiekvieną mėnesį;
 • norite, kad išmokos būtų stabilios.

Šios rūšies pensijų anuiteto išmokos yra didesnės nei kitų pensijų anuiteto rūšių.

 

Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu iki 80 metų

Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu – įsigyjamas už visą pensijų fonde sukauptą sumą. Valstybė garantuoja, kad „Sodra“ pensijų anuiteto išmokas mokės kas mėnesį iki gyvenimo pabaigos. 

Pavyzdžiui, jei asmuo miršta būdamas 70-ties metų, paveldėtojams bus apskaičiuota ir išmokėta vienkartinė išmoka už pensijų anuiteto išmokas, kurios būtų buvę išmokėtos per 10 metų iki asmens 80-ojo gimtadienio. 

Pagrindinės savybės:

 • Mažesnė išmoka nei standartinio pensijų anuiteto;
 • Stabilios išmokos visą laikotarpį;
 • Paveldėjimo galimybė iki 80 metų. Paveldėtojams išmokama vienkartinė išmoka už pensijų anuiteto gavėjui neišmokėtas išmokas iki 80-ties metų.

Aktualu, jeigu:

 • rūpinatės savo paveldėtojais;
 • norite stabilių pajamų ;
 • išmokos dydis Jums nėra lemiamas veiksnys.

Užtikrinamas dalinis paveldėjimas, jeigu asmuo nesulauktų 80 metų amžiaus.

 

Atidėtasis pensijų anuitetas

Atidėtasis pensijų anuitetas įsigyjamas už dalį pensijų fonde sukauptos sumos, o „Sodra“ atidės pensijų anuiteto išmokų mokėjimą iki asmeniui sukaks 85 metai. Likusi sukauptos sumos dalis lieka pensijų fonde ir išmokama periodinėmis išmokomis iki asmeniui sukaks 85 metai.

Pagrindinės savybės:

 • Periodinės išmokos, mokamos pensijų kaupimo bendrovės:
  • Išmokų dydis priklauso nuo situacijos finansų rinkose – gali tiek mažėti, tiek didėti;
  • Paveldima dar neišmokėta periodinių išmokų dalis.
 • Pensijų anuiteto išmokos, mokamos „Sodros“:
  • Stabilios pajamos iki gyvenimo pabaigos;
  • Valstybės garantija;
  • Nepaveldima.

 

Pensijų anuitetų palyginimas

Savybė

Standartinis

Standartinis su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu

Atidėtas

Išmokos dydis

Didžiausias

Mažesnis

Mažiausias

Pajamos

Stabilios, kas mėnesį

Stabilios, kas mėnesį

Periodinės išmokos kinta, nuo 85 m. pajamos stabilios, kas mėnesį

Išmokos dydis

Nepriklauso nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose

Nepriklauso nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose

Periodinės išmokos priklauso nuo šalies ekonomikos, situacijos finansų rinkose

Išmokos

Neapmokestinamos

Neapmokestinamos

Neapmokestinamos

Pajamos

Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą

Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą

Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą

Paveldėjimas

Nėra galimybės paveldėti

Paveldimos išmokos iki 80 metų

Periodinės išmokos iki 85 metų paveldimos; pensijų anuiteto išmokos nepaveldimos

Užtikrinimas

Valstybės garantija

Valstybės garantija

Valstybės garantija

Išmokos dydis

Negali mažėti

Negali mažėti

Periodinės išmokos dydis gali tiek mažėti, tiek didėti; pensijų anuiteto išmokos dydis negali mažėti

 

Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimas

Pensijų anuiteto dydis apskaičiuojamas pagal „Sodros“ patvirtintą metodiką atsižvelgiant į:

 • pensijų fonde Jūsų sukauptą sumą, už kurią įsigysite pensijų anuitetą;
 • Jūsų pasirinktą pensijų anuiteto rūšį;
 • vidutinę visų to paties amžiaus pensijų anuitetų gavėjų gyvenimo trukmę; 
 • palūkanų normą;
 • administravimo sąnaudas. 

