Noriu-sumoketi-imokas.png

Verčiuosi individualia žemės ūkio veikla

 1. Įsiregistruojate Ūkininkų ūkių ar Žemės ūkio ir kaimo verslo, ar Ūkinių gyvūnų registre.
 2. Registruojate žemės ūkio valdą, pateikdami prašymą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 3. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt gavusi duomenis įregistruoja Jus mokesčių mokėtojų registre. VMI informacija pasiekia ir „Sodrą”.
Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės.

Privalomuoju sveikatos draudimu

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.. 2024 metais – 21,53 € (924 € x 2,33 %).

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98 % nuo MMA. 2024 metais – 64,50€ (924 € x 6,98 %).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98 % nuo MMA. 2024 metais –  64,50 € (924 € x 6,98 %).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2024 metais – 5 710,76 €.
 • Už 2023 metus iki metų šių metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus, 2024 m. – 81 816,10 €.
Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. per metus.

 

Įmokų tarifai 2024 m.:

 • 12,52 %, tai būtų 115,68 € (924 € x 12,52 %).
 • 15,52 %, tai būtų 143,40 € (924 € x 15,52 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2024 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 10 243,38 €;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3 % įmoką – 12 697,86 €.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už 2023 metus iki 2024 metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir / ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • Suma, nuo kurios mokamos įmokos, negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus. 2024 metais – 81 816,10 €.
Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.. 2023 metais – 19,57 € (840 € x 2,33 %).

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98 % nuo MMA. 2023 metais – 58,63 € (840 € x 6,98 %).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98 % nuo MMA. 2023 metais –  58,63 € (840 € x 6,98 %).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2023 metais – 5 057,06 €.
 • Už 2022 metus iki metų šių metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

 

*43 VDU įmokoms 2023 metais – 72 450,70 €.

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.*. 2022 metais – 17,01 € (730 € x 2,33 %).

*MMA 2022 m. – 730 Eur.

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2022 metais – 50,95€ (730€ x 6,98%).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2022 metais –  50,95€ (730€ x 6,98%).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2022 metais – 4 514,41€.
 • Už 2021 metus iki metų šių metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2022 metais - 64 676,30€.

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.. 2021 metais – 14,96 € (642 € x 2,33 %).

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2021 metais – 44,81€ (642€ x 6,98%).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2021 metais –  44,81€ (642€ x 6,98%).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2021 metais – 4 060€.
 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2021 metais - 58 166,10€.

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. per metus.

 

Įmokų tarifai 2023 m.:

 • 12,52 %, tai būtų 105,17 € (840 € x 12,52 %).
 • 15,52 %, tai būtų 130,37 € (840 € x 15,52 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2023 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 9 070,83 €;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3 % įmoką – 11 244,35 €.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už 2022 metus iki 2023 metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir / ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • Suma, nuo kurios mokamos įmokos, negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2023 metais – 72 450,70 €.

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMA* per metus.

*MMA 2022 m. – 730 Eur.

Įmokų tarifai 2022 m.:

 • 12,52 %, tai būtų 91,40 € (730 € x 12,52 %).
 • 15,22 %, tai būtų 111,11 € (730 € x 15,22 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,7 proc. įmoka.
 • 15,52 %, tai būtų 113,30 € (730 € x 15,52 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2022 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 8 097,47€;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 2,7% įmoką - 9 843,73€; 
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3% įmoką – 10 037,76€.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už 2021 metus iki metų šių metų gegužės 2 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir/ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • Suma, nuo kurios mokamos įmokos, negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2022 metais – 64 676,30€.

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMA* per metus.

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

Įmokų tarifai 2021 m.:

 • 12,52 %, tai būtų 80,38 € (642 € x 12,52 %).
 • 14,92 %, tai būtų 95,79 € (642 € x 14,92 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,4 proc. įmoka.
 • 15,52 %, tai būtų 99,64 € (642 € x 15,52 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2021 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 7 282,40€;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 2,4% įmoką - 8 678,38€; 
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3% įmoką – 9 027,38€.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir/ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2021 metais – 58 166,10€.

