Šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:
 • Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams*, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi LR;
 • užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis LR;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams**, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

*Šeimos nariai - sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau - vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

**Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
Suskleisti
Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:
 • asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 • asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai.
Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas.
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus) ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.
Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlių pensiją.  
Suskleisti
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:
 1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (368 Eur).
 2. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB dydžio (276 Eur).
 3. Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažintais po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai (nuo 2023-01-01):
 1. Netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB dydžio (414 Eur).
 2. Netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB dydžio (397,44 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB dydžio (382,72 Eur).
 4. Netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (368 Eur).
 5. Netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB dydžio (351,44 Eur).
 6. Netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB dydžio (334,88 Eur).
 7. Netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB dydžio (320,16 Eur).
 8. Netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB dydžio (303,60 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB dydžio (263,12 Eur).
 10. Netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB dydžio (220,80 Eur).
 11. Netekusiems 50 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai:
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 1. Asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo, – 1,5 ŠPB dydžio (276 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 proc. darbingumo, – 1,48 ŠPB dydžio (272,32 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 proc. darbingumo, – 1,47 ŠPB dydžio (270,48 Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 proc. darbingumo, – 1,46 ŠPB dydžio (268,64 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 proc. darbingumo, – 1,45 ŠPB dydžio (266,80 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 proc. darbingumo, – 1,31 ŠPB dydžio (241,04 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 70 proc. darbingumo, – 1,18 ŠPB dydžio (217,12 Eur).
 8. Asmenims, netekusiems 65 proc. darbingumo, – 1,05 ŠPB dydžio (193,20 Eur).
 9. Asmenims, netekusiems 60 proc. darbingumo, – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydis asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais) – 1 ŠPB (184 Eur).
 
Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.
 
Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.
Suskleisti
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:
 1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (368 Eur).
 2. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB dydžio (276 Eur).
 3. Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažintais po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai (nuo 2023-01-01):
 1. Netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB dydžio (414 Eur).
 2. Netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB dydžio (397,44 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB dydžio (382,72 Eur).
 4. Netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (368 Eur).
 5. Netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB dydžio (351,44 Eur).
 6. Netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB dydžio (334,88 Eur).
 7. Netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB dydžio (320,16 Eur).
 8. Netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB dydžio (303,60 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB dydžio (263,12 Eur).
 10. Netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB dydžio (220,80 Eur).
 11. Netekusiems 50 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai (nuo 2023-07-01):
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 1. Asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (368 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 proc. darbingumo – 1,87 ŠPB dydžio (344,08 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 proc. darbingumo – 1,75 ŠPB dydžio (322 Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 proc. darbingumo – 1,62 ŠPB dydžio (298,08 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,5 ŠPB dydžio (276 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,37 ŠPB dydžio (252,08 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,25 ŠPB dydžio (230 Eur).
 8. Asmenims, netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,12 ŠPB dydžio (206,08 Eur).
 9. Asmenims, netekusiems 60 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydis asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais) (nuo 2023-07-01) :
 1. Asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo – 2 ŠPB dydžio (368 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 procentų darbingumo – 1,83 ŠPB dydžio (336,72 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 procentų darbingumo – 1,66 ŠPB dydžio (305,44Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 procentų darbingumo – 1,5 ŠPB dydžio (276 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 procentų darbingumo – 1,33 ŠPB dydžio (244,72 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 procentų darbingumo – 1,17 ŠPB dydžio (215,28 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 60–70 procentų darbingumo – 1 ŠPB dydžio (184 Eur).
Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.
 
Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.
 

Svarbu! Nurodytų dydžių šalpos neįgalumo pensijos jų gavėjams bus pradėtos mokėti ne vėliau kaip 2023 m. lapkričio 30 d., kartu išmokant nuo 2023 m. liepos 1 d. susidariusias šalpos neįgalumo pensijų nepriemokas.

Suskleisti

Po to, kai nustatytas neįgalumo lygis arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu.

Jei kreipsitės vėliau, šalpos neįgalumo pensija bus paskirta nuo neįgalumo lygio ar pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dienos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ar duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos.

Suskleisti
 1. Prašymą skirti šalpos išmoką;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką teikiamas paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 3. Gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi 16 metų nesulaukęs asmuo;
 4. Dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui;
 5. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei užsieniečiui suteikta papildoma apsauga) – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
 6. Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre;
 7. Kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas kitas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius – jeigu tokių duomenų nėra „Sodros“ informacinėje sistemoje;
 8. Dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašymą skirti šalpos išmoką už asmenį teikia įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas.
Suskleisti

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. Paštu. Atsisiųsti prašymo formą galite čiaPrie užpildyto prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus mokama pensija.
Suskleisti

Už nepilnamečius asmenis

Už pilnamečius asmenis

 • Tėvai (įtėviai).
 • Globėjai ar rūpintojai.
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Neįgaliojo aprūpintojas* (įsigaliojo nuo 2022-09-01). 
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.

 

*Neįgaliojo aprūpintojas – fizinis asmuo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu paskirtas namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiam neįgaliajam, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti, ir (ar) įgalioti kitą asmenį jam atstovauti, laikinai aprūpinti. 

Suskleisti
 • Šalpos neįgalumo pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo ir/ar duomenų gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Šalpos neįgalumo pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

  Šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama ne tik asmeniui, turinčiam teisę į šią išmoką, bet ir jo atstovams (įgaliotam asmeniui arba globėjui, jeigu asmuo, turintis teisę į šalpos neįgalumo pensiją, pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje). Šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama už pilnamečius ir nepilnamečius asmenis.

 

Šalpos neįgalumo pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 2. apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 3. kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 4. laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 5. priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 6. išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 7. nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą vaikui (jei paskirta šalpos neįgalumo pensija motinai, kuri pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų) (iki 2019 m. gruodžio 31 d.);
 8. globos (rūpybos) nustatymą vaikui (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
 9. globėjo ar rūpintojo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 10. tėvų valdžios apribojimą (jei šalpos pensija mokama vienam iš nepilnamečio asmens tėvų);
 11. atstovavimo (įgaliojimo) pasibaigimą (jei šalpos išmoka mokama atstovui);
 12. apgyvendinimą socialinės globos ar švietimo įstaigoje (jei paskirta šalpos pensija asmeniui iki 18 metų).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-07-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!