Teisės aktuose nustatyti principai, kurių „Sodra“ privalo laikytis: 

 • pensijų anuiteto dydis negali būti mažėjantis; 
 • priimant sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo draudžiama bet kokia forma reikalauti asmens sveikatos patikrinimo duomenų ir jais naudotis; 
 • apskaičiuodama pensijų anuiteto dydį, „Sodra“ negali atsižvelgti į lytį. 
Suskleisti

Teisę gauti pensijų anuiteto išmoką už pensijų fonde sukauptą sumą įgysite tik sukakę senatvės pensijos amžių arba tuo atveju, jeigu Jums bus paskirta arba jau yra paskirta išankstinė socialinio draudimo senatvės pensija. 

Net ir sukakę senatvės pensijos amžių Jūs turite teisę nukelti pensijų anuiteto įsigijimo pradžią. Jei nesikreipsite į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, bus laikoma, kad Jūs pasinaudojote teise nukelti pensijų anuiteto įsigijimą. Tokiu atveju toliau dalyvausite pensijų kaupime.

Ši tvarka galioja ir kitoms pensijų išmokoms iš pensijų fonde sukauptų sumų.

Suskleisti

Pirmiausiai savo pensijų kaupimo bendrovėje pasidomėkite, kokią sumą sukaupėte II pakopos pensijų fonde. Nuo sukauptos sumos dydžio priklausys, kokią pensijų išmokos rūšį galite pasirinkti.

 • Norėdami gauti pensijų išmoką, savo pensijų kaupimo bendrovei pateikite prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo.
 • Jei sukaupėte 10 000 eurų ir daugiau, pensijų kaupimo bendrovei kartu galite pateikti ir  prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Šį prašymą iš anksto galima pateikti ir „Sodroje“, tačiau tada reikia suskubti per 3 darbo dienas pateikti prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo pensijų kaupimo bendrovei, kitu atveju prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo bus anuliuotas. Jį galėsite pateikti iš naujo pensijų kaupimo bendrovėje.
 • Gavusi Jūsų prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, pensijų kaupimo bendrovė kitą darbo dieną Jums priklausančius pensijų fondo vienetus konvertuos į pinigus ir sudarys pensijų išmokos sutartį. Jei apsigalvojote, šios sutarties galite atsisakyti per 10 darbo dienų, nuo jos įsigaliojimo, išskyrus atvejį, kai pasirinkote pensijų anuitetą (tokiu atveju atsisakymo terminas ilgesnis). Jūsų sukaupta suma bus vėl konvertuota į pensijų fondo vienetus, o Jūs liksite pensijų fondo dalyviu.
 • Jei jūs pasirinkote gauti vienkartinę išmoką ar periodines išmokas, pensijų kaupimo bendrovė jas išmokės pagal savo nustatytas sąlygas.
 • Jei pasirinkote vieną iš siūlomų pensijų anuiteto rūšių, „Sodra“ apskaičiuos Jums priklausančio pensijų anuiteto dydį ir savo sprendimą pateiks Jums per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui. Pateikto sprendimo galite atsisakyti per 10 darbo dienų. Tokiu atveju Jūsų sukaupta suma bus vėl konvertuota į pensijų fondo vienetus, o Jūs liksite pensijų fondo dalyviu ir toliau dalyvausite pensijų kaupime.

 

Svarbu žinoti:  

 • Jūs turite teisę per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo pateikimo dienos apsigalvoti ir atsisakyti pasiūlymo, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą. Tokiu atveju netektų galios ir su pensijų kaupimo bendrove sudaryta pensijų išmokos sutartis - liktumėte pensijų kaupimo dalyviu tol, kol vėl pateiktumėte prašymą dėl pensijų išmokų sutarties sudarymo. Svarbu pažymėti, kad apsigalvoti ir pateikti prašymą dėl pensijų anuiteto atsisakymo turite „Sodroje“.
 • Prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą galima pateikti per asmeninę „Sodros“  paskyrą gyventojui arba asmeniškai atvykę į bet kurį „Sodros“ priimamąjį. 

„Sodra“ šį Jūsų prašymą turi gauti per 10 darbo dienų terminą nuo sprendimo pateikimo Jums dienos. Pasibaigus terminui gauti prašymai nevykdomi ir  „Sodra“ pradeda mokėti pensijų anuiteto išmokas.  

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti pensijų anuitetų skaičiuokle. Skaičiuoklėje reikia įvesti gimimo datą, datą, kada planuojate teikti prašymą (jeigu dar tiksliai nežinote, rekomenduojame palikti tą, kuri yra jau įrašyta) ir sukauptą pensijų fonde sumą.

Skaičiuoklė.

