Asmenys, esantys individualios įmonės savininkais, privalomai draudžiami:

 • Valstybiniu socialiniu draudimu:
  • pensijų;
  • ligos;
  • motinystės;
  • nedarbo socialiniu draudimu.
 • Sveikatos draudimu.
Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos

 • Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt (pajamų rūšies kodas 02).

 • Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokų mokėti nereikia.

 

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.;
 • 16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos

PSD įmokų tarifas:

6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.).

Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokamos 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo MMA.

2024 m. tai būtų 6,98 proc. x 924 € = 64,50 €

Metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMA*, galiojančios tų metų atitinkamą mėnesį.

*2024 m. tai būtų 774 €


Įmokų lubos:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU)* per metus:

 • Maksimali VSD įmoka – 11 315,17 eurų;
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) – 13 769,65 eurų;
 • Maksimali PSD įmoka – 5 710,76 eurų;
 • 2024 metais VDU – 1 902,70 eurų.

Informaciją, kas gali nemokėti PSD bei VSD įmokų, rasite čia.

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos

 • Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt (pajamų rūšies kodas 02).

 • Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokų mokėti nereikia.

 

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.;
 • 16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos

PSD įmokų tarifas:

6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.).

Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokamos 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo MMA.

2023 m. tai būtų 6,98 proc. x 840 € = 58,63 €

Metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMA*, galiojančios tų metų atitinkamą mėnesį.

*2023 m. tai būtų 703,56 €


Informaciją, kas gali nemokėti PSD bei VSD įmokų, rasite čia.


Įmokų lubos:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU)* per metus:

 • Maksimali VSD įmoka – 10 019,93 €.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) – 12 193,45 €.
 • Maksimali PSD įmoka – 5 057,06 €.

* ​2023 m. tai būtų 72 450,70 €

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos

>> Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt (pajamų rūšies kodas 02).

>> Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokų mokėti nereikia.

 

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.;
 • 16,53 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 2,7 proc.;
 • 16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

 

Ar turiu mokėti VSD įmokas už einamąjį mėnesį? 

Savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui arba gyventojui, pasirinkę meniu punktą „Įmokų mokėjimas“, galite matyti mokėtiną VSD įmokų sumą.

Į mokėtiną sumą kiekvieno mėnesio 1 dieną įtraukiama ir siūloma avansinė einamojo mėnesio VSD įmokų sumą nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.*. Šias VSD įmokas siūloma avansu sumokėti asmenims, vykdantiems individualią veiklą, IĮ savininkams, MB nariams, TŪB, KŪB tikriesiems nariams, kad būtų galima gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką.

Šių įmokų galite nemokėti, nebent pageidaujate, kad stažas Jums būtų įskaitytas kiekvieną mėnesį, nelaukiant metinės pajamų deklaracijos. Tokiu atveju, šią įmoką siūlome sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

*MMA 2022 m. – 730 Eur.

  Svarbu! Avansinės įmokos nėra laikomos skola ir bus atvaizduojamos tik iki trečios kito mėnesio dienos, t. y. pirmas tris mėnesio darbo dienas avansinės įmokos bus atvaizduojamos už praėjusį ir einamąjį mėnesius.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos

PSD įmokų tarifas:

6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMA).

Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokamos 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo MMA.

2022 m. tai būtų 6,98 proc. x 730€ = 50,95€

Metinė PSDį suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMA*, galiojančios tų metų atitinkamą mėnesį.

*2022 m. tai būtų 611,45€


Informaciją, kas gali nemokėti PSD bei VSD įmokų, rasite čia.


Įmokų lubos:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU)* per metus:

 • Maksimali VSD įmoka - 8 944,73€.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 2,7 proc.) - 10 690,99€.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 10 885,02€.
 • Maksimali PSD įmoka - 4514,41€.

* ​2022 m. tai būtų 64 676,30€

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos

>> Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt (pajamų rūšies kodas 02).

>> Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams

VSD įmokų mokėti nereikia.

 

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.;
 • 16,23 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 2,4 proc.;
 • 16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos

PSD įmokų tarifas:

6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.).

Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokamos 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo MMA*.

2021 m. tai būtų 6,98 proc. x 642 € = 44,81 €

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

Metinė PSDį suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMA*, galiojančios tų metų atitinkamą mėnesį.

*2021 m. tai būtų 7 704€


Informaciją, kas gali nemokėti PSD bei VSD įmokų, rasite čia.


Įmokų lubos:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU)* per metus:

 • Maksimali VSD įmoka - 8 044,37€.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 2,4 proc.) - 9 440,36€.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 9 789,35€.
 • Maksimali PSD įmoka - 4 059,99€.

* ​2021 m. tai būtų 58 166,10€

Suskleisti

Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

Pavyzdžiui, už 2024 m. sausio mėn. įmokas turite sumokėti iki 2024 m. sausio 31 d.

