Kas yra dalinis darbas?

Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau – DDI) Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Suskleisti
Ką daryti, norint kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui turi kreiptis į „Sodros“ skyrių, pateikdamas motyvuotą  prašymą skirti dalinio darbo išmoką. Darbdavys kartu su prašymu turi pateikti Darbo kodekso 48 str. 1 d. nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nurodyti kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą (iki 50 proc.), dalinio darbo pradžią ir jo trukmę.

Prašymas skirti dalinio darbo išmoką teikiamas svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje. „Sodros“ skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs šios tarybos išvadą.

Suskleisti
Koks dalinio darbo išmokos dydis?

Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, ją sudaro pastovios ir kintamos dalių suma.

 1. Pastoviąją dalinio darbo išmokos dalį sudaro 30 procentų tą mėnesį, už kurį mokama ši išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos (šiuo metu yra 120 Eur).
    Nuo 2019-01-01 pastovi nedarbo išmokos dalis bus  23,27 proc. ir sudarys 219,15 Eur (555 x 23,27 proc. = 129,15 Eur).
 2. Kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir sumažinto darbo laiko dalies. Vidutinis užmokestis apskaičiuojamas pagal toje darbovietėje, kurioje nustatomas dalinis darbas, mokėtus atlyginimus per paskutinius 30 mėnesių, buvusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos.

 

   Pavyzdys aktualus nuo 2019-01-01 

Darbdavys pateikė prašymą skirti dalinio darbo išmoką nuo 2019-04-05.

Nurodė, kad jo darbuotojų darbo laikas sumažėjo 30 proc.

2019 m. balandžio mėn. MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. dydis bus 555 Eur, pastovioji dalinio darbo išmokos dalis bus 129,15 Eur (555 x 0,2327).

Darbuotojo vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos būtų apskaičiuotos iš laikotarpiu nuo 2016-09-01 iki 2019-02-28 (30 mėn.) turėtų draudžiamųjų pajamų. Tarkim, vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis yra 700 Eur. Kintama dalinio darbo išmokos dalis yra 38,78 procentų apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų ir bus 271,53 Eur.

Pastovios dalinio darbo išmokos dalies (129,15 Eur) ir kintamos dalies (271,53 Eur) sumą perskaičiavus proporcingai sumažintam darbo laikui (30 proc. ), gaunama 120,20 Eur dalinio darbo išmoka per mėnesį (129,15 Eur + (700 Eur x 38,79%)) x 30 proc. = 120,20 Eur.

 

  Jeigu keičiasi MMA, dalinio darbo išmoka perskaičiuojama.

Suskleisti
Kokia maksimali dalinio darbo išmoka?
 • Iki 2019-06-30 dalinio darbo išmoka negali būti didesnė nei 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos proporcingai sutrumpintam darbo laikui. 
 • Nuo 2019-07-01 dalinio darbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos proporcingai sutrumpintam darbo laikui. 

 

   Pavyzdžiui, ankstesniam pavyzdyje (skiltyje Koks būtų dalinio darbo išmokos dydis?) pateiktu atveju maksimali dalinio darbo išmoka būtų 181,96 Eur (808,70 Eur  x 75 % x  30%).

Suskleisti
Kada mokama ne visa dalinio darbo išmoka

Jei išmokos gavėjui yra mokama kita socialinės apsaugos išmoka. Tai gali būti:

 • Valstybinė socialinio draudimo, šalpos ar valstybinė pensija (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis).
 • Netekto darbingumo periodinė kompensacija dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.
 • Ligos išmoka dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros socialinio draudimo išmoka.

 

   Šiais atvejais mokamas skirtumas tarp paskirtos dalinio darbo išmokos ir gaunamos pensijų, kompensacijų ar išmokų sumos.

Suskleisti
Kiek laiko gali būti mokama dalinio darbo išmoka?
 • Dalinio darbo išmokos trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
 • Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo.
 • Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta suma išmokama įpėdiniui.
Suskleisti
Į kokį „Sodros“ skyrių reikia kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Darbdavys prašymą skirti dalinio darbo išmoką turi pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Šias išmokas skirs ir mokės „Sodros“ Utenos skyrius.

Suskleisti
Kada informuoti „Sodrą“ apie dalinio darbo panaikinimą/nutraukimą?

„Sodros“ skyrius turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-12-03
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!