gyventojams.png

Noriu gauti vaiko priežiūros išmoką už vaiką, gimusį (įvaikintą) iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 • Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų ar senelių. Reikėtų apsispręsti, kuris iš tėvų, įtėvių, globėjų ar senelių eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus. Taip pat reikėtų apsispręsti kiek laiko pageidausite gauti vaiko priežiūros išmoką.
 • Jei nusprendėte eiti vaiko priežiūros atostogų, ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos turite darbdaviui pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo. 
 • Įvaikinimo atveju vaiko priežiūros atostogos turėtų prasidėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. 
 • Vaiko priežiūros atostogos gali trukti:
  • iki vaikui sueis treji metai;
  • įvaikinimo atveju – 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.

Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.

 • Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama:
  • iki vaikui sukaks metai arba dveji.
  • įvaikinimo atveju – 12 ar 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.

Teikiant prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo, reikia nurodyti, kiek laiko norėsite ją gauti. Kai nuspręsite atsisakyti vaiko priežiūros išmokos, kad kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų, senelių, turintis teisę gauti šią išmoką, galėtų kreiptis dėl šios išmokos už tą patį vaiką, jam išmokos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal Jūsų pasirinkimą.

 Svarbu! Jeigu vaiko priežiūros išmokos gavėjas nori pakeisti išmokos gavimo trukmę, vaiko priežiūros išmoka perskaičiuojama ir permokėta suma įskaitoma į mokėtiną išmokos sumą. 

Jeigu kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių kreipiasi dėl vaiko priežiūros išmokos už tą patį vaiką (ar tuos pačius vaikus) ir prašo keisti pirmojo gavėjo pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę, besikreipiančio asmens prašymu išmokos mokėjimo trukmė gali būti keičiama, tik kai ankstesnis gavėjas grąžins permokėtą vaiko priežiūros išmokos sumą.

 • Vaiko priežiūros išmoka už tą patį vaiką gali būti skiriama vienam iš tėvų (įtėvių), globėjų, ar vienam iš senelių, todėl minėti asmenys, turintys teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis.

​Pavyzdžiui, 2022 m. gruodžio 1 d. gimus kūdikiui mamai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti vaiko priežiūros išmoką dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju mama turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo.

Prašymus galima pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką;
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

 Svarbu! Jei apsisprendžiama gauti išmoką iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis asmuo, tėtis ar mama, turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to „Sodros“ mokama išmoka nebus mažinama.

Gimus dviem ir daugiau vaikų, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir vaiko priežiūros išmokas už atskirus vaikus gauti gali abu tėvai.

Įsivaikinus vaiką, vaiko priežiūros išmoka mokama 12 ar 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Tokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos dėl šių atostogų suteikimo Jums reikia kreiptis į darbdavį, o dėl išmokos – į „Sodrą“. 

Gimus dviem ir daugiau vaikų, vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų, asmeniui turinčiam teisę gauti išmoką, gali būti skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos (kai teisė į vaiko priežiūros išmoką įgyta 2022 m. balandžio 1 d. ir vėliau), neatsižvelgiant į tai, kad mamai dar nėra pasibaigę nėštumo ir gimdymo atostogos ir mokama motinystės išmoka, pavyzdžiui:

1 SITUACIJA:

2022 m. liepos 25 d. gimė dvynukai, mamai nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos ir buvo mokama motinystės išmoka iki 2022 m. spalio 3 d. Tėvas tėvystės atostogomis naudojosi nuo 2022 m. liepos 25 d. iki 2022 m. rugpjūčio 23 d. Tokiu atveju vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų tėvui galėjo būti skiriama pirmą dieną nuo tėvystės atostogų pabaigos, t. y. nuo 2022m. rugpjūčio 24 d., neatsižvelgiant į tai, kad mamai vis dar buvo mokama motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį. 

2 SITUACIJA

2022 m. liepos 15 d. gimė dvynukai, mamai nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos ir buvo mokama motinystės išmoka iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Tėvas tėvystės atostogomis nusprendė pasinaudoti vėliau ir kreipėsi dėl vaiko priežiūros išmokos už vieną iš vaikų nuo 2022 m. liepos 17 d. Tėvui galėjo būti skiriama vaiko priežiūros išmoka, neatsižvelgiant į tai, kad mamai vis dar buvo mokama motinystės išmoka. 

3 SITUACIJA: 

2022 m. liepos 15 d. gimė dvynukai, mamai nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos ir buvo mokama motinystės išmoka iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Tėvas tėvystės atostogomis pasinaudojo nuo 2022 rugpjūčio 15 d. iki 2022 m. rugsėjo 13 d., po to grįžo į darbą ir darbdaviui pateikė prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. Tokiu atveju vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų tėvui galėjo būti skiriama nuo 2022 m. rugsėjo 15 d., neatsižvelgiant į tai, kad mamai vis dar buvo mokama motinystės išmoka. 

4 SITUACIJA:

2022 m. liepos 25 d. gimė dvynukai, mamai nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos ir buvo mokama motinystės išmoka iki 2022 m. spalio 3 d. Tėvas buvo atleistas iš darbo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., tačiau reikiamą stažą turėjo. Tokiu atveju vaikų tėvui, atleistam iš darbo, tačiau turinčiam reikiamą stažą, vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų galėjo būti skiriama nuo 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Suskleisti

Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos. 

Suskleisti

Vaiko priežiūros išmoka priklauso, jeigu:

 • Esate draudžiama motinystės socialiniu draudimu:
  • dirbate pagal darbo sutartį;
  • dirbate valstybės tarnyboje;
  • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
  • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
  • esate individualios įmonės savininkai;
  • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai;
  • esate šeimynos dalyviai;
  • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviają krašto apsaugos tarnybą;
  • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
  • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau - LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
  • esate deleguoto asmens sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje,
  • esate LR Prezidento sutuoktinis (-ė);
  • nedirbate arba nevykdote savarankiškos veiklos, tačiau gaunate vaiko priežiūros išmoką.

