Noriu-sumoketi-imokas.png

Esu ŪKININKAS (verčiuosi individualia žemės ūkio veikla) ir esu GPM mokėtojas

Kas pasikeičia atsiskaitant su „Sodra“, kai tampu GPM mokėtoju 2019 metais?

Ūkininkai, kurie yra GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojai ir Jų žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ) ir didesnis, draudžiami:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės draudimu.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas :

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc. jei kaupiate pensijai papildomai (1,8 proc.);
 • 15,52 proc. jei kaupiate pensijai papildomai (3 proc.).

 

Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos. Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis:​

 • VSD – 6 116,85 Eur;
 • VSD - 6 996,27 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 1,8 proc);
 • VSD – 7 582,54 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc);
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas3 410,19 Eur.

 

PSD įmokų tarifai:

6,98 proc. jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDV. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt.

 • 38,74 Eur (555 x 6,98 proc.).

2,33 proc. jei EDV mažesnis už 2 EDV.

 • 12,93 Eur (555 x 2,33 proc.).
Suskleisti
Kas pasikeičia atsiskaitant su „Sodra“, kai tampu GPM mokėtoju 2020 metais?

Ūkininkai, kurie yra GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojai ir Jų žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ) ir didesnis, draudžiami:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės draudimu.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas :

 • 12,52 proc.;
 • 14,62 proc. jei kaupiate pensijai papildomai (2,1 proc.);
 • 15,52 proc. jei kaupiate pensijai papildomai (3 proc.).

 

Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos. Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis:​

 • VSD – 6 683,20 Eur;
 • VSD - 7 804,19 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 2,1 proc);
 • VSD – 8 284,61 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc);
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas – 3 725,94 Eur.

 

PSD įmokų tarifai:

6,98 proc. jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDV. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt.

 • 42,37 Eur (607 x 6,98 proc.).

2,33 proc. jei EDV mažesnis už 2 EDV.

 • 14,14 Eur (607 x 2,33 proc.).
Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 • SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie deklaruojamas pajamas, nuo kurių mokamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, pateikimo terminai:

 • VSD įmokos mokamos iš anksto (avansu) už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos;
 • VSD įmokos mokamos už metus, pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (kiekvienų metų gegužės 1 d.). Duomenis apie pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais, galima pateikti ir VMI – užpildant metinės pajamų deklaracijos GPM308M priedą.

 

SAV pranešimą nustatytais terminais reikia pateikti tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka VSD įmokų galima nemokėti (gaunate senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos pensiją ar kompensaciją, vykdote  veiklą vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios ir kt.), tačiau apsispręsite jas mokėti.

  Jeigu SAV pranešimas ar VMI GPM308M priedas nebus pateikti, tuomet pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos VSD įmokos, bus išdėstyta po lygiai kiekvienam mėnesiui, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpius.

 

SAV pranešimo teikti nereikia:

kai deklaruojamos pajamos, nuo kurių buvo mokamos VSD įmokos anksto (avansu), sutampa su VMI deklaruota pajamų suma už metus, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos; kai deklaruojamų pajamų suma už metus, nuo kurios buvo mokamos VSD įmokos iš anksto (avansu),  didesnė, negu VMI deklaruota pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius nesikreipsite.

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2019 metais?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos:

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas tarifai:

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc., jei asmuo kaupia pensijai (1,8 proc.);
 • 15,52 proc., jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.).

Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos. Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

 Svarbu:

 • Jeigu permokėjote įmokas, permoką galite susigrąžinti, pateikę šį prašymą.
 • Jeigu ūkininko ūkis ataskaitinį mėnesį ar metus dirbo nuostolingai, VSD įmokų galima nemokėti.
 • Ūkininkams pageidaujant, kad darbo stažas pensijai būtų garantuotas, VSD įmokos gali būti mokamos nuo sumos nemažesnės nei MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..

 

 

Maksimalūs metiniai VSD įmokų dydžiai:​

 • VSD - 6 116,85 Eur;
 • VSD - 6 996,27 Eur, jei asmuo kaupia pensijai (1,8 proc.);
 • VSD - 7 582,54 Eur, jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.);
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas - 3 410,19 Eur.

  VSD įmokos skaičiuojamos tik tada kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  yra lygus arba daugiau nei 4. 

   VSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.


 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos:

PSD įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos (nuo 2019 m. sausio 1 d. - 555 Eur).

 • Minimalus mėnesinis PSD įmokų dydis:
  • 38,74 Eur (555 x 6,98 proc.);
  • 12,93 Eur (555 x 2,33 proc.). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis.
 • Minimalus metinis PSD įmokos dydis:
  • ​464,88 Eur (555 Eur x 6,98 proc. X 12)
  • 155,16 Eur (555 Eur x 2,33 proc. X 12). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis. 

 Svarbu:

 • Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metai.
 • Jeigu permokėjote įmokas, permoką galite susigrąžinti, pateikę šį prašymą.

 

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis ir yra PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas, pasibaigus kalendoriniams metams, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas, ir sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.


Gyventojų pajamų mokestis (GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. ) apskaičiuojamas tik tokiu atveju, kai ūkininkui atsiranda prievolė įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju. PVM mokėtoju tampama tada, kai pajamos iš žemės ūkio veiklos per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršija 45 000 €.

Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais. Apsilankę VMI skyriuje arba paskambinę trumpuoju telefonu – 1882. Taip pat rūpimus klausimus galite sužinoti prisijungę prie savo paskyros VMI internetinėje svetainėje – „Mano VMI“ srityje“ (www.vmi.lt).  

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos:

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas tarifai:

 • 12,52 proc.;
 • 14,62 proc., jei asmuo kaupia pensijai (2,1 proc.);
 • 15,52 proc., jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.).

Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos. Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

 Svarbu:

 • Jeigu permokėjote įmokas, permoką galite susigrąžinti, pateikę šį prašymą.
 • Jeigu ūkininko ūkis ataskaitinį mėnesį ar metus dirbo nuostolingai, VSD įmokų galima nemokėti.
 • Ūkininkams pageidaujant, kad darbo stažas pensijai būtų garantuotas, VSD įmokos gali būti mokamos nuo sumos nemažesnės nei MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur..

 

 

Maksimalūs metiniai VSD įmokų dydžiai:​

 • VSD - 6 683,20 Eur;
 • VSD - 7 804,19 Eur, jei asmuo kaupia pensijai (2,1 proc.);
 • VSD - 8 284,61 Eur, jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.);
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas - 3 725,94 Eur.

  VSD įmokos skaičiuojamos tik tada kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  yra lygus arba daugiau nei 4. 

   VSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.


 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos:

PSD įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos (nuo 2020 m. sausio 1 d. - 607 Eur).

 • Minimalus mėnesinis PSD įmokų dydis:
  • 42,37 Eur (607 x 6,98 proc.);
  • 14,14 Eur (607 x 2,33 proc.). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis.
 • Minimalus metinis PSD įmokos dydis:
  • 508,42 Eur (607 Eur x 6,98 proc. X 12)
  • 169,72 Eur (607 Eur x 2,33 proc. X 12). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis. 

 Svarbu:

 • Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metai.
 • Jeigu permokėjote įmokas, permoką galite susigrąžinti, pateikę šį prašymą.

 

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis ir yra PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas, pasibaigus kalendoriniams metams, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas, ir sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.


Gyventojų pajamų mokestis (GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. ) apskaičiuojamas tik tokiu atveju, kai ūkininkui atsiranda prievolė įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju. PVM mokėtoju tampama tada, kai pajamos iš žemės ūkio veiklos per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršija 45 000 €.

Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais. Apsilankę VMI skyriuje arba paskambinę trumpuoju telefonu – 1882. Taip pat rūpimus klausimus galite sužinoti prisijungę prie savo paskyros VMI internetinėje svetainėje – „Mano VMI“ srityje“ (www.vmi.lt).  

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

  Svarbu! Jei mokate VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ar PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas delspinigius ar baudas kodai skiriasi.

 

VSD įmokų kodai: 

 • Įmokos – 295. 
 • Delspinigiai– 296.
 • Baudos – 297.

 

PSD įmokų kodai: 

 • Įmokos  – 314. 
 • Įmokos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas – 337. 
 • Delspinigiai – 338. 
 • Baudos – 339.

 

 

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

314

 

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (nuo pajamų gautų praeitais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas)

337

338

339

Kai EDV yra ne didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

361

 

 

Kai EDV yra ne didesnis kaip 2 (įsiskolinimo sumokėjimas)

362

363

 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų „Sodrai“?
 1. Jei EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  didesnis nei 2 PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kas mėnesį galite nemokėti, jeigu:
 • mokama ir (arba) už klientą yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartis, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas ir kt.);
 • arba esate draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

  Šios grupės PSD įmokas administruoja „Sodra“.

 

 1. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų galite nemokėti, jeigu:
 • tai jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2019-01-01;
 • gaunate (Jums yra paskirta) socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 •  gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 •  gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 •  esate laisvės atėmimo vietose arba Jums Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

  Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas);

   

Prašymo forma

 

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

 

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Kada reikia mokėti kitus mokesčius (PVM, GPM)?

Jei verčiatės individualia žemės ūkio veikla, Jūs galite tapti ir PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtoju.

 • PVM mokėtoju tapsite tada jei per paskutinius 12 mėnesių viršysite 45 000 € pajamas. Viršijus minėtą sumą, Jums atsiranda prievolė mokėti ir GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. . Kai gyventojo gauta bendra atlygio suma neviršija 45 000 €, jie gali registruotis PVM mokėtojais savanoriškai. Skaičiuojant 45 000 € atlygio ribą yra atsižvelgiama į visą apskaičiuotą atlyginimą už ūkininko tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), neatėmus jo paties sumokėto arba mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos.
 • Atsiradus prievolei mokėti PVM, ūkininkai turi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikti prašymą FR0388 bei tokiu būdu įsiregistruoti PVM mokesčių mokėtoju.

 

  GPM ir PVM administruoja VMI.

  Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais. Apsilankius VMI skyriuje arba paskambinus trumpuoju telefonu – 1882. Taip pat rūpimus klausimus galite sužinoti prisijungę prie savo paskyros VMI internetinėje svetainėje – „Mano VMI“ srityje“ (www.vmi.lt)

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-01-09
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!