Suskleisti

Pensijų anuiteto išmokos pervedamos į pasirinktą banko sąskaitą. Už šią paslaugą mokėti nereikia. 

Pensijų anuiteto išmokos taip pat gali būti pervedamos į užsienio banke esančią sąskaitą.

Svarbu: Pensijų anuiteto išmokos gali būti pervedamos į sąskaitą valstybėje, priklausančioje elektroninių mokėjimų eurais erdvei (SEPA), t. y. Europos Sąjungos valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, San Marine, Monake, Andoroje, Jungtinėje Karalystėje.

Už šią paslaugą mokėti nereikia. Ši nuostata galioja ne tik pensijų anuiteto išmokas pervedant į sąskaitą valstybėje, priklausančioje SEPAi, bet ir į kitas valstybes, pvz.: Kanadą, Izraelį ir kt.

Pensijų anuiteto išmokos mokamos kas mėnesį  nuo 17 iki 26 dienos už einamąjį mėnesį. Su pirmuoju mokėjimu bus išmokėta ir nepriemoka už laikotarpį nuo Jūsų prašymo dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo gavimo pensijų kaupimo bendrovėje datos iki einamojo mėnesio pirmos dienos (jei terminas iki pensijų anuitetų mokėjimo dienos yra trumpesnis nei 9 darbo dienos nuo Sprendimo atsisakymo termino pabaigos).

Pavyzdys: Prašymas dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo ir prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo pateiktas pensijų kaupimo bendrovėje liepos 10 d. Sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo „Sodra“ Jums pateiks liepos 15 d. (Iki liepos 29 d. (10 d.d.) galėsite apsispręsti ar atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą). Skaičiuojant nuo liepos 30 d. devynias dienas (9 d.d. iki pirmojo išmokėjimo nuo atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą termino pabaigos) ir jei pensijų kaupimo bendrovė pervedė pinigus laiku, pirmasis išmokėjimas galėtų būti rugpjūčio 11 d. Tačiau pensijų anuitetų išmokėjimai numatyti mėnesio 17-26 dienomis, tai pirmasis pensijų anuiteto išmokos pervedimas (išmokėjimas) turėtų Jus pasiekti rugpjūčio 17-26 dienomis.

 

Jeigu Jūs deklaruojate išvykimą iš Lietuvos Respublikos:

 • Kiekvienų metų pabaigoje „Sodrai“ privalote pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad gyvenate užsienio valstybėje arba kad esate gyvas ir esate tam tikroje vietovėje. Dokumentas turi būti išduotas (dokumento kopija patvirtinta) ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną.
 • Šio dokumento nepateikus iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos, pensijų anuiteto mokėjimas sustabdomas nuo kitų metų sausio 1 dienos. 
 • Šį dokumentą pateikus vėliau, pensijų anuiteto mokėjimas atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos.
 • Jeigu gaunate senatvės pensiją, tokiu atveju pakanka vieną kartą pateikti  „Sodrai“ dokumentą, patvirtinantį, kad gyvenate užsienio valstybėje arba kad esate gyvas ir esate tam tikroje vietovėje.
Suskleisti

Pensijų anuitetų mokėtojo („Sodros“) veiklos tikslas – užtikrinti pensijų anuitetų mokėjimą jų gavėjams iki gyvos galvos, siekiant jiems didžiausios naudos ir Pensijų anuitetų fondo lėšas valdant skaidriai, tvariai. 

Tam, kad „Sodra“ galėtų vykdyti savo įsipareigojimus laiku mokėti garantuoto dydžio pensijų anuitetus, gautos įmokos už įsigytus pensijų anuitetus yra valdomos atskirame Pensijų anuitetų fonde. Šio fondo lėšos investuojamos taip, kad būtų uždirbama ne mažesnė investicinė grąža, negu yra įskaičiuota į pensijų anuiteto dydį. 

Valdant Pensijų anuitetų fondą, vadovaujamasi Pensijų anuitetų fondo tarybos išvadomis ir rekomendacijomis. 

Suskleisti

Pensijų anuitetų fondo taryba, veikdama kolegialiai, prižiūri, kaip „Sodra“ įgyvendina pensijų anuitetų mokėjimo veiklos tikslus ir valdo Pensijų anuitetų fondą.

