Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Apie Privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje

Kodėl būtina deklaruoti išvykimą?

Išvykus iš šalies ilgesniam laikui ir nedeklaravus išvykimo bei nemokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų:

 1. Nutrūksta sveikatos draudimas.
 2. Mokesčio administratorius („Sodra") pradeda skaičiuoti skolą.
 3. Sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, nemokamų gydymo paslaugų žmogus negali gauti.

Pavyzdžiui, neapdraustam PSD žmogui Lietuvoje reiktų sumokėti gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas tokią pat sumą, kurią sumokėtų teritorinės ligonių kasos, jei žmogus būtų draustas. Gydymo paslaugos itin brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuotų apie 700 eurų, kojos lūžio gydymas – nuo 300 iki 1300 eurų, o sudėtingesnių ligų gydymas gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų.

Daugiau bendrosios informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą:

Tel. 1883, iš užsienio +370 5 250 0883, el. paštu info@sodra.lt.

Asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Suskleisti
Kaip deklaruoti išvykimą?
 1. Elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 2. Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos.
 3. Užpildant deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“, jei norite, kad būtų perskaičiuotos PSD įmokos?

Jeigu esate išvykęs į Europos sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės bendrijos narę arba Šveicarijos Konfederaciją ir norite, kad Jūsų susidariusi PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų skola būtų perskaičiuota turite pateikti A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas), kuris įrodo draustumą socialiniu draudimu vienoje iš išvardintų šalių. Institucijų, išduodančių A1 pažymėjimą, sąrašas pateikiamas čia

A1 pažymėjimo į lietuvių kalbą versti nereikia.

PSD įmokų perskaičiavimui pagrįsti taip pat galite pateikti atitinkamos šalies kompetentingos įstaigos nurodytas pažymas.

 

Pažymą išduodanti šalis

Asmuo, išduodantis pažymą

Pažyma

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Revenue and Customs

BX9 1AN

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)*

HM Revenue and Customs

BX9 1AN

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)**

arba

S041**

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

NORVEGIJA

NAV

NAV National Office for Social Insurance Abroad
Postboks 8138 Dep. 0033 Oslo

E104 Pažyma

arba

Užpildant paraišką NAV įstaigai norvegų kalba INTERNETU >>

SKAAT (Norvegijos mokesčių administravimas)

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Pažyma, kurioje yra informacija ir apie asmens sveikatos draudimą

arba

A08 forma (A-ordningen)(https://www.skatteetaten.no/en/forms/my-income-and-employments/).

VOKIETIJA

Vokietijos teritorinės ligonių kasos (AOK)

E104

AIRIJA

Department of Social and Family Affairs

Inner Relief Road, Ardarvan, Buncrana, Co. Donegal

E104

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

ŠVEDIJA

Forsakringskassan

Box 1164, SE-621 22 Visby

E104

DANIJA

Udbetaling Danmark International Sygeskiring

Kongens Vaenge 8, DK-3400 Hilleroed

Pažyma, kurioje yra informacija ir apie asmens sveikatos draudimą (galima užsisakyti  elektroniniu būdu adresu www.borger.dk)

Skattestyrelsen

Hannemanns Allé 25
2300 København S

Pažyma, patvirtinanti asmens sveikatos draudimą (galima užsisakyti  elektroniniu būdu adresu www.skat.dk)

 

KITOS KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS >>

 

 

Pažymų vertimas:

 • Pateikiant laisvos formos pažymą, kuri yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Standartizuotų formų, tokių kaip E104, P45, P60 ar S041 į lietuvių kalbą versti nereikia.

 

A1 pažymėjimą ar kompetentingos įstaigos išduotą pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui turi būti pateikiamas pažymėjimo/pažymos originalas arba kopija.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei prie jo „prisegtus“ skenuotus dokumentus (Prašymai ⇒ Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas ⇒ Naujas prašymas/skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt. Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

   Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymėjimo/pažymos negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamus dokumentus, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai ⇒ Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas ⇒ Naujas prašymas/skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės).
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ - 

Prašymas „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ - 


* – asmenims, savarankiškai mokantiems PSD įmokas, ir ūkininkams, kurių žemės ūkio valda ar ūkis yra ne didesnis kaip 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt .

