• Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą. Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą naują darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už naujai priimtą darbuotoją.

 

Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniais draudimais.

taip pat

 • Privalomuoju sveikatos draudimu. 

taip pat moka įmokas į:

 • Garantinį fondą;
 • Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

 

Paspaudę nuorodą, galite pasitikrinti kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti

Įdarbinant darbuotoją

Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.

 

Atleidžiant darbuotoją

„Sodrai“ turite pateikti  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą). Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti 2-SD pranešime nurodytas įmokų sumas.

 

Už darbuotoją

Kiekvieną mėnesį turite teikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pranešimas už einamąjį mėnesį teikimas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2021 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2021 m. vasario 15 d. Jei 15 diena yra nedarbo diena, pranešimą galima pateikti kitą darbo dieną.

 

Visus teikiamus pranešimus asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu. Informaciją kaip juo naudotis rasite čia.

Suskleisti

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalo nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams 

„Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas:

 • susijusias su darbo grafikų sudarymu;
 • valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu;
 • informacijos apie jį pateikimu;
 • mokės visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Suskleisti

Darbdavio įmokos

Nedarbo socialinis draudimas:

 • Neterminuota darbo sutartis - 1,31 proc. 
 • Terminuota darbo sutartis - 2,03 proc.

 

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas:

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I-jai draudėjų grupei.

2020 metai:

2021 metai:

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. lapkričio 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymu.

 

2020 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2020 metais pradėjote veiklą.

 

2021 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2021 metais pradėjote veiklą.

 

Jums taikomą įmokų tarifą galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, (Ataskaitos > Draudėjui aktuali informacija).

 

Įmoka į Garantinį fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos,
 • Politinės partijos,
 • Profesinės sąjungos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos.

 

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos:

 • Pensijų socialinis draudimas - 8,72 proc.;
 • Ligos - 2,09 proc.;
 • Motinystės - 1,71 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

 

Jei darbuotojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime yra išskaičiuojama:

 • 2,1 proc.(2020 metais) / 2,4 proc. (2021 metais)

arba

 • 3 proc.

 

Aktualu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti

Įmokų grindys

Kai apdraustojo darbo užmokestis yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (toliau – MMAMMANuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur.), 2021 m. – 642€, darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA, kad būtų pasiektos įmokų grindys.

Pavyzdžiui, Jūsų darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100€, Jūs, kaip darbdavys, už jį turite mokėti įmokas nuo 642€, o ne nuo 100€. Tokiu atveju:

 • nuo 542 Eur tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis;  
 • nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

 

Socialinio draudimo įmokų grindų išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį darbuotojas:

 • dirba pas kitą darbdavį arba yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;

Pavyzdžiui, augina vaiką iki trejų metų, slaugo namuose neįgalų asmenį, yra privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas, vienuolis, turi meno kūrėjo statusą ir esantis darbingo amžiaus asmuo, kt.

 • gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • buvo ne vyresnis nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);
 • turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį;
 • gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų lubos

Šios lubos – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ VSD įmokos nebėra skaičiuojamos (netaikoma PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokoms). VSD įmokų lubos taikomos pajamoms, viršijančioms numatytą vidutinį darbo užmokestį (toliau - VDU) per metus.

 • 2020-aisiais VSD įmokų lubos sudarė 84 VDU per metus, t.y. 104 277€;
 • 2021-aisiais – 60 VDU per metus, t.y. 81 162€ (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos).

 

2021 metais dirbant pas kelis darbdavius apdraustųjų sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos bendrai (2020 metais VSD įmokos buvo skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai).

Pavyzdžiui, jeigu pas vieną darbdavį darbuotojo mokamos dalies VSD įmokos yra sumokamos nuo 60 VDU, o pas kitą – nuo 50 VDU, tai šios įmokos yra sumuojamos ir VSD įmokų lubos yra pasiektos. Permoka yra grąžinama apdraustajam.

 

Jei būtų pasiektos valstybinio socialinio draudimo įmokų lubos, tuomet:

 • Darbdavys būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą draudėjui. Draudėjui pateikus socialinio draudimo pranešimus – 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju., 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. arba patikslinus minėtų pranešimų duomenis – jei apdraustojo draudžiamosios pajamos pasiektų lubas, tą mėnesį VSD įmokos būtų perskaičiuojamos automatiškai. Tokiu atveju apie tai būtų informuojami visi apdraustojo asmens draudėjai/darbdaviai, kurie tą mėnesį turėtų skaičiuoti įmokas, dėl apdraustojo asmens įmokų tarifo pasikeitimo.
 • Darbuotojas/apdraustasis būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą gyventojui. Žinutėje matytųsi informacija apie grąžintinas per kalendorinius metus sumokėtas didesnes, nei turėta mokėti, įmokas. Permoka būtų grąžinta iki sekančių metų gegužės 31 d. į asmeninę darbuotojo sąskaitą, į kurią „Sodra“ paskiausiai mokėjo asmeniui paskirtą išmoką.
Suskleisti

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

252

253

254

Einamosios įmokos (įdarbinus užsienietį, turintį darbo vizą) 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimasyra ne mažesnis nei 125€ ir neviršija 1 500€;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500€, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pateikdamas sprendimą į asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui ir draudėjui.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.
 • Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

 

Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu. 

