Išankstinę senatvės pensiją galite gauti, jei:

 1. iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
 2. turite būtinąjį stažą senatvės pensijai, galiosiantį tais metais, kai sukaksite senatvės pensijos amžių;
BŪTINASIS STAŽAS SENATVĖS PENSIJAI
METAI, KAI JUMS SUKANKA SENATVĖS PENSIJOS AMŽIUS BŪTINASIS STAŽAS (METAIS)
2024 33,5
2025 34
2026 34,5
2027 35
 1. negaunate kitų periodinių išmokų ir pajamų;
 2. nedirbate, negaunate jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų (pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškai vykdomos veiklos, užsienio valstybėje);
 3. nesate ūkininkas ar jo partneris.

 

Išimtis taikoma, jei turite bent pusę būtinojo stažo senatvės pensijai ir atitinkate bent vieną iš šių sąlygų: 

 1. Esate motina, pagimdžiusi ir išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų.
 2. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo vaikus su negalia ar vaikus, netekusius 60 % ir daugiau dalyvumo.
 3. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.

Jei susiformavę suvestinę „Rrep.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą.

Atkreipiame dėmesį, kad „Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą kaupia nuo 1994 metų. Todėl, jei Jūs dirbote iki 1994 metų ir iki šiol „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą, tai padaryti galite bet kuriuo Jums patogiu metu atvykę į artimiausią „Sodros“ priimamąjį.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietams (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.
Suskleisti

Išankstinė senatvės pensija gali būti skiriama likus ne daugiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Taigi, į „Sodra“ galima kreiptis likus 5 metams iki sukaks pensijos amžius arba bet kuriuo metu vėliau.

Jums patogiu metu galite atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą. 

Suskleisti
 • Prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją.
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Jei anksčiau nesate pateikę:​
  • dokumentus įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė);
  • jeigu esate motina, išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, reikia pateikti vaikų gimimo liudijimus;
  • jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo vaikus su negalia ar vaikus, netekusius 60 proc. ir daugiau dalyvumo, jeigu šie vaikai pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • vaiko gimimo liudijimą;
   • gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu vaikas buvo pripažintas neįgaliu;
  • jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir Jūsų paskyrimą globėju ar rūpintoju;
   • gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos) išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu slaugytas asmuo buvo pripažintas neįgaliu.

 

Išankstinei senatvės pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti

Prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją galima pateikti: 

 • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją;
 • Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių.  Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.
Suskleisti

Pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

 

Kaip apskaičiuojama senatvės pensija?

 

 Svarbu! Visos išankstinės senatvės pensijos (nepriklausomai nuo to, kiek asmuo turi stažo bei kuriam laikotarpiui paskirta pensija) nuo 2021-01-01 mažinamos po 0,32 proc. už kiekvieną mėnesį. Senatvės pensijos asmenims, gavusiems išankstinės senatvės pensijas, nuo 2021-01-01 taip pat mažinamos po 0,32 proc. už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį. 

 

 Svarbu! Ši nuostata netaikoma asmenims, kurie išankstinę senatvės pensiją gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jų stažas, apskaičiuotas skiriant išankstinę senatvės pensiją, buvo ne mažesnis kaip 40 m. ir 6 mėn. (2024 m. – 40 ir 9 mėn. ir t.t.). Šių pensijų dydis nuo 2021-01-01 nėra mažinamas dėl išankstinės senatvės pensijos gavimo.

 

Iki 2020-12-31 buvo taikomas mažinimas po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, o sukakus senatvės pensijos amžių – už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.

Pavyzdys. Asmeniui išankstinė senatvės pensija paskirta nuo 2020-02-01 iki 2023-06-01, jo įgytas stažas - 42 m. Pensijos dydis buvo mažinamas 16 proc. (40 mėn. x 0,4 proc.). 
Nuo 2021-01-01 išankstinės senatvės pensijos dydis mažinamas 12,8 proc. (40 mėn. x 0,32 proc.). Jei šis asmuo išankstinę senatvės pensiją gaus 40 mėn., tai skiriant jam senatvės pensiją, jos dydis bus mažinamas 12,8 proc. (40 mėn. x 0,32 proc.). O jei išankstinę senatvės pensiją gaus 36 mėn. (t. y., 3 metus)  ar trumpiau, tai skiriant jam senatvės pensiją, jos dydis nebus mažinamas dėl išankstinės senatvės pensijos gavimo. 

