ico-tevystes_ismoka-64x64-green.svg

Gimė kūdikis (TĖVYSTĖS išmoka)

Ką reikia daryti?
 1. Kreipkitės į darbdavį dėl tėvystės atostogų suteikimo.
 2. Pateikite prašymą „Sodrai“, jei Jums suteiktos tėvystės atostogos ir pageidaujate gauti tėvystės išmoką. Tai galite padaryti internetu, paštu arba atvykus į skyrių.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Tėvystės išmoka Jums priklauso, jeigu:

 1. Esate draudžiamas motinystės socialiniu draudimu:
 • dirbate pagal darbo sutartį;
 • dirbate  valstybės tarnyboje;
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
 • esate individualios įmonės savininkas;
 • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narys;
 • esate šeimynos dalyvis;
 • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
 • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinis bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
 • esate deleguoto asmens sutuoktinis bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate LR Prezidento sutuoktinis.

   Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą  paskutinį laikotarpį.

 1. Darbdavys suteikia tėvystės atostogas bet kuriuo metu, iki vaikui sueis 3 mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus 2 ir daugiau vaikų, atostogos suteikiamos iki vaikui sukanka 6 mėnesiai).

  Nuo 2018 m. sausio 1 d. tėvystės išmoka už 30 kalendorinių dienų skiriama ir įvaikinus vaiką/us (iki 18 metų).

Darbdavys tėvystės atostogas suteikia per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per 3 mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per 6 mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos.

 1. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.
 2. Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
 • per pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karys savanoris, aktyviojo ar parengtojo rezervo karys ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių;
 • per pastaruosius dvejus metus buvote kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į išmoką įgijus nuo 2017-01-01);
 • nes prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti tėvystės išmoką

Prašymą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia: „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje)
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Įsakymo dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašą, jei šių duomenų darbdavys dar nėra pateikęs Sodrai.
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei tėvystės atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti prisijungęs prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei tėvystės atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 4. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei tėvystės atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
 5. Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD.
Suskleisti
Išmokų dydis iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 • Tėvystės išmoka yra 100 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį.

   Tėvystės išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. 

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalūs ir maksimalūs išmokos dydžiai.

 • Minimali tėvystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 228 Eur (6 x 38Eur).
 • Minimalus vienos dienos kompensuojamas uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti  yra 10,91 Eur „iki mokesčių“ (įgijus teisę į tėvystės išmoką IV ketvirtyje).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio.
 • Maksimali tėvystės išmoka per mėnesį yra 1837,60 Eur „iki mokesčių“ (įgijus teisę į tėvystės išmoką IV ketvirtyje).
 • Maksimalus vienos dienos kompensuojamas uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti  yra 87,92 Eur „iki mokesčių“ (įgijus teisę į tėvystės išmoką IV ketvirtyje).

Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos išmokas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės išmokos ir Jūsų gautų pajamų.

 

Pastaba: tėvystės išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po  2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Išmokų dydžiai nuo 2019 m. sausio 1 d.
 • Tėvystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį.​
 • Minimali tėvystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 228 Eur (6 x 38Eur). 
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

 

Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos išmokas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės išmokos ir Jūsų gautų pajamų.

Pastaba: tėvystės išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po  2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

Maksimalūs išmokų dydžiai

Įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 88,79 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc. / 20,9 d. d.)

 

Įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 92,03 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc. / 20,9 d. d.)

 

Įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: 92,94 Eur (1251,90 x 2 x 77,58 proc. / 20,9 d. d.)

 

Įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. IV ketv.

Dienos: 94,88 Eur (1278 x 2 x 77,58 proc. / 20,9 d. d.)

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl tėvystės išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 •  Išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą bus pervesta per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Tėvystės išmoka mokama už tėvystės atostogų laikotarpį (ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų).
 • Tėvystės atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka šeši mėnesiai).
 • Tėvystės išmoka mokama už darbo dienas (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Ji išmokama visa iš karto, per 5 darbo dienas, nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-10-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!