** – savarankiškai dirbantiems asmenims (IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys, MB narys, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.).

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ skyrių ir pridėti raštišką atsisakymą išduoti dokumentą, tokiu atveju specialistai patys kreipsis į kitos šalies instituciją informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

  Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Suskleisti
Kaip sužinoti, ar esate draustas?

Nemokamai pasitikrinti savo duomenis galima administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai, paslaugų grupėje „Gyventojams“ pasirinkus paslaugų kategoriją „Sveikatos apsauga“.

Prisijungti prie portalo galima:

 1. naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis;
 2. el. parašu;
 3. mobiliuoju el.  parašu. Elektroninių valdžios vartų sistema yra saugi, tad joje galima matyti tik savo asmeninius duomenis.
Suskleisti
Kaip galima pasitikrinti, ar nesu skolingas PSD įmokų?

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti, ar neturite PSD skolų, galite internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink.

Nuorodoje skelbiama ir papildoma informacija apie tai, kaip sumokėti sukauptą skolą, įmokų kodai ir pan.

Minėtoms grupėms nepriklausantys asmenys draustumą privalomuoju sveikatos draudimu gali pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/.

Suskleisti
Ką daryti jei sužinojau, kad turiu skolą?

Draustumas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

Suskleisti
Kaip sumokėti PSD įmokas?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo arba nurodžius jį neteisingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras papildoma našta įrodinėti, kad įmoka buvo sumokėta.

Savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiančių asmenų PSD įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas.
 • 365 – mokant įsiskolinimą.
 • 366 – mokant delspinigius.
Suskleisti
Ką reikia padaryti pirmiausia grįžus iš užsienio?

Sugrįžus iš užsienio reikia  kuo greičiau deklaruoti gyvenamąją vietą ir atnaujinti sveikatos draudimą.

Tai padaryti galima:

 1. Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo.
 2. Nuvykus į artimiausią seniūniją.

Po to reikia pasirūpinti draustumu, nes nuo deklaravimo momento atsiranda pareiga mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką. Dirbančiajam, jokių neaiškumų nekyla, visos privalomos įmokos sumokamos kartu su darbo užmokesčiu. Jei grįžęs iš užsienio žmogus kurį laiką nedirba, jis turi PSD įmokas mokėti savarankiškai arba gali būti draustas valstybės lėšomis, jei yra pensininkas, moksleivis, dieninių studijų studentas, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.

Suskleisti
Ką daryti, jei atsirado įsiskolinimas „Sodrai“, nors išvykimas buvo nurodytas VMI pateiktoje metinėje gyventojo pajamų mokesčio deklaracijoje?

Reikia kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų pagrįstumą.

Suskleisti
Ar žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu keliose ES šalyse ?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos (ES) šalių, t. y. toje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Tad jei žmogus deklaravo išvykimą iš Lietuvos pradėjęs dirbti kitoje ES šalyje, jis turi mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet jam nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų Lietuvoje.

Suskleisti
Ar reikia PSD įmokas mokėti Lietuvoje individualią (taip pat ir žemės ūkio) veiklą vykdantiems asmenims, jei jie dirba kitoje ES šalyje?

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 formos pažymėjimą, dėl kurio išdavimo reikia kreiptis į tos valstybės instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Suskleisti
Ar reikia pateikti dokumentų, įrodančių draustumą privalomuoju sveikatos draudimu kitoje ES valstybėje narėje, vertimą į lietuvių kalbą?

Jeigu yra pateikiama standartizuota pažyma (pvz., E104 forma, S041 forma), tokiu atveju išversti dokumento į lietuvių kalbą nereikia. Tačiau jeigu yra išduota laisvos formos pažyma ir ši pažyma yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, tokiu atveju asmuo turi pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-11-25
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!