 

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie yra individualių įmonių savininkai, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiuivasario mėn. įmoką sumokėti iki sausio mėn. 31 d.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

322

341

342

Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas 340    

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

310

311

312

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo“ terminale ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

Jūs turite teikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai“ apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimai) teikiami asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui: → Formos ir šablonai (Ruošiniai) → Sukurti naują → SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas.

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo dažnumo:

1 būdas:

Jei per kalendorinį mėnesį išsiimate asmeniniams poreikiams lėšų sumą bent vieną mėnesį per metus:

» Tokiu atveju, SAV pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2024 m. sausio mėn., SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2024 m. vasario 15 dienos.

 Svarbu! Atkreipkite dėmesį! SAV pranešime turi būti nurodoma asmeniniams poreikiams išsiimta lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos (50 %).

Jeigu pageidausite einamuoju laikotarpiu gauti ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, rekomenduojame SAV pranešimą pateikti iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, iškart po įmokų sumokėjimo, t. y. nelaukiant kito mėnesio 15 dienos. 

Pavyzdžiui, asmuo kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2024 m. vasario mėn., bus laikomas apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu už 2024 m. sausio mėn. bus sumokėjęs VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas ir pateikęs SAV pranešimą.

Jeigu nuspręsite įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjus įmokas pateiksite SAV pranešimą (nelaukiant pajamų deklaracijos pateikimo termino, t. y., kitų metų gegužės 1 d.), Jums susirgus ar slaugant šeimos narį,  išmokas galėsite gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui.

Taip pat, tokiu atveju būtų vertinama ar esate sumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokas už praėjusį mėnesį ir, ar turite reikalaujamą ligos socialinio draudimo stažą. Daugiau informacijos apie ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą vykdant individualią veiklą rasite čia.

 

2 būdas:

Jei įmokas mokate vieną kartą per metus, už praėjusius metus, duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį teikiami VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt metinėje pajamų deklaracijoje GPM311, pasirenkant įmokų tipą „SoDros mėnesinis“.

Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą, bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, Jūsų metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, bus išdėstyta lygiomis dalimis, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpio kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas.


 Svarbu! Jei pasirinksite įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ išmokės tik po to, kai deklaruosite savo pajamas VMI ir sumokėsite priklausančias įmokas.

 

Jei norite pajamas paskirstyti kitaip:

 • VMI pateikite metinę pajamų deklaraciją GPM311 ir pasirinkite įmokų tipą „SoDros mėnesinis“;
 • Pateikite SAV pranešimą, bet tik tuo atveju, jeigu už tą patį praėjusį laikotarpį VMI nesate pateikęs duomenų apie išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas ir atitinkamų kalendorinių metų, į kuriuos patenka visas ar dalis praėjusio laikotarpio, už kurį turi  būti pateikti duomenys, metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI terminas nėra pasibaigęs.   

 Svarbu! Kai VSD įstatyme nustatytais terminais per einamuosius kalendorinius metus buvo mokamos įmokos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tačiau SAV pranešimai nebuvo teikiami, gali būti teikiamas metinis SAV pranešimas.

Jei turėjote teisę įmokų nemokėti (pirmaisiais veiklos metais), tačiau mokėjote – taip pat turite pateikti SAV pranešimą. 

Už atitinkamus kalendorinius metus SAV pranešime nurodytos asmeniniams poreikiams išsiimtų lėšų sumos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, turi sutapti su už atitinkamus kalendorinius metus VMI deklaruota asmeniniams poreikiams išsiimta lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos.

 

Suskleisti

Informaciją apie įmokų atidėjimą rasite čia.

Suskleisti

Jeigu VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., tokiu atveju įskaitomas vieno mėnesio stažas.

Jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, mažesnės nei MMA, tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • nesate išsiėmęs lėšų asmeniniams poreikiams;
 • gaunate (yra paskirta) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų taip pat galite nemokėti, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų.

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

Pavyzdžiui, jei asmuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo 2024 m. sausio 20 d., tokiu atveju jam nereikia mokėti VSD įmokų, nes nuo paskutinės jo vykdytos savarankiškos veiklos praėjo 10 metų.

 Svarbu! Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokų nemokėti:

 • Apie tai informuoti „Sodros“ nereikia;
 • Tuo laikotarpiu Jums nesikaups stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.

 Svarbu! Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokas mokėti:

 • „Sodrai“ turite pateikti laisvos formos prašymą ir jame nurodyti, kad nesinaudosite pirmųjų metų lengvata ir pageidaujate mokėti VSD įmokas.
 • Prašymą galite pateikti:
  • Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir pateikę laisvos formos prašymą
  • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galite čia.
  • Paštu. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

PSD įmokų kas mėnesį galite nemokėti, jei esate draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!