euras.png

Ar galiu skolą „Sodrai“ sumokėti dalimis?

 • Ne, jei turite galiojantį sprendimą / sutartį dėl skolos atidėjimo;
 • Ne, jei įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui;
 • Ne, jei skola buvo atidėta, bet įmokų pagal sudarytą grafiką nemokėjote laiku ar nesumokėjote įmokų už einamąjį laikotarpį,  todėl sprendimas neteko galios ir nuo šio sprendimo priėmimo nepraėjo 1 metai;
 • Ne, jei įsiskolinimas mažesnis nei 125 Eur;
 • Taip, jei pateiksite „Sodrai“ prašymą*. 

*Yra papildomų sąlygų, jei norite atidėti skolos sumokėjimą už samdomus darbuotojus. 

Motyvuotą Prašymą dėl įmokų, delspinigių, baudų už apdraustuosius įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:
 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, pasirinkus „Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas  bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas.

 Svarbu! 

Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas, kai juridinio asmens finansiniai įsipareigojimai yra mažesni už turimą turtą arba įsiskolinimo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui sumokėjimas visiškai užtikrintas hipoteka (įkeitimu), laidavimu ir (ar) garantija.

Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl susidarė ir  negalite sumokėti įsiskolinimo, būsimą veiklą, kuri pagerins dabartinę finansinę būklę.

Su prašymu kartu turi būti pateikta paskutinio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinė ataskaita ir dokumentai, pagrindžiantys mokumą ir būsimą veiklą (pavyzdžiui, sutartys, laidavimai, garantiniai raštai ir kt.).

Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.

Įsiskolinimo mokėjimas bus išdėstytas lygiomis dalimis kas mėnesį.
 
Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas po 30 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatytų sąlygų pažeidimo dienos netenka galios, o skola kartu su palūkanomis išieškoma. 
Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.
 Svarbu!
Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.
 
Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.
 
Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.
Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

 Svarbu!

Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.

Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.

Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.

Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:
 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.
 Svarbu! 
 
Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.
 
Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.
 
Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.
Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

 Svarbu!

Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.

Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.

Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.

Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

 Svarbu!

Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.

Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.

Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.

Suskleisti

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Informaciją rasite čia.

Skola virš 1500 Eur

Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, ppasirinkus Formos ir ruošiniai (šablonai)“ / „Prašymai / skundai / papildoma informacija“ / „Sukurti naują“ / „DPP Prašymas“) bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.
 Svarbu!
Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.
Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.
 
Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-27
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!