Noriu-sumoketi-imokas.png

Esu šeimynos dalyvis

Šeimynos dalyviai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims, todėl jie privalomai draudžiami:

 • Valstybiniu socialiniu draudimu:
  • pensijų;
  • ligos;
  • motinystės socialiniu draudimu.
 • Sveikatos draudimu.
Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų dydžiai

Už laikotarpį nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30 šeimynos dalyvių įmokos kas mėnesį skaičiuojamos tokia tvarka:

 • jeigu šeimynoje yra vienas šeimynos dalyvis – nuo sumos, ne mažesnės negu 2 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 1680,00 € x 12,52 % = 210,34 € arba 260,74 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime); 
 • jeigu šeimynoje yra du šeimynos dalyviai – nuo sumos, ne mažesnės negu 1,5 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur. (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 1260,00 € x 12,52 % = 157,75 € arba 195,55 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime);
 • jeigu šeimynoje yra trys šeimynos dalyviai – nuo sumos, ne mažesnės negu 1 MMA (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 840,00 € x 12,52 % = 105,17 € arba 130,37 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime).
Už laikotarpį nuo 2023-07-01 šeimynos dalyvių įmokos kas mėnesį skaičiuojamos tokia tvarka:
 • jeigu šeimynoje yra vienas šeimynos dalyvis – nuo sumos, ne mažesnės negu 3,5 MMA (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 2640,00 € x 12,52 % = 368,09 € arba 409,73 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime); 
 • jeigu šeimynoje yra du šeimynos dalyviai – nuo sumos, ne mažesnės negu 2,4 MMA (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 2016,00 € x 12,52 % = 252,40 € arba 312,88 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime);
 • jeigu šeimynoje yra 3 šeimynos dalyviai – nuo sumos, ne mažesnės negu 1,8 MMA (12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 1512,00 € x 12,52 % = 189,30 € arba 234,66 €, jeigu papildomai dalyvaujate pensijų kaupime). 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų dydis

6,98 % nuo MMA, 840 €* x 6,98 % = 58,63 €.  Tai yra nekintama mokesčio bazė. Įmoka nepriklauso nuo per tą mėnesį gautų pajamų.

*2023 m. MMA – 840 €.

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, ne mažesnių nei 1,1637 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur.* per mėnesį. Įmokų metinė bazė ne mažesnė nei 10 194,01 €.

*MMA 2022 m. – 730 Eur.

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 849,50 € x 12,52 % = 106,36 €;
 • 15,22 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,7 % įmoką, 849,50 € x 15,22 % = 129,29 €;
 • 15,52 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 % įmoką, 849,50 € x 15,52 % = 131,84 €.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų dydis

6,98% nuo MMA, 730€* x 6,98% = 50,95€.  Tai yra nekintama mokesčio bazė. Įmoka nepriklauso nuo per tą mėnesį gautų pajamų.

*2022 m. MMA - 730€

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, ne mažesnių nei 1,1637 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur.* per mėnesį. Įmokų metinė bazė ne mažesnė nei 8 965,14​ €.

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai, 747,10 € x 12,52 % = 93,54 €;
 • 14,92 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,4 % įmoką, 747,10 € x 14,62 % = 111,47 €;
 • 15,52 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 % įmoką, 747,10 € x 15,52 % = 115,95 €.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų dydis

6,98 % nuo MMA, 642 € x 6,98 % = 44,81 €.  Tai yra nekintama mokesčio bazė. Įmoka nepriklauso nuo per tą mėnesį gautų pajamų.

Suskleisti

Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

Pavyzdžiui, už 2023 m. liepos mėnesį įmokas turite sumokėti iki 2023 m. liepos 31 d.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Šeimynos dalyvis įregistravęs individualią veiklą

444

Šeimynos dalyvis nėra įregistravęs individualios veiklos

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

325

326

327

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Pay post skyriuje, „Perlo“ terminale* ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

Jūs turite teikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai“ apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimai) teikiami asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui: → Formos ir šablonai (Ruošiniai) → Sukurti naują → SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas.

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo dažnumo:

1 būdas:

Jei įmokas mokate už einamąjį mėnesį (avansu), bent vieną mėnesį per metus:

» Tokiu atveju, SAV pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2023 m. sausio mėnesį, SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2023 m. vasario 15 dienos.

Jeigu pageidausite einamuoju laikotarpiu gauti ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, rekomenduojame SAV pranešimą pateikti iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, iškart po įmokų sumokėjimo, t. y. nelaukiant kito mėnesio 15 dienos. 

Pavyzdžiui, asmuo kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2023 m. vasario mėn., bus laikomas apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu už 2023 m. sausio mėn. bus sumokėjęs VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas ir pateikęs SAV pranešimą.

Jeigu nuspręsite įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjus įmokas pateiksite SAV pranešimą (nelaukiant pajamų deklaracijos pateikimo termino, t. y., kitų metų gegužės 1 d.), Jums susirgus ar slaugant šeimos narį,  išmokas galėsite gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. Taip pat, tokiu atveju būtų vertinama ar esate sumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokas už praėjusį mėnesį ir, ar turite reikalaujamą ligos socialinio draudimo stažą. Daugiau informacijos apie ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą vykdant individualią veiklą rasite čia.

 

2 būdas:

Jeigu įmokas mokate vieną kartą per metus, už praėjusius metus, duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį teikiami VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt, metinėje pajamų deklaracijoje GPM311, pasirenkant įmokų tipą „Sodros mėnesinis“.


 Svarbu! Jei pasirinksite įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ išmokės tik po to, kai deklaruosite savo pajamas VMI ir sumokėsite priklausančias įmokas.


Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą, bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, Jūsų metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, bus išdėstyta lygiomis dalimis, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpio kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas.


Jei norite pajamas paskirstyti kitaip, tokiu atveju VMI pateikite metinę pajamų deklaraciją GPM311 ir pasirenkite įmokų tipą „SoDros mėnesinis“.

Atkreipkite dėmesį! Kai VSD įstatyme nustatytais terminais per einamuosius kalendorinius metus buvo mokamos įmokos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tačiau SAV pranešimai nebuvo teikiami, metinis SAV pranešimas gali būti teikiamas neatsižvelgiant į tai, kad pagal savarankiškai dirbančio asmens VMI deklaruotas metines pajamų sumas ar išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas priklausytų mokėti mažiau įmokų ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius. Jei turėjote teisę įmokų nemokėti (pavyzdžiui, pirmaisiais veiklos metais), tačiau įmokas mokėjote – taip pat galite pateikti SAV pranešimą.

Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1500 Eur;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected] (būtina pridėti užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.

 Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

 Svarbu! Dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Jeigu VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur., tokiu atveju įskaitomas vieno mėnesio stažas.

Jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, mažesnės nei MMA, tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis

Suskleisti

Šeimynos dalyviams įregistravusiems individualią veiklą kas mėnesį mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų nereikia, jei:

» mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos

Pavyzdžiui: dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.

 

» esate draudžiami valstybės lėšomis

Pavyzdžiui: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-08-30
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!