163_963459e374f603b5727ed63ced64cfc8.png

Svarbi informacija! Įmokų kodų pakeitimai nuo 2022-07-01

Nuo 2022-07-01 pasikeitė socialinio draudimo įmokų kodai:

 • asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą;
 • asmenims, vykdantiems individualią veiklą;
 • asmenims, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą;
 • neveikiančių įmonių savininkams;
 • neveikiančių bendrijų nariams;
 • savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiantiems asmenims. 
Aukščiau nurodyti asmenys socialinio draudimo įmokas turi mokėti vienu įmokos kodu – 444.
 
Kiti, čia nenurodyti, draudėjai įmokas ir toliau turi mokėti įprasta tvarka – įmokų kodai jiems nesikeičia. Pavyzdžiui, draudėjai, turintys apdraustųjų asmenų (darbuotojų), įmokas už apdraustuosius turi mokėti įprasta tvarka.
Suskleisti

 Svarbu! Šioje lentelėje nenurodyti draudėjai įmokas ir toliau moka įrasta tvarka ir įmokų kodai jiems nesikeičia.

Asmenų grupė

Įmokų pavadinimas

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas:

 • pensijų
 • ligos 
 • motinystės socialiniai draudimai

444


 
PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas, einamosios įmokos
PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  lygus 4 ir didesnis

VSD:

 • pensijų
 • ligos 
 • motinystės socialiniai draudimai
444
PSD, einamosios įmokos
PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis
Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai EDV didesnis nei 2, tačiau mažesnis nei 4 + PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojai
 

PSD, einamosios įmokos

444
PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis
IĮ savininkai, ŪB tikrieji nariai, MB nariai (kai IĮ ar ŪB, MB nevykdo veiklos) PSD, einamosios įmokos, įsiskolinimo sumokėjimas 444
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 
Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, EDV lygus 2 ir mažesnis

PSD, einamosios įmokos

444
PSD, įsiskolinimo sumokėjimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 
Asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą
VSD:
 • Pensijų socialinis draudimas
444
PSD, einamosios įmokos
PSD, sumokama kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

 

Asmenų grupė

Įmokų pavadinimas

Įmokos

Delspinigiai

Baudos
Asmenys, besidraudžiantys savarankiškai PSD, einamosios įmokos 444
PSD, įsiskolinimas
Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

 

Suskleisti
Įmokos, sumokėtos įmokos kodu 444, įskaitomos šia tvarka (pagal nurodytą prioritetą):
 1. pirmiausia padengiamos asmens turimos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų, palūkanų, baudų, delspinigių skolos;
 2. po to padengiamos einamojo mėnesio PSD įmokos;
 3. po to – asmens turimos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų, palūkanų, baudų, delspinigių skolos;
 4. paskiausiai padengiamos einamojo mėnesio VSD įmokos.
Asmens, kaip vykdančio atitinkamą veiklą, vienu įmokų kodu 444 sumokėtos įmokos įskaitomos šia tvarka: 
 1. seniausia įmokų skola;
 2. seniausia palūkanų skola;
 3. seniausia baudų skola;
 4. seniausia delspinigių skola.
Jeigu asmuo vykdo  kelių rūšių veiklą ir turi įmokų (palūkanų, baudų, delspinigių) skolą už tą patį laikotarpį daugiau nei už vieną veiklą, tokiu atveju asmens sumokėta suma dengiamos įmokų (palūkanų, baudų, delspinigių) skolos proporcingai turimos skolos dydžiui už kiekvieną veiklą atskirai.
 
 Svarbu!
 • Jeigu skirstant sumokėtas sumas turite galiojantį sprendimą / atidėjimo sutartį dėl VSD ir / ar PSD įmokų (delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, sumokėtos sumos panaudojamos padengti tik tai daliai atidėtos skolos, kurios sumokėjimo terminai pagal sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo / įsiskolinimo atidėjimo sutartį jau yra pasibaigę. 
 • Jeigu paskirsčius sumokėtas sumas yra padengiamos visos asmens turėtos skolos bei einamojo mėnesio PSD įmokos ir (ar) asmuo neturi skolų ar priskaičiuotų einamojo mėnesio PSD įmokų, sumokėtos sumos (jų dalis) yra atvaizduojamos asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui iki kito sumokėtų sumų paskirstymo.
Suskleisti

Asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, meniu skiltyje „Įmokų mokėjimas“ asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą, vykdantiems individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą, neveikiančių įmonių savininkams, bendrijų nariams ir savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiantiems asmenims vienoje vietoje atvaizduojama visa aktuali informacija apie susidariusius įsiskolinimus, baudas, delspinigius, palūkanas, einamojo mėnesio įmokas.

Taip pat, meniu skiltyje „Įmokų mokėjimas“ galite sumokėti įmokas už kelias skirtingas veiklas vienu įmokos kodu, o sumokėtos įmokos automatiškai įskaitomos vadovaujantis įmokų paskirstymo metodika.

 

Suskleisti

Neteisingu įmokos kodu sumokėtos įmokos gali būti neįskaitytos arba įskaitytos ne iš karto. Taip pat įmokas sumokėjus neteisingu įmokos kodu, gali nutrūkti Jūsų VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir (ar) PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas draudimas, todėl labai svarbu, kad nurodyti asmenys  socialinio draudimo įmokas mokėtų vienu įmokos kodu – 444

Suskleisti

Taip. Jeigu įmokų mokėjimas Jums yra atidėtas ir įmokas mokate pagal įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartyje nurodytą grafiką, įmokas nurodytas grafike, kurių dar nesumokėjote ir priskaičiuotas palūkanas, turite mokėti įmokos kodu 444

 Svarbu! Šie pakeitimai galioja tik fiziniams asmenims, kurie įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį sudarė kaip fiziniai asmenys įsigiję verslo liudijimą, vykdantys individualią veiklą, vykdantys žemės ūkio veiklą, neveikiančių įmonių / bendrijų nariai, savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiantys asmenys.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-29
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!