Noriu-sumoketi-imokas.png

Man teikia žemės ūkio paslaugas pagal paslaugų kvitą

Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.
 
Paslaugų teikėjai – fiziniai asmenys – gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra:
 • laikinos;
 • vienkartinės;
 • kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai.
 
Pilną paslaugų sąrašą rasite čia.
Suskleisti

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą organizuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau - ŽŪIKVC). Todėl paslaugų gavėjas, norėdamas įsigyti paslaugų kvitų knygeles, turi kreiptis į ŽŪIKVC, o ne į „Sodrą“. Daugiau informacijos apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių įsigijimo tvarką galite sužinoti ŽŪIKVC interneto svetainėje, telefonu  (+370) 5 266 0620 arba el. paštu [email protected].

Suskleisti

Paslaugų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo – kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. „Sodros“ skyriui pateikti apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą.

Pranešimą galima užpildyti ir internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (Prašymai > Man teikia paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus).

Suskleisti

Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD.

Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį.

 

Mokėjimo informacija:

 • Įmokos tarifas – 6,98% nuo per mėnesį apskaičiuoto atlygio sumos.

Pavyzdžiui, paslaugų teikėjui priskaičiuotas 650 € atlyginimas. Tuomet įmoka siekia 45,37 € (650 € x 6,98 %).

 • Įmokos kodas352.
 • Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos.

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

 

 Svarbu! Asmuo, kuris per praėjusių kalendorinių metų bet kurį mėnesį teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir tą mėnesį nebuvo draustas PSD nei kaip valstybės lėšomis draudžiamas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, pasibaigus kalendoriniams metams savarankiškai turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos.

Suskleisti

Paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo

1 variantas

Yra apdraustas PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).

 • 2024 m. sausio 3–7 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100 €.
 • PSD įmokos suma siekia 6,9 8€ (100 € x 6,98 %).
 • Paslaugų gavėjas iki 2024 m. vasario 15 d. turi sumokėti PSD įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už sausio mėn. atlikti nereikia, nes asmuo sausio mėn. yra draustas PSD valstybės lėšomis.

 

2 variantas

Yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų.

Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį.

 • 2024 m. birželio 12–15 ir 25–29 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120 €. 
 • PSD įmokos suma siekia 9,38 € (120 € x 6,98 %).
 • Paslaugų gavėjas iki 2024 m. liepos 15 d. turi sumokėti PSD įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už birželio mėn. atlikti nereikia, nes asmuo birželio mėn. yra draustas PSD valstybės lėšomis.

 

3 variantas

Taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.

 • 2024 m. liepos 1–5 ir 15–19 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 145 €
 • PSD įmokos suma siekia 10,12 € (145 € x 6,98 %).
 • Paslaugų gavėjas iki 2024 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėn. atlikti nereikia, nes asmuo liepos mėn. yra draustas PSD kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.

 

4 variantas

Dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra PVM mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai.

 • 2024 m. liepos 8–11 ir 15–19 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 115 €.
 • PSD įmokos suma siekia 8,03 € (115 € x 6,98 %).
 • Paslaugų gavėjas iki 2024 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų, kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui, perskaičiavimo už liepos mėn. atlikti nereikia, nes asmuo liepos mėn. yra draustas PSD kaip asmuo, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą ir dirbantis pagal darbo sutartį.

 

5 variantas

Nėra draustas PSD nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1–9 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).

 • Šis asmuo 2024 m. liepos 1–5, 15–19 ir 22–26 dienomis teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 200 €.
 • PSD įmokos suma siekia 13,96 € (200 € x 6,98 %).
 • Paslaugų gavėjas iki 2024 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmuo turi perskaičiuoti už liepos mėn. mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. (2024 metais – 924 Eur), už liepos mėn. iki 2025 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 50,54 € PSD įmoką:
  • 924 € x 6,98 %. = 64,50 € – minimali mėnesio PSD įmokos suma;
  • 64,50 € – 13,96 €= 50,24 € – iš minimalios mėnesio PSD įmokos sumos išskaičiuojame jau sumokėtą liepos mėnesio PSD įmokos sumą.
Suskleisti

Dėl žemės ūkio paslaugų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

Dėl miškininkystės paslaugų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

 

Dėl paslaugų kvitų knygelių įsigijimo ir su tuo susijusių klausimų

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

Dėl pajamų pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo

Valstybinė mokesčių inspekcija

 

Dėl gyventojų draustumo sveikatos draudimu

Valstybinė ligonių kasa

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!