Noriu-sumoketi-imokas.png

Dirbu pagal AUTORINĘ SUTARTĮ / Noriu įdarbinti pagal AUTORINĘ SUTARTĮ

Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

Asmenys, pasirašę autorinę sutartį ir gaunantys autorinį atlygį, yra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu.

Suskleisti
Kokią informaciją užsakovas, sudaręs autorinę sutartį su autoriumi, turi pateikti „Sodrai“?

„Sodrai“ turite pateikti 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimą apie sudarytą autorinę sutartį, kuriame nurodoma atlygio suma bei priskaičiuotos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos. Pranešimas teikiamas internetu.

 

  Svarbu! Pranešime svarbu nurodyti autoriaus ar atlikėjo užimtumą ir jo tipą t.y. ar autorius ar atlikėjas yra dirbantis asmuo. Nuo to priklauso VSD įmokų tarifai. Ši dalis pildoma 13-SD formos A5 laukelyje.

 

Jame galima pasirinkti du skirtingus kodus:

 1. 01 - autorius, turintis darbo/ tarnybos santykius;
 2. 02 - autorius, neturintis darbo/ tarnybos santykių.
Suskleisti
Kiek užsakovas turi mokėti „Sodrai“ 2019 metais?

Priklausomai nuo to, ar autorius dirba pas tą patį darbdavį (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, jam taikomi skirtingi įmokų tarifai, mokestinė bazė, įmokų „lubos“.


 

   Jei autorius dirba PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, pasirašęs autorinę sutartį jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • nedarbo;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;
 • privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Tokio tipo autoriams, standartiniu atveju (kai draudėjas priklauso I-ajai draudėjų grupei) taikomas tarifas:

 • 20,95 proc. (iš apdraustojo yra išskaičiuojama 19,5 proc., draudėjas savo lėšomis sumoka 1,45 proc. įmoką).

 

   Įmokos mokamos nuo visų pagal autorinę sutartį gautų pajamų sumos.


 

  Jei autorius NEDIRBA pagal darbo sutartį ir nėra valstybės tarnautojas pas TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, pasirašęs autorinę sutartį jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės socialiniu draudimu;
 • sveikatos draudimu. 

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų apdraustojo tarifai:

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc. (jei papildomai kaupiama pensijai 1,8 proc.);
 • 15,52 proc. (jei papildomai kaupiama pensijai 3 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas - 6,98 proc.

Draudėjas iš savo lėšų nei VSD, nei PSD įmokų neturi mokėti (turi tik išskaityti ir sumokėti iš apdraustojo atlyginimo VSD ir PSD įmokas).

   Per 2019 metus įmokos negali būti skaičiuojamos nuo didesnės sumos nei 48 856,60 Eur (43 VDU). Įmokos mokamos nuo 50 proc. pagal autorinę sutartį priskaičiuoto atlygio. 

   Jei autorius turi meno kūrėjo statusą, tuomet įmokos visuomet mokamos nuo 50 proc. priskaičiuoto atlygio, jei tokio tipo autorius yra darbingo amžiaus (nuo 16 metų iki senatvės pensijos amžiaus).

Suskleisti
Kiek užsakovas turi mokėti „Sodrai“ 2020 metais?

Priklausomai nuo to, ar autorius dirba pas tą patį darbdavį (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, jam taikomi skirtingi įmokų tarifai, mokestinė bazė, įmokų „lubos“.


 

   Jei autorius dirba PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, pasirašęs autorinę sutartį jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės;
 • nedarbo;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;
 • privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Tokio tipo autoriams, standartiniu atveju (kai draudėjas priklauso I-ajai draudėjų grupei) taikomas tarifas:

 • 20,95 proc. (iš apdraustojo yra išskaičiuojama 19,5 proc., draudėjas savo lėšomis sumoka 1,45 proc. įmoką).

 

   Įmokos mokamos nuo visų pagal autorinę sutartį gautų pajamų sumos.


 

  Jei autorius NEDIRBA pagal darbo sutartį ir nėra valstybės tarnautojas pas TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas pagal autorines sutartis, pasirašęs autorinę sutartį jis privalomai draudžiamas:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės socialiniu draudimu;
 • sveikatos draudimu. 

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų apdraustojo tarifai:

 • 12,52 proc.;
 • 14,62 proc. (jei papildomai kaupiama pensijai 2,1 proc.);
 • 15,52 proc. (jei papildomai kaupiama pensijai 3 proc.).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas - 6,98 proc.

Draudėjas iš savo lėšų nei VSD, nei PSD įmokų neturi mokėti (turi tik išskaityti ir sumokėti iš apdraustojo atlyginimo VSD ir PSD įmokas).

   Per 2020 metus įmokos negali būti skaičiuojamos nuo didesnės sumos nei 53 380,20 Eur (43 VDU). Įmokos mokamos nuo 50 proc. pagal autorinę sutartį priskaičiuoto atlygio. 

   Jei autorius turi meno kūrėjo statusą, tuomet įmokos visuomet mokamos nuo 50 proc. priskaičiuoto atlygio, jei tokio tipo autorius yra darbingo amžiaus (nuo 16 metų iki senatvės pensijos amžiaus).

Suskleisti
Kada turiu sumokėti „Sodrai“?

  Įmokos už asmenis, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su autoriumi.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Įmokas turite pervesti į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų.

 

  Pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą. Jis skirsis priklausomai nuo autoriaus tipo.

 

  Įmokų kodai už AUTORIUS, kuriems mokate atlygį pagal autorines sutartis (bei autorius YRA NEDIRBANTIS):

 • Kai mokate įmokas – 289;
 • Kai mokate delspinigius  – 290;
 • Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 291. 

 

  Įmokų kodai už AUTORIUS, kuriems mokate atlygį pagal autorines sutartis (bei autorius YRA DIRBANTIS):

 • Kai mokate įmokas – 301;
 • Kai mokate delspinigius – 302;
 • Kai mokate baudas už neteisėtai sumažintas įmokas – 303. 

 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ar galima nemokėti įmokų „Sodrai“?

Jeigu autorius neturi darbo santykių, per metus įmokos negali būti skaičiuojamos nuo didesnės sumos nei:

 • 2019 m. - 43 VDU - 48 856,60 Eur.
 • 2020 m. - 43 VDU - 53 380,20 Eur.
Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-14
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!