Ką daryti?

Jei Jūs įsteigėte tikrąją ūkinę bendriją bei užregistravote ją Juridinių asmenų registre, Jūs, kaip draudėjas, registruojamas Mokesčių mokėtojų registre (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt). VMI duomenis perduoda  „Sodrai“.

Suskleisti
Kodėl tikroji ūkinė bendrija turi mokėti „Sodrai“?

Tikrosios ūkinės bendrijos nariai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims bei nuo 2017 m. privalomai draudžiami:

 • Pensijų.
 • Ligos.
 • Motinystės.
 • Nedarbo socialiniu draudimu.
 • Sveikatos draudimu.
Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Tikrosios ūkinės bendrijos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai tikrosios ūkinės bendrijos tikrasis narys per kalendorinį mėnesį išsiima iš tikrosios ūkinės bendrijos asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais.

 

  Svarbu! SAV pranešime turi būti nurodoma visa tikrosios ūkinės bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos.

 

 1. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais, ši informacija „Sodros“ skyriui pateikiama užpildant SAV pranešimą.

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.). 

SAV pranešimas  turi būti pateiktas ir tuo atveju, kai savarankiškai dirbantis asmuo vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti, tačiau jas sumoka.

Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

  Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

  Pavyzdžiui, už 2020 m. sausio mėnesį įmokas turite sumokėti iki 2020 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2019 metais?
 • 2019 metais tikrųjų ūkinių bendrijų narių VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • tikrosios ūkinės bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2019-01-01;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų tarifas:

 • 13,83 proc.;
 • 15,63 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (1,8 proc.);
 • 16,83 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (3 proc.)

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Komanditinių ūkinių bendrijų narių, išskyrus asmenis išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5, ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur., kuri galiojo tų metų kiekvieną atitinkamą mėnesį.

Todėl komanditinė ūkinė bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesio algos. Mėnesinė PSD įmoka yra 38,74 Eur (6,98 proc. X 555 Eur).

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus (48 856,60 Eur):

 • Maksimali VSD įmokas - 6 756,87 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc.) - 7 436,29 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 8 222,57 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 3 410,19 Eur.


 • Jei Tikroji ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai informavusi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, bendrijos nariai už save turi mokėti 9 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo MMA. To daryti nereikia, jei nariai priklauso asmenims, kurie išvardinti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 2 - 5 ir 7 - 10 dalyse arba 6 str. 4 dalyje.
 • Jeigu tikroji ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?
 • 2020 metais tikrųjų ūkinių bendrijų narių VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • tikrosios ūkinės bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2020-01-01;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų tarifas:

 • 13,83 proc.;
 • 15,93 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (2,1 proc.);
 • 16,83 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (3 proc.)

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Komanditinių ūkinių bendrijų narių, išskyrus asmenis išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5, ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur., kuri galiojo tų metų kiekvieną atitinkamą mėnesį.

Todėl komanditinė ūkinė bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesio algos. Mėnesinė PSD įmoka yra 42,37 Eur (6,98 proc. X 607 Eur).

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus (53 380,20 Eur):

 • Maksimali VSD įmokas - 7 382,48 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 2,1 proc.) - 8 503,47 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 8 983,89 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 3 725,94 Eur.


 • Jei Tikroji ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai informavusi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, bendrijos nariai už save turi mokėti 9 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo MMA. To daryti nereikia, jei nariai priklauso asmenims, kurie išvardinti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 2 - 5 ir 7 - 10 dalyse arba 6 str. 4 dalyje.
 • Jeigu tikroji ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

 Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Mokėdami atkreipkite dėmesį į mokėjimų formavimo tvarką.

 

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

  Svarbu! Jei mokate VSDVSDValstybinis socialinis draudimas delspinigius ar baudas kodai skiriasi.

 

VSD įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos – 310. 
 2. Delspinigiai  – 311.
 3. Baudos – 312.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos  – 322.
 2. Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas – 340.
 3. Delspinigiai – 341.
 4. Baudos - 342.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?

  Mokėti „Sodrai“ privaloma, tačiau taikomos lengvatos.

VSD įmokų asmuo gali nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebus laikomas apdraustu VSD), jeigu:

 • tai pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01. Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2018 m. sausio 1 d. asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu. Ši nuostata taikoma ir asmenims, kurie po 2018 m. sausio 1 d. per ne mažesnį kaip dešimties metų laikotarpį nebuvo savarankiškai dirbančiais asmenimis;
 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

PSD įmokų gali nemokėti asmenys, kurie:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.
Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!