Noriu-sumoketi-imokas.png

Verčiuosi individualia žemės ūkio veikla

 1. Įsiregistruojate Ūkininkų ūkių ar Žemės ūkio ir kaimo verslo, ar Ūkinių gyvūnų registre.
 2. Registruojate žemės ūkio valdą, pateikdami prašymą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 3. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt gavusi duomenis įregistruoja Jus mokesčių mokėtojų registre. VMI informacija pasiekia ir „Sodrą”.
Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės.

Privalomuoju sveikatos draudimu

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33% nuo MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur.. 2021 metais – 14,96€ (642€ x 2,33%).

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2021 metais – 44,81€ (642€ x 6,98%).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2021 metais –  44,81€ (642€ x 6,98%).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2021 metais – 4 060€.
 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2021 metais - 58 166,10€.

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33% nuo MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur.. 2022 metais – 17,01€ (730€ x 2,33%).

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2022 metais – 50,95€ (730€ x 6,98%).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2022 metais –  50,95€ (730€ x 6,98%).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2022 metais – 4 514,41€.
 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2022 metais - 64 676,30€.

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. per metus.

 

Įmokų tarifai 2021 m.:

 • 12,52%, tai būtų 80,38€ (642€ x 12,52%).
 • 14,92%, tai būtų 95,79€ (642€ x 14,92%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,4 proc. įmoka.
 • 15,52%, tai būtų 99,64€ (642€ x 15,52%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2021 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 7 282,40€;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 2,4% įmoką - 8 678,38€; 
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3% įmoką – 9 027,38€.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir/ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2021 metais – 58 166,10€.

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. per metus.

 

Įmokų tarifai 2022 m.:

 • 12,52%, tai būtų 91,40€ (730€ x 12,52%).
 • 15,22%, tai būtų 111,11€ (730€ x 15,22%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,7 proc. įmoka.
 • 15,52%, tai būtų 113,30€ (730€ x 15,52%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2022 m.:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 8 097,47€;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 2,7% įmoką - 9 843,73€; 
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3% įmoką – 10 037,76€.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir/ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*43 VDU įmokoms 2022 metais – 64 476,30€.

Suskleisti

Vienus metus galite nemokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų, jei tai pirma Jūsų savarankiška veikla nuo 2018-01-01:

 • neturėjote verslo liudijimo;
 • nebuvote įregistravęs individualios veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos;
 • neturėjote individualios įmonės;
 • nebuvote ūkinės bendrijos tikruoju nariu ar mažosios bendrijos nariu.

Tai reiškia, kad asmuo iki 2018 m. sausio 1 d. turi būti nevykdęs jokios savarankiškos veiklos, o jo pirma savarankiška veikla pradėta vykdyti po 2018 m. sausio 1 d. 

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

 

Svarbu! Nemokant VSD įmokų stažas senatvės pensijai, ligos ir motinystės išmokoms gauti nesikaups.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ne didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

361

 

 

Kai EDV ne didesnis kaip 2 (įsiskolinimo sumokėjimas)

362

363

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

314

 

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)

337

338

339

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Ūkininkų ir jų partnerių socialiniam draudimui

295

296

297

Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos (VSD ir PSD įmokoms)

273

274

275

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai” apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimas) teikiama asmeninėje „Sodros” paskyroje draudėjui. Kelias:

www.sodra.lt – Prisijungti – Draudėjui / darbdaviui – Formos ir šablonai (Ruošiniai) – Sukurti naują – SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo:

 • Jei įmokas mokate už einamuosius metus (avansu) bent vieną mėnesį. SAV pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, jei įmokas mokate už 2022 m. sausio mėnesį, SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2022 m. vasario 15 d.

Jei Jūsų teiktų SAV pranešimų duomenys nesutaps su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija, bus vadovaujamasi paskutiniu pateiktu dokumentu, šiuo atveju, metine pajamų deklaracija.

 

 • Jei įmokas mokate vieną kartą per metus už praėjusius metus. SAV pranešimo galite ir neteikti, jei VMI teikiate metinę pajamų deklaraciją.

Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą bei neišdėsčius gautų pajamų kiekvieną mėnesį - šis veiksmas bus atliekamas automatiškai ir visos Jūsų metinės pajamos padalintos lygiomis dalimis.

 

Jei norite pajamas galite paskirstyti kitaip:

 • Teikdami metinę pajamų deklaraciją VMI, pateikite deklaracijos priedą GPM311C „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius”.
 • Pateikite metinį SAV pranešimą „Sodrai”. Nurodykite, kad pranešimas teikiamas už metus ir paskirstykite pajamas mėnesiais.
Suskleisti
 • Jei per paskutinius 12 mėnesių viršysite 45 000€ pajamas.

Viršijus minėtą sumą, Jums atsiranda prievolė mokėti ir GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. .

 • Jei per paskutinius 12 mėnesių neviršysiu 45 000€ pajamų sumos, tačiau savanoriškai užsiregistruosiu PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtoju.

Skaičiuojant 45 000€ atlygio ribą yra atsižvelgiama į visą apskaičiuotą atlyginimą už ūkininko tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), neatėmus jo paties sumokėto arba mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos.

 

Abiem atvejais VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turite pateikti prašymą FR0388 ir taip būsite įregistruoti PVM mokesčių mokėtoju.

 

Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais:

 • Apsilankius VMI skyriuje;
 • Telefonu 1882;
 • Prisijungus prie asmeninės VMI paskyros.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos GPM, įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos.
 • Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai, galioję praėjusiais metais.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125€ ir neviršija 1 500€;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500€, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu info@sodra.lt (būtina pridėti užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo);
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio!

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Ne, jei Jūs išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir deklaruojate išvykimą.

 

Deklaruoti išvykimą galite:

 • Elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • Užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

 

Visais atvejais deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos.

Suskleisti

Taipjei Jūs:

 • pateiksite kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas). A1 pažymėjimą išduodančių įstaigų sąrašą rasite čia.

arba

 • esate išvykęs į ES, EEE valstybės narę, Šveicarijos Konfederaciją arba Jungtinę Karalystę ir pateikiate kompetentingos įstaigos išduotas pažymas.

arba

 • esate išvykęs į Jungtinę Karalystę arba Airiją ir pateikiate darbdavio išduotą P45 arba P60 formą.

 

A1 pažymėjimą ar aukščiau išvardintus dokumentus galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus skenuotus dokumentus. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 3. El. paštu panevezys@sodra.lt (gali būti pateikta skenuota dokumento kopija). Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir Prašymo dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jei nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Tuomet, kol pateiksite reikiamą dokumentą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 3. El. paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą Prašymo dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo formą (originalo pateikti nereikės).

 

Prašymų formos:

 1. Prašymas dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo.
 2. Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu iš ES, EEE valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.
 • Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta, taip pat dokumentai iš kitų nepaminėtų šalių – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.
 • Jei pristatote laisvos formos pažymą užsienio kalba, kuri nėra anglų arba lenkų, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-12-28
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!