Jei norite vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).

Išsamią informaciją apie verslo liudijimo išdavimą rasite VMI interneto puslapyje.

Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, privalomai draudžiami:

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • Pensijų socialiniu draudimu.

Sveikatos draudimu.

 

Mokant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas Jūs įgyjate teisę į:

 • senatvės pensiją;
 • netekto darbingumo pensiją.

Jūsų mirties atveju artimieji įgyja teisę į:

 • našlių pensiją (sutuoktinis);
 • našlaičių pensiją (vaikai).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėjimas užtikrina nemokamą sveikatos priežiūros paslaugų gavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones  ir kt. kompensavimą. 

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. (924 € x 8,72 % = 80,57 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (924 € x 11,72 % = 108,29 €)

 

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2024-01-02 iki 2024-01-21

80,57 : 31 x 20 = 51,98 €, kur:

 • 80,57 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

Kaip skaičiuojama? VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2024-03-07, 2024-03-08, 2024-03-11 ir 2024-03-31 (iš viso 4 dienos).

80,57 : 31 x 4 = 10,40 €, kur:

 • 80,57 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 4 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

Kaip skaičiuojama? VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2024-04-15 iki 2024-05-20

Balandis:

80,57 : 30 x 14 = 37,60 €, kur:

 • 80,57 € – VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 14 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

80,57 : 31 x 20 = 51,98 , kur:

 • 80,57 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra VSD įmokų suma:

37,60 € + 51,98 € = 89,58 €

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už mokant vieną kartą per ketvirtį. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį.

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

 Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

 Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 2 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 2 d. (2024 metais mokant įmokas už 2023 metus – iki gegužės 2 d.)

Pavyzdžiui, asmuo 2023 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2024 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas galioja tik VSD įmokoms ir neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės mokama

6,98 % įmoka nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

Maksimali metinė PSD įmokų suma yra 64,50 x 12 = 774 €.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 20,81 € (64,50 € : 31 x 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 2 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

 Svarbu! Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansunes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui,  vasario mėnesio įmoką reikia sumokėti iki sausio 31 d.

 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. (840 € x 8,72 % = 73,25 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (840 € x 11,72 % = 98,45 €)

 

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2023-03-01 iki 2023-03-20

73,25 : 31 x 20 = 47,26 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2023-03-07, 2023-03-08, 2023-02-11, 2023-03-12 ir 2023-03-31 (iš viso 5 dienos).

73,25 : 31 x 5 = 11,81 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2023-04-16 iki 2023-05-20

Balandis:

73,25 : 30 x 15 = 36,63 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

73,25 : 31 x 20 = 47,26 , kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

36,63 € + 47,26 € = 83,89 €

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

 Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

 Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 2 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 2 d. (2023 metais mokant įmokas už 2022 metus – iki gegužės 2 d.)

Pavyzdžiui, asmuo 2022 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2023 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. (730* € x 8,72 % = 63,66 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 2,7 % – 11,42 % nuo MMA (730 € x 11,42 % = 83,37 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (730 € x 11,72 % = 85,56 €)

*MMA 2022 m. – 730 €.

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2022-03-01 iki 2022-03-20

63,66 : 31 x 20 = 41,07 €, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2022-02-07, 2022-02-08, 2022-02-11, 2022-02-12 ir 2022-03-31 (iš viso 5 dienos).

63,66 : 31 x 5 = 10,27€, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2022-04-16 iki 2022-05-20

Balandis:

63,66 : 30 x 15 = 31,83€, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

63,66 : 31 x 20 = 41,07, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

31,83€ + 41,07€ = 72,90€

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 1 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 1 d. (2022 metais mokant įmokas už 2021 metus – iki gegužės 2 d.)

Pavyzdžiui, asmuo 2021 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2022 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. (642* € x 8,72 % = 55,98 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 2,4 % – 11,12 % nuo MMA (642 € x 11,12 % = 71,39 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (642 € x 11,72 % = 75,24 €)

*MMA 2021 m. – 642 €.

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2021-03-01 iki 2021-03-20

55,98 : 31 x 20 = 36,12 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2021-03-07, 2021-03-08, 2021-03-11, 2021-03-12 ir 2021-03-31 (iš viso 5 dienos).

55,98 : 31 x 5 = 9,03 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2021-04-16 iki 2021-05-20

Balandis:

55,98 : 30 x 15 = 27,99 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

55,98 : 31 x 20 = 36,12 €, kur:

 • 55,98€ – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

27,99€ + 36,12€ = 64,11€

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 1 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 1 d.

Pavyzdžiui, asmuo 2020 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2021 m. gegužės 1 d.. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 703,56 €.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 58,63 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 18,91 € (58,63 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 2 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

 Svarbu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai*

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMA*, galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

*MMA 2022 m. – 730 €.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 611,40 €.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 50,95 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 16,44 € (50,95 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

Aktualu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai*

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMA*, galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 537,72 Eur.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 44,81 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 14,45 € (44,81 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

Aktualu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, „Sodrai“ pranešimų neteikia.

Jums privalu mokėti šias įmokas:

 • Pensijų valstybiniam socialiniam draudimui.
 • Privalomojo sveikatos draudimo.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

444

Kai įmokos mokamos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

444

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo“ terminale* ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

Svarbu! Atliekant mokėjimą asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, jau suformuotame mokėjimo ruošinyje galite matyti kitą įmokos kodą (pavyzdžiui: 252) – dėl to Jums nieko daryti / keisti įmokos kodo nereikia.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate (yra paskirta) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakęs senatvės pensijos amžių;
 • esate įsigijęs verslo liudijimą patalpų nuomai;
 • vykdote individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų.

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

Pavyzdžiui, jei asmuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo 2024 m. sausio 20 d., tokiu atveju jam nereikia mokėti VSD įmokų, nes nuo paskutinės jo vykdytos savarankiškos veiklos praėjo 10 metų.

 Svarbu! Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu asmuo praranda sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti VSD įmokų, jis privalo sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.

 Svarbu! 

Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokų nemokėti:

 • Apie tai informuoti „Sodros“ nereikia, VSD įmokos nebus skaičiuojamos automatiškai;
 • Tuo laikotarpiu Jums nesikaups stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.​

 Svarbu!  Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokas mokėti:

 • „Sodrai“ turite pateikti laisvos formos prašymą ir jame nurodyti, kad nesinaudosite pirmųjų metų lengvata ir pageidaujate mokėti VSD įmokas. Prašymą galite pateikti:
  • Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ar gyventojui ir pateikę laisvos formos prašymą
  • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • Atvykę į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galite čia.
  • Paštu. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Suskleisti

Informaciją apie įmokų atidėjimą rasite čia.

Suskleisti

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.

>> Tokiu atveju būtų įskaitomas vieno mėnesio pensijų draudimo stažas.

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai dirbtų dienų skaičiui. 

>> Tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį.

 

Prašymą galima pateikti:

 • Prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).
 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, notaro).
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą / skundą.

 

 Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą.
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais.
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

 Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 2 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius)  iki kitų metų gegužės 2 d. (2024 metais mokant įmokas už 2023 metus – iki gegužės 2 d.)

 

Pavyzdžiui, asmuo 2023 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2024 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naujas prašymas /skundas

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!