Noriu-sumoketi-imokas.png

Gaunu pajamas iš SPORTO ar ATLIKĖJO veiklos

Ką daryti?

Jei gaunate pajamas iš sportininko ar atlikėjo veiklos, priklausomai nuo vykdomos veiklos aplinkybių, esate privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Draudėjas (darbdavys) „Sodrai“ turi pateikti 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimą, kuriame nurodoma atlygio (jei asmuo su darbdaviu nesusijęs darbo santykiais - 50 proc. atlygio sumos) suma bei priskaičiuotos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos. Pranešimas teikiamas internetu.

 

  Svarbu! Pranešime svarbu nurodyti asmens, kuris gauna atlygį už sportininko ar atlikėjo veiklą, tipą, t.y. ar jis YRA Jūsų darbuotojas ar NE (susijęs su draudėju darbo santykiais ar ne). Nuo to priklauso VSD įmokų tarifai. Ši dalis pildoma 13-SD formos A5 ir A6 laukeliuose.

 

Jame galima pasirinkti keturis skirtingus kodus:

 1. 03 - Sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais;
 2. 04 - Sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais;
 3. 05 - Atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais;
 4. 06 - Atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais.
Suskleisti
Kiek turiu mokėti „Sodrai“ 2019 metais?

Priklausomai nuo to, ar asmuo gaunantis pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos yra Jūsų darbuotojas, jam taikomi skirtingi mokesčių tarifai, mokestinė bazė, įmokų „lubos“.

 


   Jei asmuo DIRBA (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • nedarbo;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;
 • sveikatos draudimu.

 

Tokiu atveju, kai draudėjas priklauso I-ajai draudėjų grupei, taikomas tarifas:

 • 13,97 proc. ( iš apdraustojo - 12,52 proc., draudėjo - 1,45 proc.), jeigu apdraustasis kaupia pensijai savo lėšomis, jo tarifas didinamas 1,8 proc. arba 3 proc.

 

  Socialinio draudimo įmokos 2019 metais mokamos nuo sumos, ne didesnės kaip 120 VDU (136 344 Eur). Sveikatos draudimo įmokoms „lubos“ nėra taikomos.


 

   Jei asmuo NEDIRBA PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ, iš kurio gauna pajamas iš atlikėjo ir sportininko veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • sveikatos draudimu.

 

Tokio tipo asmenims taikomas VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai:

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc. (jei kaupiama pensijai 1,8 proc.);
 • 15,52 proc. (jei kaupiama pensijai 3 proc.).

 

   Įmokos mokamos nuo 50 proc. gautų pajamų, tačiau per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 VDU - 48 856,60 Eur.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?

Priklausomai nuo to, ar asmuo gaunantis pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos yra Jūsų darbuotojas, jam taikomi skirtingi mokesčių tarifai, mokestinė bazė, įmokų „lubos“.

 


   Jei asmuo DIRBA (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • nedarbo;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;
 • sveikatos draudimu.

 

Tokiu atveju, kai draudėjas priklauso I-ajai draudėjų grupei, taikomas tarifas:

 • 20,95 proc. ( iš apdraustojo - 19,50 proc., draudėjo - 1,45 proc.), jeigu apdraustasis kaupia pensijai savo lėšomis, jo tarifas didinamas 2,1 proc. arba 3 proc.

 

  Socialinio draudimo įmokos 2020 metais mokamos nuo sumos, ne didesnės kaip 84 VDU (104 277,60 Eur). Sveikatos draudimo įmokoms „lubos“ nėra taikomos.


 

   Jei asmuo NEDIRBA PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ, iš kurio gauna pajamas iš atlikėjo ir sportininko veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • sveikatos draudimu.

 

Tokio tipo asmenims taikomas VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai:

 • 19,50 proc.;
 • 14,62 proc. (jei kaupiama pensijai 2,1 proc.);
 • 15,52 proc. (jei kaupiama pensijai 3 proc.).

 

   Įmokos mokamos nuo 50 proc. gautų pajamų, tačiau per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 VDU - 53 380,20 Eur.

Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

  Įmokos už asmenis, kurie gauna pajamas už sporto ar atlikėjo veiklą, mokamos tą pačią dieną, kai su jais atsiskaitoma.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Įmokas turite pervesti į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų.

  Mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka. 

  Pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą. Jis skirsis priklausomai nuo atlikėjo ar sportininko tipo.

 

  Įmokų kodai už asmenis, kuriems mokamas atlygis už SPORTO ar ATLIKĖJO veiklą (bei jis YRA Jūsų darbuotojas „susijęs su draudėju darbo santykiais“):

 • Kai mokate įmokas – 301;
 • Kai mokate delspinigius – 302;
 • Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 303. 

 

  Įmokų kodai  už asmenis, kuriems mokamas atlygis už SPORTO ar ATLIKĖJO veiklą (bei jis NĖRA Jūsų darbuotojas „nesusijęs su draudėju darbo santykiais“):

 • Kai mokate įmokas – 304;
 • Kai mokate delspinigius 305;
 • Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 306. 

 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų, ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?
 • Įmokų lengvatos, asmenims gaunantiems pajamas iš atlikėjo ar sportininko veiklos taikomos tuomet, kai jie nedirba pagal darbo sutartis. Jiems galioja numatytos „lubos“ nuo kurių gali būti skaičiuojamos įmokos - per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei:
  • 2019 m. - 43 VDU - 48 856,60 Eur.
  • 2020 m. - 43 VDU - 53 380,20 Eur.

 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-14
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!