euras.png

Ar galiu skolą „Sodrai“ sumokėti dalimis?

Norint atidėti įmokų mokėjimą už apdraustuosius, motyvuotą Prašymą dėl įmokų, delspinigių, baudų už apdraustuosius įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:
 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, pasirinkus „Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas  bei pridėjus užpildytą Prašymą. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas.

 Svarbu! 

Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas, kai juridinio asmens finansiniai įsipareigojimai yra mažesni už turimą turtą arba įsiskolinimo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui sumokėjimas visiškai užtikrintas hipoteka (įkeitimu), laidavimu ir (ar) garantija.

Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl susidarė ir  negalite sumokėti įsiskolinimo, būsimą veiklą, kuri pagerins dabartinę finansinę būklę.

Su prašymu kartu turi būti pateikta paskutinio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinė ataskaita ir dokumentai, pagrindžiantys mokumą ir būsimą veiklą (pavyzdžiui, sutartys, laidavimai, garantiniai raštai ir kt.).

Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.

Įsiskolinimo mokėjimas bus išdėstytas lygiomis dalimis kas mėnesį.

Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas po 30 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatytų sąlygų pažeidimo dienos netenka galios, o skola kartu su palūkanomis išieškoma.

Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas negali būti atidėtas:

 • jei įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui;
 • jei skola buvo atidėta, bet įmokų pagal sudarytą grafiką nemokėjote laiku ar nesumokėjote įmokų už einamąjį laikotarpį, todėl sprendimas neteko galios ir nuo šio sprendimo priėmimo nepraėjo 1 metai;
 • jei turite galiojantį sprendimą / sutartį dėl skolos atidėjimo.
Suskleisti

Informacija aktuali:

 • vykdantiems individualią veiklą;
 • turintiems verslo liudijimą;
 • turintiems individualią įmonę;
 • gaunantiems pajamas pagal autorinę sutartį;
 • gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • mažosioms bendrijoms;
 • ūkinėms bendrijoms.

Skola nuo 125 Eur iki 1500 Eur

Ar galiu atidėti įmokų mokėjimą? 

Taip, jei:
 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1500 Eur;
 • „Sodrai” pateiksite Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo.
Ne, jei:
 • įsiskolinimas mažesnis nei 125 Eur;
 • socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui;
 • jei skola buvo atidėta, bet įmokų pagal sudarytą grafiką nemokėjote laiku ar nesumokėjote įmokų už einamąjį laikotarpį,  todėl sprendimas neteko galios ir nuo šio sprendimo priėmimo nepraėjo 1 metai;
 • jei turite galiojantį sprendimą / sutartį dėl skolos atidėjimo.
ATIDĖJIMO SĄLYGOS
Įsiskolinimo suma, Eur Atidėjimo terminas, mėn.
Mažesnė arba lygi 600 Iki 4
Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900 Iki 6
Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200 Iki 8
Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500 Iki 12

TERMINAI

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus. Išskyrus atvejus, kai įmokas baigėte mokėti pagal anksčiau priimtą sprendimą ir iš naujo kreipiatės dėl įmokų atidėjimo. 
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur, „Sodra” priima sprendimą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.
Kaip pateikti prašymą dėl įmokų atidėjimo?
 1. Užpildykite prašymo formą;
 2. Užpildytą prašymą pateikite:
 • Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Užpildytą prašymą reikia pridėti prie laisvos formos prašymo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.

 Svarbu!  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma kartu su palūkanomis. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.

 Svarbu! Dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalo sumokėti iki 2024-04-30.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Skola virš 1500 Eur

Kaip pateikti prašymą dėl įmokų atidėjimo?

 1. Užpildykite prašymo formą.
 2. Užpildytą prašymą pateikite:
 • Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Užpildytą prašymą reikia pridėti prie laisvos formos prašymo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galima čia.
 Svarbu!
Prašyme nurodykite įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.
 
Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos.
 
Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet pažeidžiate įmokų mokėjimo grafiką ar laiku nesumokate socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas netenka galios, o skola išieškoma. Tokiu atveju naujas sprendimas gali būti priimtas tik po vienerių metų.
 
Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas negali būti atidėtas:
 • jei įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui;
 • jei skola buvo atidėta, bet įmokų pagal sudarytą grafiką nemokėjote laiku ar nesumokėjote įmokų už einamąjį laikotarpį, todėl sprendimas neteko galios ir nuo šio sprendimo priėmimo nepraėjo 1 metai;
 • jei turite galiojantį sprendimą / sutartį dėl skolos atidėjimo.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-27
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!