Noriu-apsidrausti-savanoriskai.png

Noriu apsidrausti savanoriškai

Savanoriškai draustis galima:

 • Socialiniu draudimu ligos išmokai.
 • Socialiniu draudimu ligos ir motinystės išmokoms.

Savanoriškojo draudimo sutartį galite sudaryti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba kreipiantis į „Sodros skyrių.

   Sutartis sudaroma vieneriems kalendoriniams metams. „Sodra“ raštu Jus informuoja apie įsigaliojusius ar pasikeitusius teisės aktus.

   Jei savanoriškuoju socialiniu draudimu apsidraudęs asmuo nepraneša raštu „Sodrai“ apie draudimo sutarties nutraukimą iki pirminės draudimo sutarties galiojimo pabaigos, jos galiojimas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

Suskleisti

Šioms išmokoms galite draustis, jei esate nuolatinis Lietuvos, kitos ES valstybės narės, EEE valstybės, Šveicarijos Konfederacijos gyventojas, Jums ne mažiau nei 16 metų ir:

 • nesate privalomai draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu Lietuvoje, kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje;
 • nesukakote senatvės pensijos amžiaus;
 • nesate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (invalidu) nepriklausomai nuo to, ar Jums paskirta pensija.

Jei esate vyras - galite sudaryti draudimo sutartį ligos išmokai gauti.

Jei esate moteris – galite sudaryti sutartį ligos ir motinystės išmokoms gauti.

 

Draudimo sutartys sudaromos prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

Suskleisti

Sudarius sutartį, Jums teks pasirinkti kalendorinių metų įmokų dydį, kadangi savanoriškojo draudimo sutartys ligos ir motinystės išmokoms gauti sudaromos metams.

 

 Metinis įmokų dydis negali būti:

 • Mažesnis nei 2,90 Eur per mėnesį.
 • Didesnis nei 57,92 Eur per mėnesį.

 

   Įmokos išmokoms mokamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip paskutinę einamojo ketvirčio darbo dieną. 

  Pavyzdžiui: įmokas už 2019 metų pirmąjį ketvirtį reikia sumokėti iki 2019 m. kovo 29 dienos.

 

Įmokų kodai ligos išmokai ar ligos ir motinystės išmokoms gauti:

 • Einamosios įmokos – 270.
 • Delspinigiai - 271.

 

Apsidraudę, įmokas galite mokėti:

 • pasinaudoję elektronine bankininkyste;
 • pašte;
 • kredito įstaigoje.

 

  Įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Įmokos ligos ir motinystės išmokoms turi būti mokamos už visą kalendorinį mėnesį. Tais pačiais kalendoriniais metais mėnesio įmokų dydis nekeičiamas.

Už ligos mėnesius įmokų mokėti nebūtina. Jei už savo ligos mėnesius įmokų nemokėjote, ligos kalendoriniai mėnesiai neįskaitomi į Jūsų draudimo išmokoms laiką.

Suskleisti

Ligos išmoka mokama tik paties apdraustojo asmens ligos ar sužalojimo atvejais.

 • Išmokos skiriamos ir mokamos, jeigu laikinasis nedarbingumas prasidėjo praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po savanoriškojo draudimo sutarties įsigaliojimo ir už šį laikotarpį sumokėtos savanoriškojo draudimo įmokos. 
 • Išmoka gali būti išmokėta, jeigu dėl jos kreipiamasi per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.
 • Išmokos, kurios priklausė apdraustajam asmeniui ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą.
 • Išmokas skiria ir moka „Sodra“ pagal elektroninius nedarbingumo pažymėjimus (biuletenius) ar elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus.

 

Ligos ir motinystės išmokų ir savanoriškojo draudimo įmokų mokėjimo trukmės sąrašas

Įmokų mokėjimo trukmė (mėnesiais)

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

Ilgiausia išmokos mokėjimo trukmė (dienomis)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

 

 

Ligos ir motinystės išmokos dydžių sąrašas

Įmoka, Eur

Išmoka už ligos ar motinystės dieną, Eur

2,90

2,49

5,79

4,96

8,69

7,45

11,58

9,94

14,48

12,43

17,38

14,89

20,27

17,38

23,17

19,87

26,07

22,33

28,96

24,82

31,86

27,32

34,75

29,81

37,65

32,27

40,55

34,76

43,44

37,25

46,34

39,71

49,24

42,20

52,13

44,69

55,03

47,18

57,92

49,64

 

Suskleisti

Apsidraudus savanoriškuoju draudimu ligos ir motinystės išmokoms, Jūs turite teisę:

 • gauti ligos išmoką susirgę ar sužaloję;
 • gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Ligos ar motinystės išmoka išmokama, jei dėl jos kreipiamasi per 12 mėnesių nuo ligos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Ligos ir motinystės išmokos skiriamos ir mokamos, jeigu laikinasis nedarbingumas ar nėštumo ir gimdymo atostogos prasidėjo praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams po draudimo sutarties įsigaliojimo ir už šį laikotarpį buvo sumokėtos įmokos.

Išmokos, kurios asmeniui mirus nebuvo išmokėtos, išmokamos apdraustojo artimiesiems, kurie paveldi mirusiojo turtą.

Suskleisti

Sutartis gali būti nutraukiama, jei:

 • nesumokate įmokų už 2 ketvirčius. Tokiu atveju, „Sodra“ sutartį nutraukia skyriaus direktoriaus sprendimu;
 • pasikeičia sutarties sąlygos ir Jūs, įvertinę „Sodros“ skyriaus pateiktą informaciją apie tokio pobūdžio pasikeitimus, nesutinkate su jais;
 • tampate nedarbingu arba iš dalies darbingu, taip pat, kai sukankate senatvės pensijos amžių;
 • savo iniciatyva raštu įspėjus „Sodros“ skyrių, su kuriuo sudarėte sutartį.
Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

1997 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1191 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių patvirtinimo“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-03-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!