Kas yra dalinis darbas?

Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau – DDI) Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pagal Darbo kodekso 48 str., dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Suskleisti
Ką daryti, norint kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui turi kreiptis į „Sodros“ Utenos skyrių, pateikdamas motyvuotą  prašymą skirti dalinio darbo išmoką. Darbdavys kartu su prašymu turi pateikti Darbo kodekso 48 str. 1 d. nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nurodyti kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą (iki 50 proc.), dalinio darbo pradžią ir jo trukmę.

Prašymas skirti dalinio darbo išmoką teikiamas svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje. „Sodros“ Utenos skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs šios tarybos išvadą.

Suskleisti
Koks dalinio darbo išmokos dydis?

Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, kurią sudaro pastovios ir kintamos dalių suma ir jos dydis priklauso nuo darbuotojui sumažinto darbo laiko dalies, jo iki dalinio darbo nustatymo turėtų draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio) ir mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesinės algos.

 1. Pastoviąją dalinio darbo išmokos dalį nuo 2019-01-01 sudaro 23,27 procentų tą mėnesį, už kurį mokama ši išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalios mėnesio algos dydis yra 555 Eur, todėl pastovi dalinio darbo išmokos dalis yra 129,15 Eur (555 Eur x 23,27 proc. = 129,15 Eur). 
 2. Kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir sumažinto darbo laiko dalies. Vidutinis užmokestis apskaičiuojamas pagal tos darbovietės, kurioje nustatomas dalinis darbas, asmens darbo užmokestį per paskutinius 30 mėnesių, buvusių iki už praeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos.

 

   Pavyzdys:

Darbdavys pateikė prašymą skirti dalinio darbo išmoką nuo 2019-04-05.

Nurodė, kad jo darbuotojų darbo laikas sumažėjo 30 proc.

2019 m. balandžio mėn. MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. dydis - 555 Eur, pastovioji dalinio darbo išmokos dalis - 129,15 Eur (555 x 0,2327).

Darbuotojo vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos būtų apskaičiuotos iš laikotarpiu nuo 2016-09-01 iki 2019-02-28 (30 mėn.) turėtų draudžiamųjų pajamų. Tarkim, vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis yra 700 Eur. Kintama dalinio darbo išmokos dalis yra 38,79 procentų apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų ir bus 271,53 Eur.

Pastovios dalinio darbo išmokos dalies (129,15 Eur) ir kintamos dalies (271,53 Eur) sumą perskaičiavus proporcingai sumažintam darbo laikui (30 proc. ), gaunama 120,20 Eur dalinio darbo išmoka per mėnesį (129,15 Eur + (700 Eur x 38,79%)) x 30 proc. = 120,20 Eur.

 

 • Nuo 2019-10-01 apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas po 2019-10-01, maksimali dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuojama pagal 2019 m. II-ojo ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, dydį, kuris yra 1278 Eur.
 • Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2019 m. IV-ąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 30 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka yra 223,06 Eur (1278 Eur  x 58,18 % x  30%).

  Jeigu keičiasi MMA, dalinio darbo išmoka perskaičiuojama.

Suskleisti
Kokia maksimali dalinio darbo išmoka?
 • Iki 2019-06-30 dalinio darbo išmoka negali būti didesnė nei 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos proporcingai sutrumpintam darbo laikui. 
 • Nuo 2019-07-01 dalinio darbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos proporcingai sutrumpintam darbo laikui. 

  

  Pavyzdžiui, ankstesniam pavyzdyje (skiltyje „Koks būtų dalinio darbo išmokos dydis?“) pateiktu atveju maksimali dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuota pagal 2018 m. IV-ojo ketvirčio vidutinį mėnesio bruto darbo užmokestį (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, kuris buvo 961,7 Eur.

  Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2019 m. II-ąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 30 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka yra 216,38 Eur (961,70 Eur  x 75 % x  30%).

 • Nuo 2019-07-01 apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas po 2019-07-01, maksimali dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuojama pagal 2019 m. I- ojo ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, dydį, kuris yra 1251,9 Eur.
 • Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas, 2019 m. III-čiąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 30 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka bus 218,51 Eur (1251,90 Eur  x 58,18 % x  30%).

 

 • Nuo 2019-10-01 apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas po 2019-10-01, maksimali dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuojama pagal 2019 m. II - ojo ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, dydį, kuris yra 1278 Eur.
 • Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas, 2019 m. IV-tąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 30 procentų, maksimali dalinio darbo išmoka bus 223,06 Eur (1278 Eur x 58,18 % x  30%).
Suskleisti
Kada mokama ne visa dalinio darbo išmoka?

Jei išmokos gavėjui yra mokama kita socialinės apsaugos išmoka. Tai gali būti:

 • Valstybinė socialinio draudimo, šalpos ar valstybinė pensija (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis).
 • Netekto darbingumo periodinė kompensacija dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

   Šiais atvejais mokamas skirtumas tarp paskirtos dalinio darbo išmokos ir gaunamos pensijų, kompensacijų ar išmokų sumos, perskaičiuotos proporcingai sumažinta darbo laikui.

Suskleisti
Kiek laiko gali būti mokama dalinio darbo išmoka?
 • Dalinio darbo išmokos trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
 • Dalinio darbo išmoka pradedama mokėti nuo darbdavio nustatytos dalinio darbo pradžios ir mokama už praėjusį mėnesį.
 • Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo.
 • Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta suma išmokama įpėdiniui.
Suskleisti
Į kokį „Sodros“ skyrių reikia kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Darbdavys prašymą skirti dalinio darbo išmoką turi pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Šias išmokas skiria ir moka „Sodros“ Utenos skyrius.

Suskleisti
Kada informuoti „Sodrą“ apie dalinio darbo panaikinimą/nutraukimą?

„Sodros“ skyrius turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo dėl dalinio darbo nustatymo darbuotojui panaikinimo įsigaliojimo.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-11-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!