Turite teisę gauti išmoką, jeigu:

 • buvote atleistas pagal Darbo kodekso 57 str., t. y. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;
 • iki atleidimo pas darbdavį nepertraukiamai buvote išdirbęs 5 ar daugiau metų (įskaitant perkėlimo atvejus);
 • per 3 mėnesius po atleidimo neįsidarbinate pas tą patį darbdavį;
 • nebuvote biudžetinių įstaigų ar Lietuvos banko darbuotojas;
 • kreipėtės dėl išmokos skyrimo ne vėliau kaip per 12 mėnesių po atleidimo iš darbo (prašymo nereikia teikti, jeigu jau esate pateikęs prašymą skirti bet kurią kitą „Sodros” mokamą išmoką).

arba

 • Ilgalaikio darbo išmokos, kurios priklausė asmeniui ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos įpėdiniams, kai jie ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo asmens, kuriam priklausė ilgalaikio darbo išmoka, mirties dienos pateikia prašymą ir paveldėjimo teisės liudijimą ar jo kopiją. 
Suskleisti
 • Išmoka skiriama ne anksčiau nei praėjus 3 mėnesiams po atleidimo. Sprendimas skirti ilgalaikio darbo išmoką priimamas praėjus 3 mėn. po atleidimo iš darbo dienos, per 10 d. d.
 • Išmoka skiriama tik tada, kai nutraukiamos visos su darbdaviu, kuris atleidžia pagal Darbo kodekso 57 straipsnį, sudarytos darbo sutartys (jeigu asmuo su darbdaviu buvo sudaręs kelias darbo sutartis) ir asmuo atitinka kitas teisei į išmoką sąlygas.

Pavyzdys. Darbuotojas iš darbo yra atleidžiamas 2024 m. liepos 2 d. Jei asmuo per 3 mėnesius neatnaujina darbo santykių su buvusiu darbdaviu (nesudaro darbo sutarties), nuo 2024 m. spalio 3 dienos (praėjus 3 mėnesiams) gali pretenduoti į ilgalaikio darbo išmoką.

Suskleisti

Prašymą skirti ilgalaikio darbo išmoką reikia teikti tuo atveju jei:

 • iki šiol „Sodrai“ nesate pateikęs prašymo skirti bet kurią kitą išmoką;
 • esate pateikęs prašymą skirti kitą išmoką, tačiau, praėjus 4 mėnesiams po atleidimo iš darbo, dar negavote ilgalaikio darbo išmokos į asmeninę sąskaitą;
 • pageidaujate gauti neigiamą sprendimą dėl ilgalaikio darbo išmokos;
 • per paskutinius 5 metus iki atleidimo buvote perkeltas iš vienos darbovietės į kitą. 

Priimtus sprendimus galite peržiūrėti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkę skiltį „Mano išmokos“.

 

Prašymą galima pateikti:

 • Internetu, prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą skirti ilgalaikio darbo išmoką,GPS16;
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čiaAtvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka. 
Suskleisti

Jei iki atleidimo dirbote:

 • nuo 5 iki 10 metų Jums priklauso 77,58 % vieno vidutinio mėnesio asmens darbo užmokesčio* dydžio išmoka;
 • nuo 10 iki 20 metų77,58 % dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išmoka;
 • nuo 20 ir daugiau metų – 77,58 % trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išmoka.

 

* Vidutinis mėnesio asmens darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal 12 mėnesių, buvusių prieš darbuotojo atleidimo iš darbo mėnesį, pas tą darbdavį priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių mokamos įmokos „Sodrai“, vidurkį „iki mokesčių“. 

Pavyzdžiui, pas darbdavį dirbote 15 metų, Jūsų vidutinis mėnesio užmokestis buvo 1500 €. Tokiu atveju, Jums priklauso 77,58 % 2 vidutinių mėnesinių Jūsų darbo užmokesčių dydžio išmoka. Tai būtų 1500 € x 2 x 77,58 % = 2327,40 €.

Suskleisti

Terminai:

 • sprendimas skirti išmoką priimamas per 10 d. d. nuo visų reikiamų duomenų gavimo teritoriniame skyriuje dienos;
 • visa paskirtos išmokos suma į Jūsų asmeninę sąskaitą išmokama vienu mokėjimu per 10 d. d. nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos;
 • sprendimo dėl išmokos skyrimo (jeigu teikėte prašymą – ir neskyrimo) išrašas per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos yra pateikiamas asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui;
 • sprendimo skirti (jeigu teikėte prašymą – ir neskirti) išmoką nuorašas (kopija, išrašas), pareiškėjui pateikus prašymą gauti jį paštu, išsiunčiamas registruotu laišku per 3 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos.
Suskleisti
 • Buvo pateikti neteisingi ar netikslūs duomenys.
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio, atleidusio pagal Darbo kodekso 57 straipsnį, per 3 mėnesius nuo atleidimo buvo sudaryta nauja darbo sutartis.
 • Darbo ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimu, atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu.
Suskleisti
 • Ilgalaikio darbo išmokų fondą administruoja „Sodra“.
 • Fondas sudaromas iš darbdavių/draudėjų mokamų įmokų. Įmoka yra 0,16 proc. nuo darbuotojui priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių mokamos įmokos „Sodrai“ (biudžetinės įstaigos ir Lietuvos bankas šių įmokų nemoka, todėl atleistam pagal Darbo kodekso 57 straipsnį asmeniui išmoka ilgalaikio darbo išmoką iš savo lėšų).

 

Pavyzdžiui, asmeniui priskaičiuotas 1500 € darbo užmokestis „ant popieriaus“, įmoką į ilgalaikio darbo išmokų fondą sudaro 2,40 €.

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-07-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!