Noriu-sumoketi-imokas.png

Man teikia žemės ūkio paslaugas pagal paslaugų kvitą

Ką daryti?
Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.
 
Paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos, vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai.
 
Paslaugų sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimu.
Suskleisti

Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti visuose „Sodros“ skyriuose.

  • Norėdamas įsigyti Paslaugų kvitų knygeles, paslaugų gavėjas iš anksto turi užsiregistruoti dėl aptarnavimo klientų priimamajame.
  • Už paslaugų kvitų knygeles iš anksto apmokama į „Sodros“ sąskaitą AB Luminor DNB banke LT824010042400093865.
  • Įmokos mokėjimo kodas - 400,  įmonės kodas – 191630223.
  • Naujo tipo paslaugų kvitų knygelės kaina - 4,96 Eur, tačiau dar galima įsigyti ir seno tipo knygelių, kurių likutis yra nedidelis ir jų kaina - 1,67 Eur.

Už paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, Perlo terminaluose bei Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.

Paslaugų kvitų knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašu, asmenims išduodamos pagal pateiktus apmokėjimą įrodančius dokumentus:

  • Mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri įrodo apmokėjimą;
  • Kvitus;
  • Kitus dokumentus, įrodančius įvykdytą apmokėjimą.
Suskleisti

Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. pateikti „Sodros“ skyriui apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą, jį galima užpildyti ir internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Suskleisti
Paslaugos gavėjas už kiekvieną paslaugas per mėnesį teikusį asmenį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos turi sumokėti „Sodrai“ privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 6,98 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos. 
 
  • Įmokų kodas - 352.
 
Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu ( pvz. dirba pagal darbo sutartį, ar vykdo kitą veiklą dėl kurios moka PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas).
 
 
  Asmuo, kuris per praėjusių kalendorinių metų bet kurį mėnesį teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir tą mėnesį nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draudžiamas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, pasibaigus kalendoriniams metams savarankiškai turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos.
Suskleisti

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.

 

 1 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 
Šis asmuo 2019 m. sausio 3-7 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100 Eur.
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. vasario 15 d. turi sumokėti 6,98 Eur (100 Eur x 6,98 proc.) PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už sausio mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo sausio mėn. bus draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 
 
 2 pavyzdys.
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų (pvz., dirba pagal darbo sutartį).
 
Šis asmuo 2019 m. gegužės 12-15 ir 25-29 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120 Eur. 
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. birželio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 9,38 Eur (120 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už gegužės mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo gegužės mėn. bus draustas sveikatos draudimu, kaip pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
 
 3 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2019 m. liepos 1-5 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 145 Eur. 
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d.  turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 10,12 Eur (145 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėnesį buvo draustas sveikatos draudimu, kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.
 
 4 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2019 m. liepos 8-11 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 115 Eur.
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 8,03 Eur (115 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, PSD įmokų (kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui) perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėn. buvo draustas sveikatos draudimu (dirbo pagal darbo sutartį ir vykdė individualią žemės ūkio veiklą).
 
 5 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo nėra draustas sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-9 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 

Šis asmuo 2019 m. liepos 1-5, 15-19 ir 22-26 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 200 Eur.

Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 13,96 Eur (200 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 
  Asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams turi perskaičiuoti už liepos mėnesį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už liepos mėnesį iki 2020 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 24,78 Eur PSD įmokų (555 Eur X 6,98 proc. = 38,74 Eur; 38,74 Eur – 13,96 Eur = 24,78 Eur).
Suskleisti
 1 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 
Šis asmuo 2020 m. sausio 3-7 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100 Eur.
 
Paslaugų gavėjas iki 2020 m. vasario 15 d. turi sumokėti 6,98 Eur (100 Eur x 6,98 proc.) PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už sausio mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo sausio mėn. bus draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 
 
 2 pavyzdys.
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų (pvz., dirba pagal darbo sutartį).
 
Šis asmuo 2020 m. gegužės 12-15 ir 25-29 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120 Eur. 
 
Paslaugų gavėjas iki 2020 m. birželio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 9,38 Eur (120 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už gegužės mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo gegužės mėn. bus draustas sveikatos draudimu, kaip pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
 
 3 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2020 m. liepos 1-5 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 145 Eur. 
 
Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d.  turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 10,12 Eur (145 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėnesį buvo draustas sveikatos draudimu, kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.
 
 4 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2020 m. liepos 8-11 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 115 Eur.
 
Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 8,03 Eur (115 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, PSD įmokų (kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui) perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėn. buvo draustas sveikatos draudimu (dirbo pagal darbo sutartį ir vykdė individualią žemės ūkio veiklą).
 
 5 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo nėra draustas sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-9 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 

Šis asmuo 2020 m. liepos 1-5, 15-19 ir 22-26 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 200 Eur.

Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 13,96 Eur (200 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 
  Asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams turi perskaičiuoti už liepos mėnesį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už liepos mėnesį iki 2021 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 28,39 Eur PSD įmokų (607 Eur X 6,98 proc. = 42,37 Eur; 42,37 Eur – 13,96 Eur = 28,39 Eur).
Suskleisti
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!