Covid_green_backgraund.svg

Įmokų mokėjimas ir skolos atidėjimas supaprastinta tvarka draudėjams, patyrusiems COVID-19 poveikį

Koks yra supaprastintos tvarkos galiojimo terminas?

Informuojame, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. draudėjai, kurie patyrė neigiamą poveikį dėl Covid-19 pandemijos, turi galimybę supaprastinta tvarka atidėti įmokų mokėjimą. Nepateikus prašymo atidėti skolą, įmokas reikia sumokėti iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Suskleisti
Kas laikomi neigiamą poveikį patyrusiais draudėjais?
Neigiamą poveikį patyrusiais laikomi:
 • draudėjai, kurie laikotarpiu nuo karantino paskelbimo iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pasibaigimo dienos automatiškai įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“;
 • draudėjai, kurių veikla įtraukta į VMI viešai skelbiamus individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašus;
 • draudėjai, kurių prašymus taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.
Suskleisti
Kokie draudėjai negali pasinaudoti galimybe atidėti skolą supaprastinta tvarka?
Galimybe atidėti skolą supaprastinta tvarka negali pasinaudoti draudėjai:
 • kurių įsiskolinimų išieškojimas iki karantino pradžios jau buvo perduotas antstoliui; 
 • kuriems iki karantino paskelbimo buvo pradėta bankroto procedūra (draudėjui iki karantino paskelbimo jau buvo išsiųstas įspėjimas apie bankroto bylos iškėlimą);
 • nepatyrę neigiamo poveikio karantino metu;
 • kurių prašoma atidėti įsiskolinimo suma viršija 200 tūkst. Eur leistinos de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos ribą per trejus fiskalinius metus, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties 107 ir 108 straipsnių reikalavimuose.
Suskleisti
Kokios yra pagrindinės sąlygos?
Svarbios sąlygos:
 • pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo Prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka (Prašymas) teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmos įmokos datos. 
 • savarankiškai dirbančių asmenų, kurių atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių, kai įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių, kai įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių, o kai įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas didesnis nei 1200 eurų, bet lygus 1500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.
 • pagal prašymus dėl skolos atidėjimo pateiktus nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų sumokėjimo atidėjimo laikotarpį palūkanos nėra skaičiuojamos.
 • nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino paskelbimo, palūkanos neskaičiuojamos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.
 • jei neigiamą poveikį patyrusiam draudėjui, kuriam „Sodros“ sprendimu jau yra supaprastinta tvarka atidėtas įsiskolinimo sumokėjimas, pasikeitė skolos dydis, draudėjas turi pateikti naują prašymą dėl skolos atidėjimo supaprastinta tvarka.
 • „Sodra“, priimdama sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, turi kreiptis dėl neigiamą poveikį patyrusio draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu yra visos šios sąlygos: iki karantino paskelbimo (2020 m. kovo 16 d.) draudėjas turėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų įsiskolinimą; bendra karantino metu susidariusio įsiskolinimo ir anksčiau turėto įsiskolinimo atidedama suma viršija 30 tūkst. Eur sumą; draudėjas įsipareigoja įsiskolinimą padengti per laikotarpį, ilgesnį negu 12 mėnesių nuo karantino pabaigos.
 • savarankiškai dirbančių asmenų, kurių atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur, įsiskolinimas atidedamas priimant sprendimą atidėti įsiskolinimo mokėjimą neatsižvelgdamas į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir (ar) sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.
Suskleisti
Ką reikia daryti, norint atidėti skolą supaprastinta tvarka?
Neigiamą poveikį patyrę draudėjai, kurie nori įmokas atidėti supaprastinta tvarka, nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. turi pateikti „Sodrai“ prašymą per asmeninę „Sodros" paskyrą draudėjui, išskyrus tuos, kurie pateiktame prašyme dėl pagalbos priemonių taikymo, patyrus poveikį, susijusį su viruso COVID-19 paplitimu (vienas prašymas VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt ir „Sodrai“) nurodė pageidaujamo išdėstyti įsiskolinimo sumą, įsiskolinimo grąžinimo grafiką ir nenori jų keisti.
 
Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.
 
 
Kaip užpildyti prašymą per  asmeninę „Sodros" paskyrą draudėjui:
 • Pirmiausia reikia užpildyti Prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka formą;
 • Prisijunkite https://draudejai.sodra.lt/sodra-login/;
 • Meniu pasirinkite: PRAŠYMAI/SKUNDAI/PAPILDOMA INFORMACIJA → Pasirenkama forma DPP,02;
 • Užpildoma Prašymo antraštė „Dėl skolos sumokėjimo supaprastinta tvarka“  ir įrašomas tekstas „teikiame prašymą dėl skolos atidėjimo supaprastinta tvarka“;
 • Užpildyta (kaip nurodyta pirmame žingsnyje) Prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka forma įkeliama kaip priedas prie prašymo DPP,02;
 • Spauskite PASIRAŠYTI.
 
Sprendimų dėl įsiskolinimo priėmimas
Sprendimus dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka „Sodros“ skyriai priims ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas Jums bus atsiųstas į asmeninę „Sodros" paskyrą draudėjui.
 
 
Kilus papildomų klausimų, kviečiame kreiptis telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883, pateikti paklausimą prisijungus prie  asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių iš anksto užsiregistravus.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-06-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!