Noriu-sumoketi-imokas.png

Esu ŪKININKAS (verčiuosi individualia žemės ūkio veikla)

Ką daryti?

Jei Jūs verčiatės individualia žemės ūkio veikla bei esate įregistruoti ūkininkų ūkių, žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkinių gyvūnų registre – Jūs turite ūkininko statusą.

 

 1. Tam, kad būtumėte privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu, Jūsų ūkio dydis turi būti lygus arba didesnis nei 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt . Detaliau apie EDV.   
 2. Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d. Nuo apskaičiuoto žemės ūkio valdos ar ūkio dydžio priklauso žemės ūkio veiklą vykdančio asmens PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas  įmokų tarifas.
 3. Norint įregistruoti žemės ūkio valdą, reikia pateikti prašymą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 4. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt Jūsų duomenis gauna automatiškai iš žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei įregistruoja Jus mokesčių mokėtojų registre, tuomet informacija pasiekia ir „Sodrą“. 
Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

Asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą ir nėra GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojas, kai žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ) ir didesnis, privalomai draudžiami: 

 1. Valstybiniu socialiniu draudimu:
 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokoms.
 1. Privalomuoju sveikatos draudimu.

  Svarbu! PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas reikia mokėti nepriklausomai nuo EDV dydžio.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Asmenys, nusprendę mokėti mėnesio VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 d. privalo „Sodrai“ pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį. Jeigu nebus pateiktas SAV pranešimas, sumokėtos įmokos bus neįvertintos skiriant išmokas. 

  SAV pranešime atsispindi tik Valstybinio socialinio draudimo įmokos, be PSD!

 1. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir draudėjas nesikreipia dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius.

Daugiau informacijos - www.vmi.lt.

  ​Šiuos duomenis galima pateikti arba VMI – užpildant metinės pajamų deklaracijos GPM308M priedą arba „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą.

  SAV pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

  Jei nepatikslinsite duomenų, tuomet bus remiamasi VMI duomenimis. išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir Jūs nesikreipsite dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius.  „Sodra“ Jūsų pajamas metuose išdėstys po lygiai kiekvienam mėnesiui. 

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Jeigu pasibaigus metams deklaruosite individualios žemės ūkio veiklos pajamas Jūsų metinė VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmoka bus apskaičiuojama nuo 90 procentų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, kuri negalės viršyti praėjusių metų 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos ( 48 856,60 Eur). 

  Jeigu permokėjote įmokas, permoką galite susigrąžinti, pateikę šį prašymą.

 VSD įmokų tarifas:

 • 12,52 proc. 2019 metais mėnesio įmoka būtų 69,49 Eur (555 x 12,52 proc.).

VSD įmokų tarifai, jei kaupiate pensijai papildomai: 

 • 14,32 proc. 2019 metais mėnesio įmoka būtų 79,48 Eur (555 x 14,32 proc.), jei kaupima su 1,8 proc. įmoka.
 • 15,52 proc. 2019 metais mėnesio įmoka būtų 86,14 Eur (555 x 15,52 proc.), jei kaupima su 3 proc. įmoka.

 


Privalomojo sveikatos draudimo  įmokos

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos tarifas:

6,98 proc. jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt 

 • 38,74 Eur (555 x 6,98 proc.).

2,33 proc. jei EDV mažesnis už 2 EDV

 • 12,93 Eur (555 x 2,33 proc.).

  Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis mažesnis nei 2 EDV, gali pasitikrinti ar neturi PSD įsiskolinimo specialioje formoje.

 

Įmokų terminai:

  Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos bus skaičiuojamos nuo MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. per mėnesį ir turi būti sumokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Šių įmokų neturite mokėti, jeigu tą mėnesį jau esate draudžiamas sveikatos draudimu pvz., dirbate pagal darbo sutartį, gaunate senatvės pensiją.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai

 • 295 - mokant einamąsias VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas;
 • 296 - mokant delspinigius;
 • 297 - mokant baudas.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

 • 314 - kai mokamos einamosios įmokos;
 • 337  - kai apmokamas įsiskolinimas;
 • 338 - mokant delspinigius;
 • 339 - mokant baudas.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai 

 

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

314

 

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (nuo pajamų gautų praeitais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas)

337

338

339

Kai EDV mažesnis už 2 (einamosios įmokos)

361

 

 

Kai EDV mažesnis už 2 (įsiskolinimo sumokėjimas)

362

363

 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų „Sodrai“?
 1. Kai EDV yra  ne didesnis kaip 2 (mažiau arba lygus 2), PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, jeigu:
 • už asmenį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas ir kt.);
 • arba yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).
 1. Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  didesnis kaip 2 ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu:
 • už asmenį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas ir kt.);
 • yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);
 • arba gauna ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.
 1. Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys, asmenys gali nemokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų, jeigu:
 • ​gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 •  yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

 

PSD  ir VSD įmokų galima nemokėti jei esate išvykęs iš Lietuvos

 1. Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSD įmokų skaičiavimą, išvykimą turi deklaruoti. Tai galima padaryti elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 2. Deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis galima:
 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Apskaičiuotos PSD įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu pateiktumėte kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos įstaigos ar darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu. Turi būti pateikiamas pažymos originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija. Jeigu pažyma yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, tokiu atveju turi būti pateiktas ir pažymos vertimas į lietuvių kalbą.

Jeigu esate išvykęs į vieną iš žemiau nurodytų valstybių galite pateikti atitinkamos įstaigos nurodytą pažymą  (ją galite atsiųsti ir elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt):

 

Pažymą išduodanti šalis

Asmuo, išduodantis pažymą

Pažyma

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Revenue and Customs

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)*

HM Revenue and Customs

 

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)**

arba

S041**

Darbdavys

Pažyma P45

Pažyma P60

NORVEGIJA

NAV (National Office for Social Insurance)

E104

VOKIETIJA

Vokietijos teritorinės ligonių kasos (AOK)

E104

AIRIJA

Department of Social and Family Affairs

E104

Darbdavys

Pažyma P45

Pa žyma P60

ŠVEDIJA

Forsakringskassan

E104

 

   Jei vieną iš aukščiau nurodytų pažymų pristatysite, bet negalite to padaryti laiku (dėl ilgos išdavimo procedūros), tuomet „Sodros“ skyriui pateikite prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“.

Pateikus šį prašymą, Jums suteikiamas 4 mėnesių laikotarpis per kurį turėsite pristatyti pažymą, patvirtinančią teisę nemokėti PSD įmokų (šiuo 4 mėnesių laikotarpiu sankcijos Jums nebus taikomos). Pažymą bei prašymą galima atsiųsti ir elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt.

 

Prašymas „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ -  


* – asmenims, savarankiškai mokantiems PSD įmokas, ir ūkininkams, kurių žemės ūkio valda ar ūkis yra ne didesnis kaip 2 EDV

** – savarankiškai dirbantiems asmenims (IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys, MB narys, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.)

 

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ skyrių ir pridėti raštišką atsisakymą išduoti dokumentą, tokiu atveju specialistai patys kreipsis į kitos šalies instituciją informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

  Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

 

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti.

Tam Jums reikia:

 1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).
Prašymo forma

 

 

 1. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

  Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-11-13
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!