pazyma.png

Noriu suteikti įgaliojimą kitam fiziniam asmeniui

Pateikti „Sodrai“ nustatytos formos Fizinio asmens įgaliojimą IG-3 atstovauti santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.

Suskleisti
Suteikiamos teisės atlikti šiuos veiksmus (galima pasirinkti visus veiksmus arba pasirinkti aktualius) reikalingus: 
 • Pateikti (pasirašyti) prašymus / skundus „Sodrai“; 
 • Gauti (atsiimti) atsakymus į prašymus, skundus, taip pat „Sodros“, jos tarnautojų / darbuotojų iniciatyva priimtus sprendimus, skirtus (teiktinus) man; 
 • Pateikti (pasirašyti) prašymus dėl pažymų išdavimo (mano duomenų teikimo) „Sodrai“;
 • Gauti (atsiimti) „Sodros“ išduodamas  pažymas, kitokiu būdu teikiamą informaciją, skirtą (teiktiną) man;
 • Pateikti (pasirašyti) prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo gavimo; 
 • Atsiimti man pagamintą pensijos gavėjo pažymėjimą.
 Svarbu! Įgaliotiniu pagal šį įgaliojimą gali būti tik fizinis asmuo, kuris šio įgaliojimo pagrindu neturi teisės perįgalioti kitą asmenį.
Suskleisti
 • Internetu. Prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus bendro pobūdžio prašymą ir prisegant nustatytos formos įgaliojimą, kuris turi būti elektroninis dokumentas, pasirašytas įgaliotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atitinkantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoje ar su juo suderintoje elektroninių dokumentų specifikacijoje nustatytus reikalavimus¹. 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.). Prieš atvykstant, būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba paskambinę telefonu +370 5 250 0883.
 • Atsiuntus elektroniniu paštu arba per E. pristatymo sistemą, pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu. Dokumentas turi atitikti elektroniniam dokumentui nustatytus reikalavimus.  

Įgaliojimą suteikęs asmuo įgaliojimą gali panaikinti  pateikdamas „Sodrai“ nustatytos formos Pranešimą apie fizinio asmens įgaliojimo IG-3 atstovauti santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis panaikinimą.

Įgaliotasis asmuo, norėdamas atsisakyti jam suteikto įgaliojimo, patvirtinęs savo tapatybę, „Sodrai“ turi pateikti laisvos formos prašymą, nurodant, kad atsisako jam suteikto įgaliojimo (turi būti nurodyta informacija, leidžianti identifikuoti įgaliojimą, kurį prašoma panaikinti).

¹Elektroniniu parašu pasirašomas elektroninio dokumento formatas
Suskleisti
 • Notaro ar kito pareigūno, kuriam teisės aktais suteikti atitinkami įgaliojimai, patvirtinti įgaliojimai.
 • Įgaliojimai, sudaryti informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruoti Įgaliojimų registre. Šiuo atveju pakanka, kad klientas „Sodrai“ pateiktų įgaliojimą identifikuojančius duomenis.

 Svarbu! Užsienio valstybės notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas* ar patvirtintas pažyma (Apostille)**²  bei išverstas į lietuvių kalbą***. Nelegalizuoti  ar nepatvirtinti užsienio valstybėse išduoti įgaliojimai Lietuvoje negalioja. Išimtys daromos, jeigu su  valstybe, kurioje išduotas įgaliojimas, yra sudaryta sutartis, kurioje išsprendžiamas atleidimo nuo įgaliojimų legalizavimo ar tvirtinimo Apostille klausimas, taip pat įgaliojimo legalizavimo nereikalaujama, kai jis yra sudarytas ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

*Dokumento legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento diplomato arba konsulinio pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo patvirtinimas arba užsienio valstybėje išduotą dokumentą legalizavusio dokumentą išdavusios užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Legalizuojami dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos.

**Jeigu oficialus dokumentas išduotas šalyje, kuri yra viena iš prie 1961 m. Hagos konvencijos prisijungusių valstybių, tuomet dokumentą reikia tvirtinti pažyma (Apostille). Šią pažymą išduoda įgaliotosios užsienio valstybių institucijos. Jų sąrašą galite rasti šiame internetiniame puslapyje

***Dokumento oficialaus vertimo pateikti neprivaloma, jei jis surašytas anglų arba rusų kalbomis.

²Lietuvos Respublikos Konsulinio statuto 30 straipsnio 3 dalis: Dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) nereikalaujama, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumento nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille). Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!