Pensijų anuitetų fondo tarybą sudaro penki nariai. Pensijų anuitetų fondo tarybos nariais, gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, atitinkantys Vyriausybės patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Pensijų anuitetų fondo tarybos narių kvalifikacija, patirtis ir žinios vertinamos kiekvieno atskirai ir visų kartu bei turi apimti šias sritis: aktuarinę, investicijų valdymo, rizikų valdymo, finansų ir produkto valdymo.

Pensijų anuitetų fondo taryba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

LR vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1169 patvirtinta tokios sudėties Pensijų anuitetų fondo taryba:

Mindaugas Vaičiulis - Tarybos pirmininkas, atsakingas už investicijų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė vadovaudamas Lietuvos banko Bankininkystės tarnybai ir kitoms finansinėms institucijoms bei jų padaliniams. Sertifikuotas finansų analitikas (CFA), turintis generalinę finansų maklerio licenciją bei įgijęs Tarptautinį fiksuoto pajamingumo ir išvestinių priemonių (IFID) sertifikatą.

Eglė Šaltenytė - atsakinga už aktuarinę sritį. Patirtį šioje srityje sukaupė dirbdama aktuare finansų ir draudimo įmonėse tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos aktuarų draugijos tikroji narė, turinti  Londono Aktuarų instituto (IFoA) suteiktą tarptautinę aktuarinę kvalifikaciją (FIA).

Aleksandr Četverikov - atsakingas už rizikų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė dirbdamas LR draudimo priežiūros komisijoje ir draudimo įmonėse. Rizikos valdymo profesionalų asociacijos tikrasis narys bei Lietuvos aktuarų draugijos tikrasis narys. Turi tarptautinį finansų rizikos valdytojo (FRM) sertifikatą, generalinę finansų maklerio licenciją.

Aurimas Maždžierius – atsakingas už finansų valdymo sritį. Profesinę patirtį sukaupė dirbdamas finansininku, vadovu bei valdybos nariu investicijų valdymo ir finansų maklerio įmonėse. Turi generalinę finansų maklerio licenciją.

Ludmila Damulienė - atsakinga už produktų valdymo sritį. Patirtį šioje srityje sukaupė dirbdama vadovaujantį darbą draudimo bendrovėse bei kurdama ir valdydama jų produktus.

Suskleisti

Pagrindiniai investavimo principai 

Pensijų anuitetų fondo lėšos investuojamos, vadovaujantis „Sodros“ patvirtinta investavimo politika ir strategija. Pensijų anuitetų fondo lėšas galima investuoti tik į Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatytus objektus, jeigu galima nustatyti, vertinti, stebėti ir valdyti riziką, kylančią iš investicijų (rinkos (palūkanų normos, akcijų, valiutos), likvidumo, kredito, koncentracijos, reinvestavimo, infliacijos ir kita).  

Pensijų anuitetų fondo lėšos turi būti investuojamos taip, kad būtų užtikrintas viso investicinių priemonių portfelio saugumas, kredito kokybė, likvidumas ir pelningumas. Pensijų anuitetų fondo turtas laikomas taip, kad būtų užtikrinamas jo prieinamumas. 

Pensijų anuitetų fondo turtas negali būti skolinamas ar įkeičiamas, išskyrus atvejį, kai jis skolinamas ar įkeičiamas likvidumo valdymo tikslais iki trijų mėnesių, juo negalima garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti kitų asmenų įsipareigojimų vykdymo. 

Techninius atidėjinius dengiantis Pensijų anuitetų fondo turtas turi atitikti įsipareigojimų, kylančių iš pensijų anuitetų, pobūdį ir trukmę, o investicijos geriausiai atitiktų dalyvių interesus. 

Valdant Pensijų anuitetų fondą galima naudoti išvestines finansines priemones, siekiant mažinti investicijų riziką ir užtikrinti efektyvų investicinių priemonių portfelio valdymą. 

Pensijų anuitetų fondo valdytojai turi užtikrinti, kad investicijos ir Pensijų anuitetų fondo turtas, kuriuo neprekiaujama reguliuojamose finansų rinkose, neviršytų apdairaus lygio. 

Pensijų anuitetų fondo turtas turi būti diversifikuotas, kad būtų išvengta per didelės priklausomybės nuo bet kurios turto rūšies, emitento ar įmonių grupės, sandorio šalies arba geografinės teritorijos ir pernelyg didelės viso investicinių priemonių portfelio rizikos. Pensijų anuitetų fondo turto diversifikacija užtikrinama, atsižvelgiant į investicinių priemonių portfelio dydį ir riziką. 