Suskleisti

Vienus metus galite nemokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų, jei tai pirma Jūsų savarankiška veikla nuo 2018-01-01:

 • neturėjote verslo liudijimo;
 • nebuvote įregistravęs individualios veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos;
 • neturėjote individualios įmonės;
 • nebuvote ūkinės bendrijos tikruoju nariu ar mažosios bendrijos nariu.

Tai reiškia, kad asmuo iki 2018 m. sausio 1 d. turi būti nevykdęs jokios savarankiškos veiklos, o jo pirma savarankiška veikla pradėta vykdyti po 2018 m. sausio 1 d. 

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

 

Svarbu! Nemokant VSD įmokų stažas senatvės pensijai, ligos ir motinystės išmokoms gauti nesikaups.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ne didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

444

Kai EDV ne didesnis kaip 2 (įsiskolinimo sumokėjimas)

Kai EDV didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

Kai EDV didesnis kaip 2 (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Ūkininkų ir jų partnerių socialiniam draudimui

 

444

Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos (VSD ir PSD įmokoms)

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo“ terminale* ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

Svarbu! Atliekant mokėjimą asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, jau suformuotame mokėjimo ruošinyje galite matyti kitą įmokos kodą (pavyzdžiui: 252) – dėl to Jums nieko daryti / keisti įmokos kodo nereikia.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai“ apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimas) teikiama asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui: Formos ir šablonai (Ruošiniai) Sukurti naują SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas.

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo:

1 būdas:

Jei įmokas mokate už einamuosius metus (avansu) bent vieną mėnesį per metus.

 • SAV pranešimas teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, jei įmokas mokate už 2023 m. sausio mėnesį, SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2023 m. vasario 15 d.

 Svarbu! Nuo 2022 m. liepos 1 d. įmokos mokamos vienu įmokos kodu – 444 – pirmiausia padengiamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos, o VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos įskaitomos tik pateikus SAV pranešimą. 

Todėl jeigu pageidausite einamuoju laikotarpiu gauti ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, rekomenduojame SAV pranešimą pateikti iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, iškart po įmokų sumokėjimo, t. y. nelaukiant kito mėnesio 15 dienos. 

Pavyzdžiui, asmuo kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2023 m. vasario mėn., bus laikomas apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu už 2023 m. sausio mėn.esį bus sumokėjęs VSD įmokas ir pateikęs SAV pranešimą.

Jeigu nuspręsite įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjus įmokas pateiksite SAV pranešimą (nelaukiant pajamų deklaracijos pateikimo termino, t. y., kitų metų gegužės 1 d.), Jums susirgus ar  slaugant šeimos narį,  išmokas galėsite gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. Taip pat, tokiu atveju būtų vertinama ar esate sumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokas už praėjusį mėnesį ir, ar turite reikalaujamą ligos socialinio draudimo stažą. 
 
 
2 būdas:

Jeigu įmokas mokate vieną kartą per metus, už praėjusius metus, duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį teikiami VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt, metinėje pajamų deklaracijoje GPM311, pasirenkant įmokų tipą „SoDros mėnesinis“.

Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą bei neišdėsčius gautų pajamų kiekvieną mėnesį - šis veiksmas bus atliekamas automatiškai ir visos Jūsų metinės pajamos padalintos lygiomis dalimis.

 Svarbu!  Jei pasirinksite įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ išmokės tik po to, kai deklaruosite savo pajamas VMI ir sumokėsite priklausančias įmokas.


Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą, bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, Jūsų metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, bus išdėstyta lygiomis dalimis, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpio kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas.


Jei norite pajamas paskirstyti kitaip, tokiu atveju VMI pateikite metinę pajamų deklaraciją GPM311 ir pasirinkite įmokų tipą „SoDros mėnesinis“.

 Svarbu! Už atitinkamus kalendorinius metus SAV pranešimuose nurodytos pajamų sumos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, turi sutapti su VMI deklaruotomis pajamomis, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Suskleisti

Informaciją apie įmokų atidėjimą rasite čia.

