antra.svg

Dalyvauju pensijų kaupime ir noriu tęsti dalyvavimą

Kokio dydžio įmokos mokamos nuo 2019 m.?
  • Pensijų kaupimo dalyvių, kurie iki 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi mokėjo pensijų kaupimo įmokas iš savo lėšų (kaupimas pagal schemą 2+2+2), pensijų kaupimo įmoka yra 3 proc. dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (darbo užmokesčio) pensijų kaupimo įmokos dydis. Be to, iš valstybės biudžeto už juos perveda papildomai 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio dydžio įmoka*.

  Pavyzdys: Jei asmuo uždirba 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, tai jo pensijų įmoka yra 30 Eur (1 000 x 3 proc. = 30 Eur). Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą pervedama dar 16,40 Eur (1 093,07 x 1,5 proc. = 16,40 Eur). Iš viso per mėnesį skiriama kaupti 46,40 Eur.

  • Jeigu iki 2018 m. gruodžio 31 d. pensijų įmokų savo lėšomis nekaupėte (kaupimas pagal schemą 2+0+0), kaupimo įmokos dydis ir iš valstybės biudžeto už Jus mokamos pensijų kaupimo įmokos dydis nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje.
  • Jūs taip pat galite pasirinkti iškart kaupti didesnę įmoką (3 proc. savo darbo užmokesčio). Tokiu atveju iš valstybės biudžeto už Jus būtų pervedama 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio įmoka. Apie šį pasirinkimą reikėtų informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę iki 2019 m. liepos 31 d.

Metai

Pensijų kaupimo įmokos dydis procentais (nuo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)

Iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos pensijų įmokos dydis procentais (nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio vidurkio)* 

2019

1,8

0,3

2020

2,1

0,6

2021

2,4

0,9

2022

2,7

1,2

2023 ir vėliau

3

1,5

* Šalies vidutinio darbo užmokesčio, pagal kurį bus apskaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį pervedama įmoka, 2019 m. – 1 093,07 Eur (Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis).

  Pavyzdys: Jei asmuo uždirba 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, tai 2019 m. jo pensijų kaupimo įmoka yra 18 Eur (1 000 x 1,8 proc. = 18 Eur). Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą yra pervedama dar 3,28 Eur (1 093,07 x 0,3 proc. = 3,28 Eur). Iš viso per mėnesį skiriama kaupti 21,28 Eur.

Suskleisti
Kaip valstybė skiria paskatą savarankiškai dirbantiems asmens, kurie dalyvauja pensijų kaupime ir deklaruoja pajamas už praeitus metus?

Pajamos padalytos tolygiai visiems metams:

  Pavyzdys: asmuo 2018 m. deklaravo 1000 Eur pajamų nuo kurių sumokėjo VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas. Pajamos Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre buvo padalintos po lygiai kiekvienam mėnesiui (visiems 12 mėn.). Tokiu atveju valstybė pensijų kaupimui skirs už kiekvieną mėnesį.

 

Pajamos išskirstytos konkrečiais mėnesiais:

  Pavyzdys: asmuo 2018 m. deklaravo 1000 Eur pajamų, nuo kurių sumokėjo VSD įmokos ir pajamas padalino į 3 mėnesius. Tokiu atveju valstybės paskata pensijų kaupimui bus skirta tik už 3 mėnesius.

Suskleisti
Ar po 2019-07-01 galėsiu sustabdyti dalyvavimą pensijų kaupime?

Ne.

Suskleisti
Kas atsitiks su sukauptomis lėšomis, jeigu pateikiau prašymą stabdyti pensijų įmokų pervedimą?

Sukauptos lėšos lieka pensijos kaupimo fondo sąskaitoje, kurias, pagal pasirinktą būdą, galėsite atsiimti sukakus pensinį amžių ir sudarius pensinių išmokų sutartį.

Suskleisti
Kaip skaičiuojamos pervedamos lėšos, jeigu pateikiau prašymą nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime?

Pasirinkus pensijų kaupimo sutarties nutraukimą, Jūsų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos yra pervestos į „Sodrą“. Dėl to pasikeitė Jūsų iki šiol įgytos teisės į senatvės pensiją.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką asmenys, dalyvavę pensijų kaupime, per kaupimo laikotarpį, bet ne daugiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., įgijo mažiau pensijų teisių (individualios pensijų dalies apskaitos vienetų), palyginti su tokias pat pajamas uždirbusiais asmenimis, nedalyvavusiais pensijų kaupime.

Nutraukus pensijų kaupimo sutartį, laikoma, kad asmuo nedalyvavo pensijų kaupime, todėl padidėjo iki šiol įgytos senatvės pensijų teisės (individualiosios pensijų dalies apskaitos vienetų skaičius). Pervedamų lėšų suma (įskaitant Jūsų lėšomis sumokėtas pensijų įmokas, jei Jūs jas mokėjote, ir už Jus iš valstybės biudžeto sumokėtas įmokas), viršijanti iš „Sodros“ biudžeto už Jus pervestų pensijų įmokų sumą, įskaitoma kaip pervedimo metais į „Sodros“ biudžetą gautos Jūsų pensijų socialinio draudimo įmokos individualiajai pensijos daliai.

  Dalyvio lėšomis sumokėtos pensijų įmokos dalyviams negrąžinamos.

Suskleisti
Kaip bus išmokamos/paveldimos lėšos, sukauptos dalyvaujant pensijų kaupime?

  Nuo 2020 m. įsigalioja nauja pensijų išmokų tvarka. II pakopos pensijų išmokų būdas priklauso nuo to, kokio dydžio pensijų fonduose sukaupta suma.

 

Planuojama nuo 2020 metų

 

Paaiškinimas: pensijų anuitetas – pensijų fondo dalyviui iki gyvenimo pabaigos mokama periodinė pensijos išmoka iš pensijų fonde sukauptos sumos.

Pastabos:

  1. Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2019-12-31, anuiteto mokėtojas moka laikydamasis sudarytų sutarčių sąlygų iki anuiteto mokėjimo termino pabaigos.
  2. Nuo 2020-01-01 įsigaliojus teisės aktams, reglamentuojantiems pensijų anuitetų sutarčių sudarymą, jų administravimą bei pensijų anuitetų mokėjimą, šiame internetiniame puslapyje pateikta informacija gali keistis.
  3. Išsamesnė informacija apie pensijų anuitetą pateikta Lietuvos banko internetiniame puslapyje.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-07-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!