Kas turi mokėti PSD įmokas „Sodrai“?
 • Lietuvoje gyvenantys asmenys, kurie niekur nedirba, nevykdo jokios ekonominės veiklos, dėl kurios yra skaičiuojamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos, nesimoko ir kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (apdraustųjų sąrašą rasite čia), savarankiškai privalo mokėti PSD įmokas.
 • PSD įmokas turi mokėti asmenys, kurie dirba, tačiau nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. yra nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.). Tokiais atvejais darbdavys „Sodrai“ pateikia 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą. Užsisakę Išmaniosios „Sodros“ paslaugą, tokiais atvejais, gausite pranešimą iš „Sodros“.

 

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt. nustatyta tvarka moka Valstybinė ligonių kasa.

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2019 metais?
 • Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..
  • Įmokos kodas - 364
 • Asmenys, kurie po 2017 m. birželio 1 d. dirbo, tačiau nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. buvo nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.), įmokas turi susimokėti iki kitų metų gegužės 1 d. 
  • Įmokos kodas - 365

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. PSD įmokos dydis yra 38,74 € (MMA 555€ x 6,98 proc.).

 

Pasitikrinkite, ar neturite įsiskolinimo

 

 

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

  Svarbu! Dėl įsiskolinimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola ir sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti, todėl, jei esate skolingas, pvz. už 2 mėnesius 77,48 Eur, tai pervedus 38,74 Eur įmoką už 1 mėnesį, sveikatos priežiūros paslaugomis negalėsite naudotis, nes įmoka bus užskaityta kaip skolos padengimas.

Šiuo atveju, norint, kad draustumas įsigaliotų, reikėtų dar sumokėti 77,48 Eur (skola už du mėnesius - 77,48 Eur ir įmoka už einamąjį mėnesį - 38,74 Eur).

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?
 • Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..
  • Įmokos kodas - 364
 • Asmenys, kurie po 2017 m. birželio 1 d. dirbo, tačiau nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį (pvz. buvo nemokamose atostogose, mokymosi atostogose, kūrybinėse atostogose ir pan.), įmokas turi susimokėti iki kitų metų gegužės 1 d. 
  • Įmokos kodas - 365

 

   Nuo 2020 m. sausio 1 d. PSD įmokos dydis yra 42,37 € (MMA 607 € x 6,98 proc.).

 

Pasitikrinkite, ar neturite įsiskolinimo

 

 

   Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat galite pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

  Svarbu! Dėl įsiskolinimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola ir sumokėta einamojo mėnesio PSD įmoka. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti, todėl, jei esate skolingas, pvz. už 2 mėnesius 84,74 Eur, tai pervedus 42,37 Eur įmoką už 1 mėnesį, sveikatos priežiūros paslaugomis negalėsite naudotis, nes įmoka bus užskaityta kaip skolos padengimas.

Šiuo atveju, norint, kad draustumas įsigaliotų, reikėtų dar sumokėti 84,74 Eur (skola už du mėnesius - 84,74 Eur ir įmoka už einamąjį mėnesį - 42,37 Eur).

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus įskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas;
 • 365 - mokant įsiskolinimą;
 • 366 - mokant delspinigius.

 

Atidėtos PSD įmokos:

 • 369 - mokant atidėtas PSD įmokas;
 • 370 – mokant atidėtus PSD delspinigius.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

 

Savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantys asmenys, mokantys įmokas už save, dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.
„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.


Prašymą galima pateikti:

 • Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus „Prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1500 EUR sumokėjimo atidėjimo GDR9" (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas >Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1500 EUR sumokėjimo atidėjimo GDR9). Adresatu reikia pasirinkti „Sodros“ Panevėžio skyrių. 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
 • Paštu – užpildytas prašymo originalas siunčiamas adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys.

 

Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo
Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų „Sodrai“?

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai kategorijai:

 • Mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite verslo liudijimą, esate individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, mažosios bendrijos narys, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir kt.).
 • Esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).
 • Gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Jei išvykstate iš Lietuvos

 1. Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSD įmokų skaičiavimą, išvykimą turite deklaruoti. Tai galima padaryti elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 2. Deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis galima:
 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

 

PSD ĮMOKŲ PERSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuotos PSD įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu pateiktumėte kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas), standartizuotą formą (pvz. P45 ar P60, jei dirbate Anglijoje ar Airijoje) arba darbdavio pažymą, patvirtinančią Jūsų draudimą užsienio valstybėje.

 

  Jeigu iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.

Pažymų vertimas:

 • Pateikiant laisvos formos pažymą, kuri yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Standartizuotų formų, tokių kaip P45 ar P60 į lietuvių kalbą versti nereikia.

 

A1 pažymėjimą ar pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija (pvz., gali būti elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikta skanuota pažymos kopija). 
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei prie jo „prisegtus“ skenuotus dokumentus (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt. Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jeigu esate išvykęs į Europos sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės bendrijos narę arba Šveicarijos Konfederaciją  galite pateikti atitinkamos įstaigos nurodytą pažymą. Visą jų sąrašą rasite čia.

 

   Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, „Sodros“ skyriui pateikite prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Teikdami prašymą įsipareigojate per 4 mėnesius pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų draudimą užsienyje ir šiuo laikotarpiu Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės).
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ 
Prašymas „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo“

 

  Svarbu! Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-11
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!