Per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui,  meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

arba 

Per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 

 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 
 • El. paštu info@sodra.lt (būtina pridėti užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo).
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio!

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

 

Draudėjai, norintys pasinaudoti įmokų už apdraustuosius asmenis (darbuotojus) skolos sumokėjimo atidėjimu, gali kreiptis į „Sodrą“. Įmokų įsiskolinimo „Sodrai“ sumokėjimas gali būti atidėtas, jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai mažesni už jo turtą. 

Draudėjas „Sodrai“ turi pateikti motyvuotą prašymą, kuriame turi nurodyti įsiskolinimo priežastis, būsimą veiklą, turinčią pagerinti draudėjo finansinę būklę ir įsiskolinimo grąžinimo grafiką, taip pat paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansinę ataskaitą. Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas.

Suskleisti

Neigiamą poveikį dėl karantino patyrusiems draudėjams įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidėtas supaprastinta tvarka, su kuria galite susipažinti čia.

 

Kam gali būti taikomos pagalbos priemonės?

Pagalbos priemonės taikomos neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams. Neigiamą poveikį patyręs draudėjas – tai draudėjas, kurio veikla apribota, nes yra paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba karantinas yra paskelbtas savivaldybės teritorijoje ir jeigu draudėjas nustatytame prašyme nurodo, kad šioje savivaldybės teritorijoje jis vykdo veiklą bei:

 • kuris automatiškai įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“ arba
 • kurio veikla įtraukta į VMI viešai skelbiamus individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašus, arba
 • kurio prašymą taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.

 

Neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kad jam būtų taikoma įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka, nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, per 30 dienų po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos turi per asmeninę „Sodros" paskyrą draudėjui turite pateikti „Sodrai“ Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Prisijungę prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui meniu juostoje kairėje pasirinkite Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija→ Sukurti naują → DPP, 02 Prašymas ir pridėkite užpildytą Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka, kurio pasirašyti bei skenuoti nereikia. Pridėjus prašymą paspauskite mygtuką Pasirašyti.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę Prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka supaprastinta tvarka kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.

Jeigu draudėjas atitinka visus reikalavimus ir tenkina visas aplinkybes, „Sodros“ skyrius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priims sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

„Sodra“, priimdama sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, turi kreiptis dėl neigiamą poveikį patyrusio draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo, jei:     

 • iki 2020-03-16 draudėjas turėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų įsiskolinimą;
 • bendra karantino Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, laikotarpiu susidariusio įsiskolinimo ir anksčiau turėto įsiskolinimo atidedama suma viršija 30 tūkst. Eur sumą;
 • draudėjas įsipareigoja įsiskolinimą padengti per laikotarpį, ilgesnį negu 12 mėnesių nuo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pabaigos.

Svarbu!

 • „Sodra“ turi teisę priimti sprendimą atidėti neigiamą poveikį patyrusių draudėjų įsiskolinimo mokėjimą neatsižvelgdama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir (ar) sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.
 • „Sodra“ turi teisę priimti sprendimą atidėti iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą pabaigos Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka pateikusio neigiamą poveikį patyrusio draudėjo - savarankiškai dirbančio asmens, kurio atidedama įsiskolinimo suma yra ne mažesnė nei 125€ ir neviršija 1 500€, įsiskolinimo dalį, jeigu ši atidedama įsiskolinimo dalis nėra perduota išieškoti antstoliui, nepriklausomai nuo to, kad kita dalis įsiskolinimo yra perduota išieškoti antstoliui.

 

Jeigu neigiamą poveikį patyręs draudėjas nesikreipia dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, tačiau nori, kad nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, nebūtų pradedamas priverstinis įsiskolinimo išieškojimas, turi „Sodrai“ pateikti Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių. Gavusi šį prašymą „Sodra“ netaiko naujų priverstinio poveikio priemonių draudėjo įsiskolinimui išieškoti, tačiau ne ilgiau iki praeis 30 dienų po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos.

 

Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių pateikti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje kairėje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas bei pridėjus užpildytą Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių, kurio pasirašyti bei skenuoti nereikia. Pridėjus prašymą spauskite mygtuką Pasirašyti.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę Prašymo netaikyti priverstinio poveikio priemonių kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.

 

Ar bus skaičiuojamos palūkanos?

Už supaprastinta tvarka atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų sumokėjimo atidėjimo laikotarpį palūkanos nėra skaičiuojamos.

Nuo neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, palūkanos neskaičiuojamos karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą laikotarpiu.

Suskleisti

Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti, išskaityti ir mokėti šias socialinio draudimo įmokas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Taip pat moka įmokas į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą. Kam nereikia mokėti šių įmokos rasite čia.

Svarbu! Darbuotojas su bet kokios rūšies viza nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Visa kita informacija, susijusi su įmokų tarifais, pranešimų teikimo tvarka ir kita, lieka tokia pati.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-09-03
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!