Ką daryti?
 • Jei Jūs įsteigėte mažąją bendriją bei užregistravote ją Juridinių asmenų registre, Jūs, kaip draudėjas, registruojamas Mokesčių mokėtojų registre (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt). VMI duomenis perduoda  „Sodrai“.
 • Mažoji bendrija – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10  narių.

 

  Svarbu! Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre, o pasikeitus bendrijos nariams ar jų duomenims  - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Kaip pateikti duomenis JADIS apie mažosios bendrijos narius? >>

Suskleisti
Kodėl mažoji bendrija turi mokėti „Sodrai“?

Mažųjų bendrijų nariai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims  ir privalomai draudžiami:

 1. Pensijų.
 2. Ligos.
 3. Motinystės.
 4. Nedarbo socialiniu.
 5. Sveikatos draudimu.

 

Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, draudžiami pensijų socialiniu draudimu.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Mažosios bendrijos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima iš mažosios bendrijos asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais, nuo kurios skaičiuojamos įmokos.
 2. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais, ši informacija „Sodros“ skyriui pateikiama užpildant SAV pranešimą.

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.). 

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“?

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.


 

 • 2019 metais mažųjų bendrijų narių VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.
  • Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
  • Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
  • Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
  • Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.; 
 • 15,63 proc., jei asmuo kaupia pensijai (1,8 proc.);
 • 16,83 proc., jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus (48 856,60 Eur.):

 • Maksimali VSD įmokas - 6 756,87 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc.) - 7 436,29 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 8 222,57 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 3 410,19 Eur.

   Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, mažųjų bendrijų nariai už save moka 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 2 – 5 ir 7 - 10 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

 

Mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokos už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:

 • 15,70 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui ir 6,98 proc. sveikatos draudimui).
 • 17,50 proc. jei pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 proc.sveikatos draudimui ir 1,8 proc. papildomai pensijai).
 • 18,70 proc. jei pensijai kaupiama papildomai 3 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 proc.sveikatos draudimui ir 3 proc. papildomai pensijai).
Suskleisti
Kada turiu sumokėti įmokas „Sodrai“?
 • Mažoji bendrija kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo per tą mėnesį išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos privalo sumokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas.
 • Mažosios bendrijos nario PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos.
 • Priskaičiuotas Mažųjų bendrijų vadovų, nesančių bendrijos nariais, socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

 

  Mažosios bendrijos narių, išskyrus asmenis, išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną.

Todėl mažoji bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 38,74 € (6,98 proc. x 555 €).

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie yra mažųjų bendrijų nariai, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Mokėdami atkreipkite dėmesį į mokėjimų formavimo tvarką.

 

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos – 310. 
 2. Delspinigiai  – 311.
 3. Baudos – 312.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos  – 322.
 2. Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas – 340.
 3. Delspinigiai – 341.
 4. Baudos - 342.

 

Už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, draudžiamų pensijų socialiniu draudimu valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos  kodu – 252.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?

  Mokėti „Sodrai“ privaloma, tačiau taikomos lengvatos.

IKI 2018-12-31 Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais apskaičiuojant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU suma (22 643,60 Eur).

NUO 2019-01-01 Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU suma (48 856,60 Eur).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas mažosios bendrijos  gali kas mėnesį nemokėti, jei iš mažosios bendrijos narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ir mažosios bendrijos narys yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.

VSD įmokų asmuo gali nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebus laikomas apdraustu VSD), jeigu:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

PSD įmokų gali nemokėti asmenys, kurie:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

  Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).

 

 Prašymo forma

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-10-14
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!