Ką daryti?

Jei norite vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Išsamią informaciją apie verslo liudijimo išdavimą rasite VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt interneto puslapyje.

Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, privalomai draudžiami:

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • Pensijų socialiniu draudimu.

Sveikatos draudimu.

 

Mokant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas Jūs įgyjate teisę į:

 • senatvės pensiją;
 • netekto darbingumo pensiją.

Jūsų mirties atveju artimieji įgyja teisę į:

 • našlių pensiją (sutuoktinis);
 • našlaičių pensiją (vaikai).

 

Mokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas, Valstybinė ligonių kasa moka:

 • už sveikatos priežiūros paslaugas;
 • kompensuojamuosius vaistus;
 • medicinos pagalbos priemones ir kt.
Suskleisti

 Pasinaudokite skaičiuokle

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 1. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:
 • 48,40 Eur (8,72 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.);
 • 58,39 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 proc.);
 • 65,05 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 proc.).
 1. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

  Pavyzdžiui, verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-03-01 iki 2019-03-20 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 20 dienų ( 48,40 : 31 x 20 = 31,23 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 31,23 Eur VSD įmoką.

   Pavyzdžiui, verslo liudijimas galioja šiomis 2019 m. kovo mėnesio dienomis: 2019-03-07, 2019-03-08, 2019-03-11, 2019-03-12 ir 2019-03-31 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 5 dienų ( 48,40 : 31 x 5 = 7,81 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 7,81 Eur VSD įmoką.

  Pavyzdžiui, jei verslo liudijimas galioja ne vieną mėnesį: nuo 2019-04-16 iki 2019-05-20 ir asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš balandžio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 15 dienų – gauta suma yra balandžio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (48,40 : 30 x 15 = 24,20 Eur).  48,40 Eur dalijami iš gegužės mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų – gauta suma yra gegužės mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka ( 48,40 : 31 x 20 = 31,23 Eur). Bendra socialinio draudimo įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį šiuo atveju būtų 55,43 Eur (24,20 + 31,23 = 55,43 Eur).

 

 1. Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

 

  Pavyzdžiui, jei Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.,) už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d., už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius iki liepos 15 d.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

Verslo liudijimus turintys asmenys 6,98 proc. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio (išskyrus žemiau nurodytą atvejį).

 

6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:

 1. moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys, gauna pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, gauna tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, už jį mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą, gauna išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, teikė žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir kt.). Asmenys minimi Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse.
 2. yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

   Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį (pvz., PSD įmokos dydis nuo 2019 m. sausio 1 d.  yra 38,74 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 12,50 Eur (38,74 Eur/31x10).

 1. visą kalendorinį mėnesį yra veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios bendrijos narys.

   Šiuo atveju mokate 6,98 proc. dydžio PSD įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

  Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia. 

 

Įmokų terminai

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Asmenys, įmokas mokantys kartą per metus, PSD įmokas turi sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.

  Svarbu! Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt. nustatyta tvarka moka Valstybinė ligonių kasos.

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 variantas

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72% nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. (607€ x 8,72% = 52,93€)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 2,1% – 10,82% nuo MMA (607€ x 10,82% = 65,68€)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3% – 11,72% nuo MMA (607€ x 11,72% = 71,14€)

 

2 variantas

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 pavyzdys

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2020-03-01 iki 2020-03-20

52,93 : 31 x 20 = 34,15€, kur:

 • 52,93€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 pavyzdys

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2020-03-07, 2020-03-08, 2020-03-11, 2020-03-12 ir 2020-03-31 (iš viso 5 dienos).

52,93 : 31 x 5 = 8,54€, kur:

 • 52,93€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 pavyzdys

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2020-04-16 iki 2020-05-20

Balandis:

52,93 : 30 x 15 = 26,46€, kur:

 • 52,93€ - VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

52,93 : 31 x 20 = 34,15€, kur:

 • 52,93€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

26,46€ + 34,15€ = 60,61€

 

3 variantas

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai 

Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

>> 6,98% įmoka nuo MMA, galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:

>> mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);

>> esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 42,37€ per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 13,67€ (42,37€ ÷ 31 × 10).

 

Įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

Aktualu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

358

360

 

Kai įmokos mokamos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas

359

 

 

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

261

262

263

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos, už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, „Sodrai“ pranešimų neteikia.

Jums privalu mokėti šias įmokas:

 • Pensijų valstybiniam socialiniam draudimui.
 • Privalomojo sveikatos draudimo.
Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate (yra paskirta) pensiją ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • vykdote individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios. Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2018 m. sausio 1 d. asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu;
 • esate įsigijęs verslo liudijimą patalpų nuomai.

Svarbu!

 • Nemokant VSD įmokų stažas senatvės pensijai nesikaups.
 • Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu asmuo praranda sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti VSD įmokų, jis privalo sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas neviršija 1 500€;
 • „Sodrai” pateikiate prašymą dėl įmokų atidėjimo. Prašymo formą rasite čia ​ 

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500€, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas). Adresatu pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 
 • Paštu. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz. notaro. 

Atvykus į „Sodros“ skyrių:

 • reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio!

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..

>> Tokiu atveju būtų įskaitomas vieno mėnesio pensijų draudimo stažas.

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai dirbtų dienų skaičiui. 

>> Tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

Jeigu pagal verslo liudijimą dirbate ne visą kalendorinį mėnesį, bet pageidaujate, kad būtų skaičiuojamas pilnas pensijų draudimo stažo mėnesis, tuomet „Sodros“ skyriui pateikę prašymą galėsite sumokėti VSD įmokas už visą mėnesį.

Prašymą galite pateikti:

 1. Prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikę laisvos formos prašymą („Prašymai /Bendro pobūdžio prašymai, skundai /Naujas prašymas , skundas / Prašymas“).
 2. Atvykę į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Suskleisti

Svarbiausi aspektai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį:

 • Kai įsiskolinimas viršija 1500 Eur

Sprendimai dėl skolos atidėjimo supaprastinta tvarka yra priimami iki š.m. rugsėjo 14 d.

Pirmasis sumokėjimas ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka teikimo dienos.

Galutinis sumokėjimas – ne vėliau kaip po keturių metų po pirmosios įmokos sumokėjimo.

 

 • Savarankiškai dirbančių asmenų, kurių atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur

Atidėjimo procedūros tvarka nesikeičia. Ją rasite čia.

Priimant sprendimą nebus atsižvelgiama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir/ar sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų pagal prašymus dėl skolos atidėjimo pateiktus nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino paskelbimo.

 

 • „Sodra“, priimdama sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, turi kreiptis dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo, jei:
  • iki karantino paskelbimo draudėjas turėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų įsiskolinimą;
  • bendra karantino metu susidariusio įsiskolinimo ir anksčiau turėto įsiskolinimo atidedama suma viršija 30 tūkst. Eur sumą;
  • draudėjas įsipareigoja įsiskolinimą padengti per laikotarpį, ilgesnį negu 12 mėnesių nuo karantino pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-08-24
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!