Svarbu. Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustaisiais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį, o nuo 2021 m. vasario 1 d. – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į vaiko priežiūros išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į vaiko priežiūros išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. Savarankiškai dirbantiems asmenims, įgijusiems teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, išmoka mokama neatsižvelgiant į jos laikotarpiu turėtas savarankiškos veiklos pajamas. 

 • Esate vaiko tėvas, motina, įtėvis, įmotė ar globėjas,
  • kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas, išskyrus antraisiais vaiko auginimo metais (jei išmoka gaunama dvejus metus, antraisiais metais galite dirbti, taigi pasinaudoję šia galimybe jau nesate atostogose);
  • esate savarankiškai dirbantis asmuo (teisės į išmoką diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos);
  • buvote atleistas iš darbo, bet turite reikiamą stažą;
  • esate vaiko senelis (-ė). Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką seneliai turi tik tuo atveju, jei teisę turi nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių);
  • iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą;
  • jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
Suskleisti
 1. Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką. 
 2. Prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.

Juos galima pateikti:

 1. ​Internetu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką, GPS23 ir prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, GPS9.
 2. Paštu – prašymo formas galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. ​Atvykus į „Sodros“ skyriųUžsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir / ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyriųUžsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite / žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).
Suskleisti
 1. Įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašą, jeigu darbdavys nėra pateikęs informacijos apie suteiktas atostogas „Sodrai“ (pranešimas 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas / atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atostogų suteikimo arba atšaukimo.).
 2. Notariškai patvirtintą vaiko gimimo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje. Jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. Užsienyje išduoti vaiko gimimo liudijimai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje išduoti, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip. 
 3. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei vaiko priežiūros atostogų metu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per savo asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 4. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 5. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei vaiko priežiūros atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą ar kt.
Suskleisti

Rekomenduojame​ pasinaudoti preliminaria vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.

 • Pasirinkus gauti išmoką iki vaikui sueis vieni metai – mokama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU) dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Pasirinkus išmoką gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 54,31 proc., nuo kitos dienos po vienerių vaiko gimimo metų sukakties dienos iki vaikui sueis dveji metai – 31,03 proc. Jūsų KU.
 • Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos vaiko priežiūros išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. Jūsų KU dydžio.
 • Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
 • Jei pasirinkote vaiko priežiūros išmoką gauti dvejus metusantraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar išmokų.
 • Maksimalus KU vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio:

 

Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), Eur
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2023, III ketv. 2005,90
2024, IV ketv. 2097,30

 

1 pavyzdys 
Jeigu asmuo teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 1 d., tai maksimalus KU vaiko priežiūros išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90 Eur * 2).

2 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į vaiko priežiūros išmoką įgijo nuo 2024 m. balandžio 1 d., tai maksimalus KU vaiko priežiūros išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. IV ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2097,30 Eur * 2).

 

Minimalūs išmokos dydžiai

2024 m. II ketv.:

 • Mėnesio – 440 €*.
 • Dienos – 21,05 €.

* 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

 

 Svarbu! Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros (iki vaikui sueis vieni metai arba pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais) išmoką, jos dydis nėra mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi pajamų iš savarankiškos veiklos. Tačiau vaiko priežiūros išmokos (iki vaikui sueis vieni metai arba pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais) dydis mažinamas, jeigu asmuo turi darbinės veiklos pajamų  ar išmokų(pavyzdžiui, jam mokama ligos išmoka). Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

 

Vaiko priežiūros išmokos dydis, kai vaikas gimęs iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis vieneri metai, Eur Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis dveji metai, Eur
mėnesio dienos mėnesio (iki vienų metų) mėnesio (iki dviejų metų)
2023, I ketv. 2772,86 132,67 1941,15 1109,07 
2023, II ketv. 2929,11 140,15 2050,53 1171,57
2023, III ketv. 3022,36 144,61 2115,81 1208,87
2023, IV ketv. 3084,27 147,57 2159,15 1233,63
2024, I ketv. 3112,35 148,92 2178,81 1244,86
2024, II ketv. 3254,17 155,70 2278,09 1301,59
Suskleisti
 • Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos vaiko priežiūros išmokos sumos yra išskaičiuojamas GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. (15 proc.) bei PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” --> „Vaiko priežiūros išmoka” --> „Mokėjimas”.
 
Taip pat rekomenduojame pasinaudoti preliminaria vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.
Suskleisti

Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Suskleisti
 • Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Vaiko priežiūros išmoka mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.
 • Vaiko priežiūros išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Ši išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki vaikui sueis vieni arba dveji metai, pagal Jūsų prašyme nurodytą pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę.
 • Jei negavote motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka Jums gali būti mokama nuo pat vaiko gimimo dienos.
 • Jei buvote nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose ir gavote motinystės arba tėvystės išmoką, tuomet vaiko priežiūros išmoka bus mokama nuo minėtų atostogų pabaigos.
 • Jei Jums gimė du ir daugiau vaikų, vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų, asmeniui turinčiam teisę gauti išmoką, gali būti skiriama nuo  vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos (kai teisė į vaiko priežiūros išmoką įgyta 2022 m. balandžio 1 d. ir vėliau), neatsižvelgiant į tai, kad mamai dar nėra pasibaigę nėštumo ir gimdymo atostogos ir mokama motinystės išmoka.
Suskleisti

Antraisiais vaiko auginimo metais mama draudžiama valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu bei pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!