1. Gauti dokumentą, suteikiantį  teisę gyventi Lietuvoje (jei neturi LR piliečio paso) bei deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 2. Užsienio piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje, remiantis teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis, gali būti atnaujinamas (tęsiamas) jiems anksčiau užsienio šalyje paskirtos pensijos mokėjimas (išskyrus Rusijos piliečius, kuriems pensija gali būti paskirta Lietuvoje pagal jų Rusijoje įgytą stažą ir turėtas pajamas).
 3. Pateikti prašymą „Sodrai“ dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo arba tęsimo.
Suskleisti

ES/EEE/JK/ŠveicarijojeES/EEE/JK/ŠveicarijojeEuropos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinė Karalystė ir Šveicarija gyvenantiems asmenims, taikomas išmokų eksporto principas. Tai reiškia, kad žmogui persikėlus iš vienos minėtų valstybių į kitą, pensijos mokėjimą jam tęsia pensiją paskyrusi valstybė.

Pavyzdžiui, jeigu pensininkas iš Graikijos atvyksta gyventi į Lietuvą, jam pensijos mokėjimą tęs pensiją paskyrusi Graikijos įstaiga. 

Suskleisti

Dėl Kanadoje paskirtos išmokos atnaujinimo reikia kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu tęsti Kanadoje paskirtos išmokos mokėjimą.

Prašyme reikia nurodyti:

 1. tikslią gyvenamąją vietą Kanadoje (adresą);
 2. Kanados įstaigos, mokėjusios išmoką, banko sąskaitą, į kurią pageidaujama gauti išmoką.

Reikalingi dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. dokumentas, patvirtinantis išmokos paskyrimo (gavimo) Kanadoje faktą (jei tokį dokumentą turite).

„Sodros“ skyrius šiuos dokumentus persiųs į Kanados kompetentingą įstaigą, kuri spręs išmokos mokėjimo tęsimo klausimą. 

Suskleisti
 • Sutartis su Rusija galioja visoms pensijų rūšims, numatytoms Lietuvos ir Rusijos nacionalinėje teisėje, išskyrus kariškių bei vidaus reikalų institucijų pareigūnų pensijas.
 • Taigi, pensininkui persikėlus nuolat gyventi iš Rusijos į Lietuvą, pensijos mokėjimas Rusijoje nutraukiamas, o Lietuvoje skiriama ir mokama nuo tos dienos, nuo kurios pensijos mokėjimas jam buvo nutrauktas Rusijoje.
 • Sutartyje  numatyta, jog tuo atveju, jei pagal nacionalinę teisę atvykusiam asmeniui pensija nepriklauso, iki jis įgys tokią teisę, pensiją jam toliau moka ją paskyrusi valstybė.

 

Persikeliant gyventi iš Rusijos į Lietuvą pensininkas privalo:

 1. kreiptis į atitinkamą instituciją dėl asmens dokumento ir/ar leidimo gyventi Lietuvoje;
 2. dėl pensijos skyrimo turi kreiptis į „Sodros“ skyrių, kuris priims sprendimą dėl pensijos skyrimo/neskyrimo.

 

„Sodrai“ pensininkas privalo pateikti:

 1. užpildytą prašymą pensijai skirti;
 2. asmens dokumentą: pasą, leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvoje;
 3. dokumentus, įrodančius stažą (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, ir kt.);
 4. pažymas apie pajamas (uždarbį);
 5. Rusijos Federacijos kompetentingos įstaigos pažymą apie pensijos mokėjimo šioje valstybėje nutraukimą (jei pensija buvo paskirta).

Dokumentai, išduoti rusų kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą.

 

Jei iš Rusijos į Lietuvą persikeliantis pensininkas neturi teisės gauti pensijos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, pensijos mokėjimą jam tęs Rusijos Federacija iki to laiko, kol įgis teisę gauti pensiją Lietuvoje. Šiuo atveju dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo reikia kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti:

 1. prašymą atnaujinti Rusijoje paskirtos pensijos mokėjimą, adresuotą Rusijos Federacijos Pensijų fondui;
 2. asmens tapatybės dokumentą;
 3. pensininko pažymėjimą, išduotą Rusijoje (jei asmuo tokį turi).

 

Minėti dokumentai bus siunčiami į Rusijos Federacijos Pensijų fondą, kuris spręs klausimą dėl Rusijoje paskirtos pensijos mokėjimo atnaujinimo.

Suskleisti

Pensininkas, atvykęs iš Ukrainos į Lietuvą, turi gauti dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvoje bei deklaruoti gyvenamąją vietą.

 

Dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo turi kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti:

 1. prašymą (laisvos formos, pageidautina rusų kalba) atnaujinti Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą. Prašyme turi būti nurodyta, kokiu adresu asmuo gyveno Ukrainoje, kuris Ukrainoje Pensijų fondo teritorinis skyrius mokėjo jam pensiją, banko ir asmeninės sąskaitos, į kurią bus pervedama pensija Lietuvoje rekvizitai;
 2. asmens tapatybės dokumentą – Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat/laikinai gyventi Lietuvoje;
 3. pensininko pažymėjimą, išduotą Ukrainoje (jei asmuo tokį turi).

 

Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą tęsia Ukrainos Pensijų fondas per „Sodros“ Vilniaus skyrių. 

Suskleisti

Pensininkas, atvykęs iš Baltarusijos į Lietuvą, turi gauti dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvoje bei deklaruoti gyvenamą vietą.

 

Dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo reikia kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti:

 1. prašymą atnaujinti Baltarusijoje paskirtos pensijos mokėjimą. Turi būti pateikiamas laisvos formos prašymas (rusų kalba), kuriame nurodyta, kad asmuo pageidauja atnaujinti pensijos mokėjimą (jokiu būdu nenurodyti „skirti pensiją“), taip pat, turi būti nurodyta, kokiu adresu asmuo gyveno Baltarusijoje, kuris Baltarusijos Gyventojų socialinis apsaugos fondo teritorinis skyrius mokėjo jam pensiją, banko ir asmeninės sąskaitos, į kurią bus pervedama pensija Lietuvoje rekvizitai;
 2. asmens tapatybės dokumentą – Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat/laikinai gyventi Lietuvoje;
 3. pensininko pažymėjimą, išduotą Baltarusijoje (jei asmuo tokį turi).

 

Baltarusijoje paskirtos pensijos mokėjimą tęsia Baltarusijos Gyventojų socialinės apsaugos fondas per „Sodros“ Vilniaus skyrių.

Suskleisti

Dėl JAV paskirtos pensijos pats asmuo turi gauti informaciją iš įstaigos, kuri jam mokėjo pensiją ten gyvenant.

  Pastaba. Šiuo metu derinamas sutarties tarp Lietuvos ir JAV projektas.

Suskleisti

Dėl pensijos mokėjimo iš valstybių su kuriomis nėra sudarytos sutartys, pats asmuo turi gauti informaciją iš įstaigų, kurios jam mokėjo pensijas gyvenant tose valstybėse.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-04-25
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!