Suskleisti
 • Jei per paskutinius 12 mėnesių viršysite 45 000€ pajamas.

Viršijus minėtą sumą, Jums atsiranda prievolė mokėti ir GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. .

 • Jei per paskutinius 12 mėnesių neviršysiu 45 000€ pajamų sumos, tačiau savanoriškai užsiregistruosiu PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtoju.

Skaičiuojant 45 000€ atlygio ribą yra atsižvelgiama į visą apskaičiuotą atlyginimą už ūkininko tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), neatėmus jo paties sumokėto arba mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos.

 

Abiem atvejais VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turite pateikti prašymą FR0388 ir taip būsite įregistruoti PVM mokesčių mokėtoju.

 

Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais:

 • Apsilankius VMI skyriuje;
 • Telefonu 1882;
 • Prisijungus prie asmeninės VMI paskyros.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos GPM, įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos.
 • Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai, galioję praėjusiais metais.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

VSD įmokų taip pat galite nemokėti, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų..

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

Pavyzdžiui, jei asmuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo 2023 m. sausio 20 d., tokiu atveju jam nereikia mokėti VSD įmokų, nes nuo paskutinės jo vykdytos savarankiškos veiklos praėjo 10 metų.

 Svarbu! Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokų nemokėti:
 • Apie tai informuoti „Sodros“ nereikia;
 • Tuo laikotarpiu Jums nesikaups stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.
Suskleisti

Ne, jei Jūs išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir deklaruojate išvykimą.

 

Deklaruoti išvykimą galite:

 • Elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • Užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

 

Deklaracijos įsigalioja ne anksčiau kaip nuo jos pateikimo dienos. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos neskaičiuojamos priklausomai nuo to, kokia išvykimo data bus įrašyta Gyventojų registre.

Pavyzdžiui, jeigu dirbote Lietuvoje iki 2024-02-10 ir deklaravote išvykimą 2024-02-24, Jums PSD įmokų skola nebus skaičiuojama, nes Jūs visą vasario mėn. buvote draudžiamas (dirbote Lietuvoje). 

Pavyzdžiui, jeigu dirbote iki 2024-02-10, o išvykimą deklaravote 2024-03-07, turėsite sumokėti PSD įmoką už pilną 2024 m. kovo mėn., o PSD įmokos Jums nebus skaičiuojamos nuo 2024-04-01.

Pavyzdžiui, jeigu deklaravote išvykimą 2024-05-24 ir gegužės mėnesį nedirbote, PSD įmokos Jums nebus skaičiuojamos nuo 2024-06-01.

 

Suskleisti

Taipjei Jūs:

 • pateiksite kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas). A1 pažymėjimą išduodančių įstaigų sąrašą rasite čia.

arba

 • esate išvykęs į ES, EEE valstybės narę, Šveicarijos Konfederaciją arba Jungtinę Karalystę ir pateikiate kompetentingos įstaigos išduotas pažymas.

arba

 • esate išvykęs į Jungtinę Karalystę arba Airiją ir pateikiate darbdavio išduotą P45 arba P60 formą.

 

A1 pažymėjimą ar aukščiau išvardintus dokumentus galite pateikti:

 1. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus skenuotus dokumentus. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 2. Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę;
 4. Paštu. Užpildytas Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo ir dokumentai siunčiami adresu Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Jei nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Tuomet, kol pateiksite reikiamą dokumentą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo galite pateikti:

 1. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 2. Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę;
 4. Paštu. Užpildytas prašymo originalas siunčiamas adresu Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Prašymų formos:

 1. Prašymas dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo.
 2. Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu iš ES, EEE valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.
 • Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta, taip pat dokumentai iš kitų nepaminėtų šalių – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.
 • Jei pristatote laisvos formos pažymą užsienio kalba, kuri nėra anglų arba lenkų, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą.
Suskleisti

Jeigu VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., tokiu atveju įskaitomas vieno mėnesio stažas.

Jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, mažesnės nei MMA, tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!