2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-448 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”


2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”


2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-376 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo”


2018 m. rugpjūčo 20 d. Nr. V-361 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. spalio 9 d. Nr. V-514 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-716 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“​


2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-713 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2016 m. gruodžio 21 d. Nr. V-679 „Dėl funkcijų, susijusių su garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams


2014 m. liepos 10 d. Nr. V-427 įsakymas „Dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“


2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-149 "Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


2013 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-173 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos“


2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-123 "Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo"


2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-30 "Dėl savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre"


2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“


2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-35 Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre


2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-489 Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo


2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"


2010 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-94 Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo


2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-35 Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo


2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-767 Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo


2009 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinio draudimo pranešimus ir pranešimų apie įgaliojimų panaikinimą pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms“


2009 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-32 "Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo"

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!