 

Rizikų valdymo principai  

Pensijų anuitetų mokėtojas turi nustatyti rizikos, kylančios iš pensijų anuitetų mokėtojo veiklos, valdymo sistemą.  

Rizika turi būti valdoma vadovaujantis rizikos valdymo strategija ir politika bei vidaus dokumentuose aprašytais procesais, skirtais nuolat nustatyti, vertinti, stebėti ir valdyti kylančią ar galinčią kilti ilgaamžiškumo, investavimo ir operacinę riziką (tiek individualiu, tiek agreguotu lygiu) ir pranešti apie ją Komitetui. 

 

Rizikos valdymo sistema privalo apimti bent šią riziką:

 • investavimo (rinkos, likvidumo, kredito, koncentracijos ir kita) riziką; 
 • ilgaamžiškumo riziką; 
 • operacinę riziką. 
Suskleisti

Investavimo strategija

Įgyvendinant pensijų anuitetų mokėtojo pagrindinius tikslus, siekiama, kad Pensijų anuiteto fondo (PAF) lėšos būtų daugiau investuojamos į aplinkosaugos (E), socialinės atsakomybės (S) ir geros valdymo praktikos (G) atitinkančius objektus. Renkantis investicijas pirmenybė teikiama žaliosioms obligacijoms ir biržoje prekiaujamiems fondams (ETF), kurie atitinka pasirinktus ESG kriterijus. Fondo investicijos yra reguliariai stebimos ir vertinamos pagal kiekybinius ESG rodiklius.

Siekiama, kad ESG kriterijus atitinkančios investicijos sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. viso PAF turto.

PAF atsižvelgia į investicijų aplinkosaugines ar socialines savybes, tačiau tvarios investicijos nėra esminis šio fondo tikslas.

 

Taikomos metodikos

Investuojant į žaliąsias obligacijas, vadovaujamasi emitento prospekte pateikta informacija ir vertinimo agentūrų (pavyzdžiui, ,,Cicero“) pateiktomis tvarumo išvadomis, ar finansinė priemonė atitinka žaliųjų obligacijų principus.

Investuojant į ESG ETF atsižvelgiama į tai, ar ETF atitinka (ES) Reglamento 2019/2088 8 arba 9 straipsnio reikalavimus. Jeigu ETF valdytojas yra nenurodęs, kad veikia pagal šio Reglamento 8 arba 9 straipsnio reikalavimus, vadovaujamasi trečiųjų šalių (,,MSCI“, ,,Morningstar“) suteiktais reitingais. Kiekybiniai ESG rodikliai įvertinami pagal ,,MSCI ESG Fund Ratings“ ir ,,Morningstar Sustainability Rating“ pateiktus duomenis. ,,Morningstar“ tvarumo reitingas negali būti žemiau 3 (maksimalus reitingas – 5). ,,MSCI“ fondų tvarumo reitingas ne mažiau kaip BBB. ,,MSCI“ reitingai skirstomi į tris grupes: lyderiai (AAA, AA), vidurinė grupė (A, BBB, BB), atsiliekanti grupė (B, CCC). Bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su iškastiniu kuru, turėtų sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. atitinkamo ESG ETF portfelio turto.

Jeigu toks įvertinimas nėra įmanomas ir trečiųjų šalių vertinimo duomenys yra neprieinami, PAF portfelių valdytojas vadovaujasi informacija, kurią pateikia ETF valdytojas arba žaliųjų obligacijų emitentas savo internetiniame puslapyje.

 

Nustatytas indeksas

Šio metu nėra pasirinktas lyginamasis indeksas, kuris atspindėtų aplinkos ar socialinės atsakomybės siekimą.

 

Duomenų šaltiniai

Suskleisti

Mėnesio ataskaita:

 

Ataskaitos, parengtos pagal Pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus:

 

Kitos ataskaitos:

Suskleisti

Įstatymai ir Seimo nutarimai

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymai:

 

Vyriausybės nutarimai:

2020 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 705 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų kandidatams į pensijų anuitetų fondo tarybos narius ir kandidatų į pensijų anuitetų fondo tarybos narius atrankos tvarkos aprašo ir pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio, kelionės (transporto) išlaidų kompensavimo dydžių nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Lietuvos banko nutarimai:

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-01-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!