1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų „Sodrai“  NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ internetu, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Suskleisti

Motinystės išmoka priklauso, jeigu:

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.
 2. Iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atsotogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.
 3. Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

 

Motinystės socialiniu draudimu esate draudžiami, jeigu:

 • dirbate pagal darbo sutartį;
 • dirbate  valstybės tarnyboje;
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
 • esate individualios įmonės savininkė;
 • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narė;
 • esate šeimynos dalyvė;
 • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliekanti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karė, taip pat karė savanorė;
 • nedirbate, tačiau:
  • esate tarnautojo sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau - LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinė bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
  • esate deleguoto asmens sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate LR Prezidento sutuoktinė;
  • gaunate vaiko priežiūros išmoką.

 

SVARBU:

 • Dirbančios pagal individualios veiklos pažymą, vykdančios individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyvės, individualių įmonių savininkės, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrosios narės laikomos apdraustosiomis, jeigu yra sumokėjusios motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį, o nuo 2021 m. vasario 1 d. – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į motinystės išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingos arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į motinytės išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. Savarankiškai dirbančioms, įgijusioms teisę gauti motinystės išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas. 
 • Jei turite reikalaujamą motinystės socialinio draudimo stažą, tačiau tapote nedrausta motinystės socialiniu draudimu (t. y. buvote atleista iš darbo, tarnybos, nutraukėte individualios veiklos vykdymą, nutrūko sportinė ar kita savarankiška veikla), Jums teisė į motinystės išmoką priklauso.
 • Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, mokama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai pagal LR išmokų vaikams įstatymą.
Suskleisti

Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką. Jį galima pateikti:

 1. ​Internetu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką, GPS2.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. ​Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.
Suskleisti
 1. Jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos, galima pateikti darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau - NPD), išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą. Jei pažymos nepateiksite, NPD bus taikomi nuo kito mėnesio pirmos dienos, o susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką galėsite susigrąžinti deklaravusi pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, reikia pateikti atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.
 4. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą ar kt.
Suskleisti

Rekomenduojame​ pasinaudoti preliminaria motinystės/tėvystės išmokų skaičiuokle.

 • Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 • Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Motinystės išmoka mokama už darbo dienas. Taikoma 5 dienų darbo savaitė.
 • Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės išmoką. Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. Jūsų palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

 

Minimalūs išmokos dydžiai, įgijus teisę į motinystės išmoką:

2021 m. I ketv.:

 • Mėnesio - 234€*.
 • Dienos - 11,14€.

2021 m. II, III, IV ketv.:

 • Mėnesio - 240€*.
 • Dienos - 11,43€.

* 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

 

SVARBU! Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems motinystės išmoką, jos dydis nebebus mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turės savarankiškos veiklos pajamų. Tačiau išmokos dydis, kaip ir anksčiau, bus mažinamas, jeigu asmuo turės pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių santykių. 

Iki 2020-12-31 motinystės išmoka, neatsižvelgiant į asmens savarankiškos veiklos pajamas, buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Suskleisti
 1. Motinystės išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 2. Sprendimas dėl motinystės išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 3. Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Suskleisti

Motinystės išmoka sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, galite pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės išmoka – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, išmokos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą turite pažymėti prašymo dėl NPD taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės išmokos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį išmokos gavėjai galės atsiimti VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus išmokos išmokėjimą dalimis, išmokos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius NPD.

 

Išmoka mokama:

 1. Už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.
 2. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 3. Už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.
 4. Už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.

 

Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės išmoka mokama:

 1. Už 28 kalendorines dienas po gimdymo.
 2. Papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau.
 3. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 4. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės išmoka mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

 

Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, motinystės išmoka mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!