Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis, turite pateikti prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant neįgalų asmenį bei Jūsų statusą patvirtinančius dokumentus.

 

Prašymą galite pateikti:

 • Atvykę į Sodros“ skyrių.
 • Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 • Paštu – prašymo formą galite rasti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
Suskleisti

Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu, jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:

 • Jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje.
 • Asmeniui su negalia nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, arba nepasibaigęs visiškos negalios (invalidumo) terminas.
 • Esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
 • Neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma.
 • Nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje.
 • Jūsų globos (rūpybos) statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams).
 • Asmeniui su negalia nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (taikoma, kai asmenį su negalia slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių).
 • Nėra apribota jūsų – kaip tėvo arba motinos – valdžia slaugomam asmeniui au negalia.
 • Asmuo au negalia nėra apgyvendintas  ar slaugomas socialinių paslaugų įstaigoje (nėra teikiama ilgalaikė socialinė globa).
 • Slaugantis asmuo draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jam pačiam priklausančios:
  • valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją;
  • valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

 

 * Savarankiškai dirbančių asmenų, slaugančių asmenį su negalia, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis vykdomas tik pasibaigus gautų pajamų (pelno) deklaravimo terminui ir nustačius, kad šie asmenys neturėjo draudžiamųjų pajamų. Gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos,  arba pagal autorines sutartis taip pat asmenų, gaunančių tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis asmenų slaugančių asmenį su negalia, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis nevykdomas jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur..

Savarankiškai dirbančių asmenų ir asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, slaugančių asmenį su negalia, draudimas valstybės lėšomis nedarbo socialiniu draudimu vykdomas tik tuo atveju, jeigu šie asmenys pagal įstatymus nėra privalomai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu kitu pagrindu.

Suskleisti

Jei norite būti apdraustas valstybės lėšomis, „Sodrai“ turite pateikti:

 • Prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant asmenį su negalia;
 • Savo ir slaugomo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus:
  • Užsienio valstybių išduotas vaiko gimimo liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille). Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės turi pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Slaugomo asmens individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ar visiškos negalios invalidumą patvirtinantį dokumentą (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių dokumentų pateikti nereikia).
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo nutartį dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, arba teismo sprendimą (nutartį) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas).
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!