netekau_darbo_sviesus.png

Mano įmonė (darbdavys) bankrutuoja ar restruktūrizuojama

Jei po 2020 m. sausio 1 d. bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas, kreditorių susirinkimo sprendimo kopiją pateikia Garantinio fondo administratoriui.

Kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo kopija teikiama prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui bei pasirinkus Formos iš šablonai (Ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → (DPP, 02) Prašymas. Adresatu reikia pasirinkti „Sodros“ Kauno skyrių.

Suskleisti

Jeigu darbdaviui iškelta bankroto ar po 2021 m. liepos 14 d. - restruktūrizavimo byla, darbuotojas turi:

 • kreiptis į paskirtą nemokumo administratorių ir raštu pateikti jam kreditorinį reikalavimą;
 • pateikti „Sodrai" Prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, jeigu nėra pateikęs Prašymo skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) ar per paskutinius 12 mėn. iki nemokumo bylos darbdaviui iškėlimo dienos nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų. Prašymą galima pateikti tiesiogiai internetu arba atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

SVARBU! Jeigu jūsų darbdavys bankrutuoja ar restruktūrizuojamas, paskirtą nemokumo administratorių rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje.

 

Jeigu įmonė tapo nemoki - darbdaviui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba pradedamas bankroto procesas ne teismo tvarka -, pateikite „Sodrai" Prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, jeigu iki šiol nesate pateikęs Prašymo skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) ar per paskutinius 12 mėn. iki nemokumo bylos darbdaviui iškėlimo dienos nesate gavęs jokių socialinio draudimo išmokų. Prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų galite pateikti tiesiogiai  internetu arba atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

Suskleisti

„Sodra“ yra institucija, kuri surenka įmokas į Garantinį fondą. Sukauptos lėšos Garantiniame fonde yra skiriamos darbuotojų išmokoms, kuomet jų darbdaviai tampa nemokūs, t. y., kai darbdaviui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba pradedamas bankroto procesas ne teismo tvarka.

Suskleisti

Į Garantinio fondo išmokas gali pretenduoti darbuotojai, kurie įmonėje pradėjo dirbti anksčiau nei teismas nutarė iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylą ar kreditoriai pradėjo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Šiuo atveju nėra svarbu, ar darbo santykiai tęsiasi toliau, ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi.

Jei darbuotojai buvo įdarbinti po bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, išmokos iš Garantinio fondo jiems neskiriamos.

Suskleisti

Išmokos iš Garantinio fondo skiriamos tik tada, kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais ir teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu yra patvirtintos darbuotojų reikalavimų sumos.

Suskleisti

Į Garantinį fondą 0,16 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, priskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka darbdavys (draudėjas).

Detalesnė informacija apie draudėjus, kurie turi mokėti įmokas į garantinį fondą >>

Be įmokų Garantinio fondo lėšas papildomai taip pat sudaro:

 1. delspinigiai, palūkanos ir baudos;
 2. iš darbdavių gautos lėšos administratoriaus reikalavimams tenkinti;
 3. fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos;
 4. pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas;
 5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

 Į Garantinį fondą šių įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesines sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Minėtų įstaigų darbuotojams išmokos Garantinio fondo lėšų neskiriamos.

Suskleisti

Prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, jeigu nesate pateikęs prašymo skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) arba per paskutinius 12 mėn. iki nemokumo bylos darbdaviui iškėlimo dienos nesate gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.

Prašymą galima pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, GPS17;
 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 
Suskleisti

Apskaičiuojant iš Garantinio fondo skiriamas lėšas, taikomas minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.) dydis, buvęs teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dieną.

Nemokumo bylos iškėlimo darbdaviui atveju skiriama teismo nutartimi patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio išmoka, tačiau ne didesnė nei 6 MMA dydžio. Kreditoriams vykdant bankroto procedūras ne teismo tvarka skiriama kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio išmoka, tačiau ne didesnė nei 6 MMA dydžio.

Tuo atveju, kai inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas, skiriama per 3 mėnesius iki teismo nutarties priėmimo datos darbuotojui priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, išskaičius mokesčius, dydžio išmoka, bet ne didesnė nei 6 MMA dydžio.

Pavyzdžiui, 2024 metais darbdaviui bankrutavus ar tapus nemokiu darbuotojui išmokama priskaičiuota su darbo santykiais susijusių pajamų suma ne didesnė nei 5544 € (924 € x 6 = 5544 €).

Suskleisti

Terminai:

 • Sprendimas dėl Garantinio fondo išmokos skyrimo (neskyrimo) priimamas per 15 darbo dienų nuo įsiteisėjusios nutarties (ar kreditorių susirinkimo sprendimo) dėl kreditorių reikalavimų arba nutarties atsisakyti iškelti nemokaus juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva įvedimo į Fondo valdybos informacinę sistemą dienos.
 • Išmoka į Jūsų asmeninę sąskaitą išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo dėl išmokos skyrimo priėmimo dienos.
 • Sprendimo dėl Garantinio fondo išmokos skyrimo (neskyrimo) išrašas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos yra pateikiamas asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.
Suskleisti

Išmoka neskiriama, jeigu:

 • bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo darbdavio skola darbuotojui nėra patvirtinta kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dokumentu (teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu); 
 • darbuotojams analogiškos išmokos buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų; 
 • darbuotojai buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo;
 • darbuotojams per 3 mėnesius iki teismo nutarties atsisakyti iškelti nemokaus juridinio asmens bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva priėmimo nėra priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių draudžiamųjų pajamų Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!