 

Taip pat pensijos didėja ir našlaičiams, jei našlaičių pensija buvo paskirta už tėvus, gavusius išankstinę senatvės pensiją. Perskaičiuotos pensijos jų gavėjams, kuriems galioja šie pakeitimai, buvo pradėtos mokėti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 d. 

Tiems, kurie gauna (gavo) išankstinę pensiją, tačiau turi didelį pensijų socialinio draudimo stažą, senatvės pensija nemažės.

Nuo 2021-01-01 sukakus senatvės pensijos amžių senatvės pensijos dydis nėra mažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jo stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, yra ne mažesnis kaip:

Metai Stažas
2021 m. ir anksčiau 40 m.
2022 m. 40 m. 3 mėn.
2023 m. 40 m. 6 mėn.
2024 m. 40 m. 9 mėn.
2025 m. 41 m. 
2026 m. 41 m. 3 mėn.
2027 m. 41 m. 6 mėn.
2028 m. 41 m. 9 mėn.
2029 m. 42 m.
2030 m. 42 m. 3 mėn.
2031 m. ir vėliau 42 m. 6 mėn.

 

Norint, kad sukakus senatvės pensijos amžių, senatvės pensija dėl išankstinės pensijos gavimo nebūtų mažinama turite atitikti dvi sąlygas:

 • Skiriant išankstinę senatvės pensiją turite turėti ne mažesnį kaip 40 metų darbo stažą (priklausomai nuo to, kuriais metais kreiptumėtės. Stažo reikalavimai pateikti aukščiau esančioje lentelėje);
 • Išankstinė pensija turėtų būti mokama ne ilgiau kaip 3 metus.
Suskleisti

Jei išankstinė senatvės pensija buvo paskirta po 2023 metų ir iki pensijos paskyrimo ar paskyrus pensiją dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet pensija Jums nuo 2023 m. sausio 1 d. bus perskaičiuota (naujinama), įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija perskaičiuojama remiantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos“.

Tai atliekama kiekvienais metais.

Suskleisti

Išankstinė senatvės pensija mokama iki senatvės pensijos amžiaus.

 1. Mokėjimas bus nutrauktas, jei:

 • sukaksite senatvės pensijos amžių;
 • išvyksite gyventi į užsienį. Tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, galėsite ir toliau gauti išankstinę senatvės pensiją.

2. Mokėjimas bus sustabdytas, jei:

 • įsidarbinsite arba pradėsite dirbti savarankiškai;
 • tapsite ūkininku ar jo partneriu;
 • gausite darbinių pajamų užsienio valstybėje;
 • bus paskirta kita pensija ar išmoka;
 • pateiksite prašymą sustabdyti išankstinės pensijos mokėjimą.

3. Asmens prašymu paskirtos išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti atnaujinamas, jeigu asmuo atitinka sąlygas šiai pensijai gauti. Pateikus prašymą, išankstinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos.

 

Svarbu! Visais 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, išskyrus kai sukanka senatvės pensijos amžius, apie pasikeitimą turite informuoti „Sodros“ skyrių per 10 dienų. Sukakus senatvės pensijos amžiui, turite pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

Suskleisti

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Išankstinė senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

Išankstinė senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 20–26 d. jei:
  1. esate netekęs 75–100 % dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  2. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybės išgryninti pinigus.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 20–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  į namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
 • Išmokos gavėjui Lietuvoje pradėjus gauti kitą pensiją ar pensinio pobūdžio išmoką, netekto darbingumo periodinę kompensaciją, šalpos kompensaciją, nedarbo socialinio draudimo, dalinio darbo ar priešpensinę bedarbio išmokas.
 • Pateikus prašymą sustabdyti išankstinės senatvės pensijos mokėjimą.
 • Tapus asmeniu, privalomai draudžiamu pensijų socialiniu draudimu Lietuvoje.
 • Tapus ūkininku ar jo partneriu.
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios vietos Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos.
 • Sukakus senatvės pensijos amžių.
 • Užsienio valstybėje gyvenančiam išmokos gavėjui iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos laiku nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje arba kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
 • Išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę ir nepateikus prašymo atnaujinti pensijos mokėjimą.
 • Išmokos gavėjui pradėjus gauti užsienio valstybės pensiją (išskyrus ankstyvą senatvės išmoką arba senatvės išmoką, paskirtas vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų ar Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatomis dėl pensijų mokėjimo).
 • Išmokos gavėjui užsienio valstybėje pradėjus gauti pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti

Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!