Viesieji-pirkimai-darbo-skelbimai-aukcionai.png

Darbo skelbimai

Skelbimai užimti laisvas pareigas

Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Ūkio skyriaus vyresniojo specialisto (A2) pareigas paskelbtas 2019 m. gegužės 31 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 58704): http://portalas.vtd.lt/lt/ukio-skyriaus-vyresnysis-specialistas-322;587040.html

Dokumentai teikiami iki 2019 m. birželio 14 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis (per VATIS Atrankos modulį). 

Konkursas – testas žodžiu (pokalbis) įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas.

Daugiau informacijos  Ernesta Matonė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja, ernesta.matone@sodra.lt, tel. (8 315) 56 547.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 4,8; darbo vieta Varėnoje) pareigas paskelbtas 2019 m. birželio 6 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 41660) : http://portalas.vtd.lt/lt/pensiju-skyrius-vyresnysis-specialistas-pa-koeficientas-48-darbo-vieta-varenoje-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39395.html

Dokumentai priimami 10 darbo dienų  nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos ir tik elektroninėmis priemonėmis (per VATIS Atrankos modulį). 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos suteiks Karolis Gailius, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistas, tel. (8 5) 271 86 95, karolis.gailius@vrm.lt ir Neringa Junevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, neringa.juneviciene@sodra.lt, tel. (8 315) 56 556.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 6,4) pareigas paskelbtas 2019 m. birželio 7 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 41723) : http://portalas.vtd.lt/lt/pasalpu-ir-nedarbingumo-kontroles-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pa-koeficientas-64-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39458.html

Dokumentai priimami 10 darbo dienų  nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos ir tik elektroninėmis priemonėmis (per VATIS Atrankos modulį). 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos suteiks Erika Nemickaite, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, tel. (8 5) 271 79 28, erika.nemickaite@policija.lt ir Neringa Junevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, neringa.juneviciene@sodra.lt, tel. (8 315) 56 556.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 6,4) pareigas paskelbtas 2019 m. birželio 6 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 41669) : http://portalas.vtd.lt/lt/klientu-aptarnavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pa-koeficientas-64-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39404.html

Dokumentai priimami 10 darbo dienų  nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos ir tik elektroninėmis priemonėmis (per VATIS Atrankos modulį). 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos suteiks Natalija Prusakova, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, tel. (8 5) 271 68 92, natalija.prusakova@vpgt.lt ir Neringa Junevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, neringa.juneviciene@sodra.lt, tel. (8 315) 56 556.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 6,4; darbo vieta Lazdijuose) pareigas paskelbtas 2019 m. birželio 6 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 41661) : http://portalas.vtd.lt/lt/klientu-aptarnavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pa-koeficientas-64-darbo-vieta-lazdijuose-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39396.html

Dokumentai priimami 10 darbo dienų  nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos ir tik elektroninėmis priemonėmis (per VATIS Atrankos modulį). 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos suteiks Karolis Gailius, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistas, tel. (8 5) 271 86 95, karolis.gailius@vrm.lt ir Neringa Junevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, neringa.juneviciene@sodra.lt, tel. (8 315) 56 556.

Suskleisti
Skelbimai dėl pakaitinių darbuotojų atrankos

Šiuo metu skelbimų nėra.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-06-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!