Jeigu Ukrainos piliečiui dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos Ukrainoje suteikiamos nemokamos atostogos, darbdavys pildydamas 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą turi pasirinkti 05 priežastį („neatvykimas administracijos leidimu“). Minėta tvarka pateikus 12-SD pranešimą Ukrainos piliečiui už atitinkamą laikotarpį nebus skaičiuojamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos.

Suskleisti

Jeigu už tokį darbuotoją yra pateiktas 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimas su 05 priežastimi („neatvykimas administracijos leidimu“), PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos nebus skaičiuojamos.

Suskleisti

Darbdavys turi pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą bei LDULDUPranešimas apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius. Darbdavys arba įmonė, į kurią užsienietis atsiunčiamas laikinai dirbti, per EDAS, užpildydamas LDU pranešimą teikia informaciją apie: įdarbintą užsienietį. LDU pranešimas privalo būti teikiamas ir tais atvejais, kai užsienietis darbdavio pavedimu dirbs užsienyje; atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį. pranešimą.

Jeigu atvykęs asmuo turi laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, tuomet 1-SD pranešime reikia nurodyti  priežasties kodą – 01 („asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį arba su juo sudaroma rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią mokamas atlygis“).

Jeigu asmuo neturi laikino ar nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje, 1-SD pranešime reikia nurodyti  priežasties kodą – 19 („į darbą pagal darbo sutartį priimamas užsienietis arba nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų (priežasties kodas – 19“).

Svarbu: apie kiekvieną įdarbintą užsienio pilietį, taip pat turi būti pateiktas ir LDU pranešimas.

Daugiau informacijos apie LDU pranešimą galite rasti čia.

Suskleisti

Jeigu ši kompensacija skiriama nepaprastosios padėties Lietuvos Respublikoje metu, tokia išmoka nėra apmokestinama VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokomis. Išskyrus atvejį, kai darbdavys įteikia piniginę dovaną, tokiu atveju VSD ir PSD įmokos turi būti skaičiuojamos ir mokamos.

Suskleisti

Jeigu Ukrainos piliečiui išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, tam, kad asmuo gautų visas medicinos paslaugas, turi mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas. Jeigu asmeniui išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, tačiau asmuo nedirba pagal darbo sutartį arba nedirba savarankiškai, jie PSD įmokų negali mokėti ir tokiu atveju gali būti suteikta tik būtinoji sveikatos pagalba.

Daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą iš Ukrainos atvykusiems asmenims galite rasti Ligonių kasos puslapyje.

Informaciją apie PSD įmokų mokėjimą, jeigu Jums išduotas laikinas arba nuolatinis leidimas gyvento Lietuvoje, galite rasti čia.

Suskleisti

Taip. Jeigu norite pradėti vykdyti savarankišką veiklą, turite kreiptis į VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.

Suskleisti

Ukrainos piliečiai, kurie vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, nėra atleisti nuo VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų mokėjimo, todėl turi mokėti VSD įmokas įprasta tvarka.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas turi mokėti tie savarankiškai dirbantys Ukrainos piliečiai, kuriems yra išduoti  leidimai laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie socialinio draudimo įmokų mokėjimą vykdant savarankišką veiklą, galite rasti čia.

Suskleisti

Pirmą kartą įdarbinant užsienietį, tuo pačiu ir Ukrainos pilietį, kuris neturi Lietuvoje suteikto asmens kodo, socialinio draudimo pranešimui (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. forma) pateikti būtina suteikti socialinio draudimo numerį (SD numeris). Šiuo tikslu, darbdavys savo asmeninėje ,,Sodros‘‘ paskyroje draudėjui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją. Jeigu Ukrainos pilietis neturi biometrinio paso ar kito galiojančio kelionės dokumento, SD numerio suteikimui pakanka pateikti Migracijos departamento išduotą registracijos kortelės kopiją.

Užsieniečiams, turintiems Lietuvoje suteiktą asmens kodą, SD numeris suteikiamas automatiniu būdu asmeninėje ,,Sodros‘‘ paskyroje draudėjui teikiant 1-SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pradžią. 

Suskleisti

Ukrainiečiai, kurie yra registruoti Migracijos departamente gali dirbti pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Jeigu PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos nėra mokamos, nes asmuo neturi išduoto leidimo gyventi Lietuvoje, tokiu atveju PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimas neteikiamas.

Suskleisti

Jeigu draudėjo pateiktas 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimas apie Ukrainos piliečio valstybinio socialinio draudimo pradžią, atmetamas su klaida dėl neužpildyto asmens kodo, draudėjas per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui gali kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, prašydamas pateikti informaciją apie jo darbuotojui (ukrainiečiui) suteiktą asmens kodą, kuris reikalingas socialinio draudimo pranešimo pateikimui.

Suskleisti

Jeigu „Sodros“ teritorinio skyriaus specialistai, nagrinėjantys pateiktus draudėjo dokumentus dėl ukrainiečio, kurio asmens tapatybės dokumentai dėl asmens socialinio draudimo numerio suteikimo pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, nustato, kad Ukrainos piliečiui jau suteiktas Lietuvos Respublikos asmens kodas, bet ukrainietis (kartu ir draudėjas) asmens kodo dar nežino, nes jam nėra įteiktas leidimas gyventi Lietuvoje, tokiu atveju žinutėje draudėjui apie Ukrainos piliečiui suteiktą asmens socialinio draudimo numerį bus nurodytas ir Lietuvos Respublikos  asmens kodas, kurį draudėjas turi nurodyti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime.

Suskleisti
Ukrainiečiai, pageidaujantys vykdyti individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą arba individualią veiklą pagal pažymą, neprivalo pateikti leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. 
 
Pasitraukusiems ukrainiečiams ir negalintiems grįžti ukrainiečiams verslo liudijimai gali būti išduodami ir / ar įregistruojama individuali veikla pagal pažymą, pateikus Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą registracijos pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (ILTU) kodas ir elektroninės sveikatos istorijos (ESI) numeris, kai ukrainiečiai:
  • yra užsiregistravę Migracijos departamente užsieniečiai, besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą; 
  • turi nacionalinę vizą; 
  • yra pateikę prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • yra pateikę prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.
Ukrainiečiai, norėdami pradėti vykdyti individualią veiklą (pagal individualios veiklos pažymą ar su verslo liudijimu) pirmiausia turi būti įregistruojami į Mokesčių mokėtojų registrą. Jie turi kreiptis į VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt tiesiogiai ir pateikti identifikuojantį dokumentą bei Migracijos departamento išduotą registracijos pažymėjimą (kuriame būtų nurodytas (ILTU) kodas) arba gali kreiptis VMI klientų aptarnavimo tel. 8 5 2191 777.
 
Daugiau informacijos apie savarankišką veiklą galite rasti čia ir VMI interneto svetainėje.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-05-31
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!