Dirbu-savarankiskai.png

Esu INDIVIDUALIOS ĮMONĖS savininkas

Kodėl individualios įmonės savininkas turi mokėti „Sodrai“?
 • Jei esate įregistravę individualią įmonę, juridinių asmenų registre, Jūs kaip draudėjas įregistruojamas mokesčių mokėtojų registre. Valstybinė mokesčių inspekcija duomenis perduoda „Sodrai“.
 • Kaip individualios įmonės savininkas Jūs įstatymų nustatyta tvarka privalomai draudžiami:
 1. pensijų;
 2. ligos;
 3. motinystės;
 4. nedarbo socialiniu;
 5. privalomuoju sveikatos draudimu.
Suskleisti
Kokią informaciją individualios įmonės savininkas turi pateikti „Sodrai“?

Pranešimų teikimas kas mėnesį:

Individuali įmonė, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai individualios įmonės savininkas per kalendorinį mėnesį išsiima iš individualios įmonės asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais.

 

 Pavyzdžiui, už 2019 m. sausio mėnesio sumokėtas įmokas, pranešimas teikiamas iki 2019 m. vasario 15 d.

 


 

Pranešimų teikimas kartą metuose:

Pasibaigus kalendoriniams metams SAV pranešimą reikia pateikti jeigu:

 1. individuali įmonė SAV pranešimų neteikė kiekvieną mėnesį;
 2. individuali įmonė teikė SAV pranešimus kas mėnesį, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išskyrus atvejus kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.

 

Nepateikus SAV pranešimo ir nedetalizavus praėjusių metų pajamų pamėnesiui, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, įmokas paskirstys proporcingai.

 

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. iki kiekvienų metų gegužės 1 d.). 

  SAV pranešimas  turi būti pateiktas ir tuo atveju, kai savarankiškai dirbantis asmuo vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti, tačiau jas sumoka.

Suskleisti
Kiek individualios įmonės savininkas turi sumokėti „Sodrai“ iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas:

 • 30,3 proc.
 • 32,3 proc.  jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos tarifas:

 • ​​9 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur..

 

  Įmokų bazė (suma nuo kurios mokamos įmokos).

Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams 50 procentų lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

Per metus įmokos negali būti apskaičiuotos nuo didesnės sumos nei 28 praėjusių metų VDU - 22 643, 60 Eur (808,70 Eur x 28):

 • Maksimali metinė VSD įmoka - 6 861,01 Eur.
 • Maksimali metinė PSD įmoka - 2 037,92 Eur.

 

Per metus PSD įmokos negali būti apskaičiuotos nuo mažesnės sumos nei 12 MMA:

 • Minimali metinė PSD įmoka - 432 Eur.

   Pavyzdyje 12 MMA suma lygi 4800 Eur.

Suskleisti
Kiek individualios įmonės savininkas turi sumokėti „Sodrai“ nuo 2019 m. sausio 1 d.?

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.


VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas:

 • 13,83 proc.
 • 15,63 proc.  jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja ir moka 1,8 proc. įmoką;
 • 16,83 proc.  jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja ir moka 3 proc. įmoką.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos tarifas:

 • ​​6,98 proc. nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur., 2019 m. bus 38,74 Eur (555 Eur x 6,98 proc.).

 

  Įmokų bazė (suma nuo kurios mokamos įmokos).

Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams 50 procentų lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

Per metus įmokos negali būti apskaičiuotos nuo didesnės sumos nei 43 praėjusių metų VDU - 48 856,60 Eur:

 • Maksimali VSD įmokų suma - 6 756,87 Eur;
 • Maksimali VSD įmokų suma - 7 636,29 Eur, jei kaupia pensijai su 1,8 proc. įmoka;
 • Maksimali VSD įmokų suma - 8 222,57 Eur, jei kaupia pensijai su 3 proc. įmoka;
 • Maksimali PSD įmokų suma - 3 410,19 Eur.

 

Per metus PSD įmokos negali būti apskaičiuotos nuo mažesnės sumos nei 12 MMA:

 • Minimali metinė PSD įmoka - 464,88 Eur.

   Pavyzdyje 12 MMA suma lygi 6 660 Eur.

Suskleisti
Kada individualios įmonės savininkas turi mokėti įmokas „Sodrai“?

   Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos. 

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie yra individualių įmonių savininkai, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

   Pavyzdžiui, už 2019 m. sausio mėnesį, įmokas turite sumokėti iki 2019 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Darydami pavedimus atkreipkite dėmesį į mokėjimų formavimo tvarką.

 

   Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo ar nurodžius jį klaidingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

 1. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai:
 • Einamosios įmokos - 310.
 • Delspinigiai  311.
 • Baudos – 312.

 1. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai
 • Einamosios įmokos - 322.
 • Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas - 340.
 • Delspinigiai 341.
 • Baudos - 342.


 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar individualios įmonės savininkas gali nemokėti įmokų „Sodrai“?

Individualių įmonių savininkai vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti. Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2019 m. sausio 1 d. asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia jeigu savininkas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

Jei lėšos asmeniniams poreikiams nėra išsiimamos:

 1. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų mokėti nereikia.
 2. PSD įmokų mokėti nereikia jeigu savininkas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Jei lėšos asmeniniams poreikiams yra išsiimamos:

VSD ir PSD įmokos turi būti mokamos, išskyrus atvejus, kai įmonės savininkas atitinka bent vieną iš žemiau pateiktų sąlygų:

 • Savininkui paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.
 • Jei gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
 • Jei yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą (PSD įmokų gali nemokėti jeigu yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu).
 • Jei yra laisvės atėmimo vietoje ar jam paskirta priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

  Laikotarpis, kuriuo nėra mokamos VSD įmokos, neįskaitomas į socialinio draudimo stažą ir tuo laikotarpiu asmuo nėra laikomas apdraustu socialiniu draudimu.


Negaliu sumokėti įmokų:

Įmokas galite atidėti, tam Jums reikia:

 1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).
Prašymo forma   

 

 1. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

   Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

2018 metais mažųjų bendrijų narių ir įmonės savininko VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02), tačiau ne didesnės sumos kaip 28 VDU (22 643,60 €). VSD įmokų tarifas – 30,3 proc. arba 32,3 proc. jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

Išsiėmus asmeniniams poreikiams lėšų sumą, įmokos turėtų būti sumokėtos, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:

 • Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.
 • Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
 • Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
 • Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
 • Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.
Dalintis

Įmonės savininkai ir MB nariai, kad įgytų valstybinio socialinio draudimo stažą, VSD įmokas gali mokėti nuo pasirinktos sumos. Mokant įmokas avansu, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 d. asmenys turėtų pateikti SAV pranešimą ir deklaruoti sumokėtas įmokas.

Dalintis

Nuo avansu mokamų VSD įmokų sumos, Privalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikės. PSD įmokos būtų skaičiuojamos tik nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-04-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!