Ką daryti?
 1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų „Sodrai“  NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ internetu, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Motinystės išmoka priklauso, jeigu:

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą;
 2. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos;
 3. Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
  1. nes prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
  2. per pastaruosius dvejus metus moteris buvo kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliko alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į išmoką įgijus nuo 2017-01-01);

 

Motinystės socialiniu draudimu esate draudžiami bei stažą kaupiate jei:

 • dirbate pagal darbo sutartį;
 • dirbate  valstybės tarnyboje;
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
 • esate individualios įmonės savininkė;
 • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narė;
 • esate šeimynos dalyvė;
 • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliekanti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karė, taip pat karė savanorė;
 • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinė bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
 • esate deleguoto asmens sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate LR Prezidento sutuoktinė;
 • auginate prieš tai gimusį, įvaikintą ar globojamą vaiką iki 3 metų.

 

   Dirbančios pagal individualios veiklos pažymą, vykdančios individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyvės, individualių įmonių savininkės, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrosios narės laikomos apdraustosiomis, jeigu yra sumokėjusios motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį.

 

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti „Sodrai“?

Prašymą skirti motinystės išmoką.

 

Prašymą galima pateikti:

 1. ​Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

 1. ​Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia: „Prašymas skirti motinystės išmoką“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 2. ​Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos, galima pateikti darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą. Jei pažymos nepateiksite, NPD bus taikomi nuo kito mėnesio pirmos dienos, o susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką galėsite susigrąžinti deklaravusi pajamas VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, reikia pateikti atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.
 4. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
Suskleisti
Išmokų dydis iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Motinystės išmoka yra 100 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.

 

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalios išmokos dydžiai.

 • Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 228 Eur (6x38Eur).

  Motinystės išmoka mokama už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

  Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės išmoką. Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka (teisę į išmoką įgijus iki 2018 m. gruodžio 31 d.). 

Pastaba: motinystės išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Išmokų dydžiai nuo 2019 m. sausio 1 d.

Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalios išmokos dydžiai.

 • Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 228 Eur (6 x 38Eur).

  Motinystės išmoka mokama už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

  Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės išmoką. Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. Jūsų palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Pastaba: motinystės išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 1. Motinystės išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 2. Sprendimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 3. Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

  Motinystės išmoka sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

  Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, galite pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės išmoka – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, išmokos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą turite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės išmokos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį išmokos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus išmokos išmokėjimą dalimis, išmokos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį.

 

  Išmoka mokama:

 1. Už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.
 2. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 3. Už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.
 4. Už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.

 

  Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės išmoka mokama:

 1. Už 28 kalendorines dienas po gimdymo.
 2. Papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau.
 3. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
 4. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės išmoka mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

  Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, motinystės išmoka mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo autorinių, sporto ar atlikėjo veiklos pajamų, vykdant individualią žemės ūkio veiklą, turint individualios veiklos pažymą, esant individualios įmonės savininke, mažosios ar tikrosios ūkinės bendrijos tikraja nare, turi būti mokamos „Sodros“ įmokos motinystės socialiniam draudimui. Šias įmokas mokantys asmenys yra draudžiami motinystės draudimu ir turi teisę gauti motinystės išmoką.

Visoms šioms grupėms įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas „Sodros“ įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Dalintis

Išmoka gali būti skirta. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas jums skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki anksčiau gimusiam vaikui sukako dveji metai.

Dalintis

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu gaunate papildomų pajamų ar išmokų, jums priskaičiuota motinystės išmoka gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant, motinystės išmoka bus sumažinta:

 • Visos pajamos, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos motinystės socialinio draudimui, pvz.: atlyginimas.
 • Jei motinystės išmokos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos „Sodros“ įmokos.
 • Ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos.

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už motinystės išmoką, Jums bus išmokėtas išmokos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už motinystės išmoką arba jai lygus, motinystės išmoka nemokama.

Mokant išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos.

Dalintis

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos „Sodros“ įmokos:

 • Darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.
 • Delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą.
 • Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai.
 • Darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį.
 • Darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
 • Vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės.
 • Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Dalintis

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu per asmeninę Sodros paskyrą gyventojui:

 1. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Naujas prašymas“. Tuomet ekrano centre spauskite „Skirti išmoką“. Jungiantis pirmą kartą, būtina užpildyti asmeninius duomenis skiltyje „Nustatymai“.
 2. Pasirinkite norimą išmoką. Kompiuterio ekrane pasirodys naujas langas – prašymo forma.
 3. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.
Dalintis

Nauja motinystės išmoka jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė motinystės išmoka, jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote vaiko priežiūros išmoką už anksčiau gimusį vaiką arba buvote anksčiau gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose. 

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-08-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!