Ka-daryti-jei-netekau-darbo.png

Noriu gauti dalinio darbo išmoką

Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau – DDI) Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pagal Darbo kodekso 48 str., dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Suskleisti

Dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui turi kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių, pateikdamas motyvuotą  prašymą skirti dalinio darbo išmoką, nurodydamas planuojamą dalinio darbo pradžią, kuri negali būti ankstesnė kaip 30 dienų po kreipimosi dienos. Darbdavys kartu su prašymu turi pateikti Darbo kodekso 48 str. 1 d. nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nurodyti kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą (iki 50 proc.), dalinio darbo pradžią ir jo trukmę.


Prašymas skirti dalinio darbo išmoką teikiamas svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai. „Sodros“ Panevėžio skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs šios tarybos išvadą.

Suskleisti

Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, kurią sudaro pastovios ir kintamos dalių suma ir jos dydis priklauso nuo darbuotojui sumažinto darbo laiko dalies, jo iki dalinio darbo nustatymo turėtų draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio) ir mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesinės algos.

  1. Pastoviąją dalinio darbo išmokos dalį sudaro 23,27 proc. tą mėnesį, už kurį mokama ši išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos. 2024 m. minimalios mėnesio algos dydis yra 840 Eur, todėl pastovi dalinio darbo išmokos dalis yra 215,10 Eur (924 Eur x 23,27 proc. = 215,10 Eur) sumą perskaičiavus proporcingai sutrumpintam darbo laikui. 
  2. Kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Vidutinis užmokestis apskaičiuojamas pagal tos darbovietės, kurioje nustatomas dalinis darbas, asmens darbo užmokestį per paskutinius 30 mėnesių, buvusių iki už praeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos. Kintama dalinio darbo išmokos dalis yra 38,79 proc. apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų.

 

Pavyzdys. Darbdavys pateikė prašymą skirti dalinio darbo išmoką nuo 2024 m. kovo 2 d. Nuo šios datos jo darbuotojų darbo laikas mažinamas 50 proc.

Darbuotojo vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos būtų apskaičiuotos iš laikotarpių nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki  2024 m. sausio 31 d. (30 mėn., praėjusių iki už praeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos, laikotarpiu gautos draudžiamosios pajamos, turėtos pas tą darbdavį, kuris kreipėsi dėl dalinio darbo išmokos skyrimo) turėtų draudžiamųjų pajamų, ir, tarkim, vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokesti yra 1 000 Eur.

Dalinio darbo išmokos dydis per mėnesį (jos pastovios ir kintamos dalies sumą perskaičiavus proporcingai sutrumpintam darbo laikui) būtų 301,46 Eur ((215,01 Eur + 387,90 Eur) x 50 proc.).

Suskleisti

Dalinio darbo išmokai apskaičiuoti naudojamas nedarbo išmokos dydis negali būti didesnis kaip 58,18 proc. Valstybės duomenų agentūros skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo pirmosios dalinio darbo išmokos dienos (dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo išmoka, proporcingai sutrumpintam darbuotojo darbo laikui).

  • Asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2023 m. IV ketvirtį (2023-10-01–2023-12-31),  maksimali dalinio darbo išmoka bus nustatoma pagal 2023 m. II ketvirčio vidutinį mėnesio bruto darbo užmokestį (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje.

Pavyzdys
Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2023 m. IV ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 50 proc., maksimali dalinio darbo išmoka būtų 578,25 Eur (1987,80 Eur x 58,18 % x 50 % = 578,25 Eur).

  • Asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2024 m. I-ąjį ketvirtį (2024-01-01–2024-03-31),  maksimali dalinio darbo išmoka bus nustatoma pagal 2023 m. III ketvirčio vidutinį mėnesio bruto darbo užmokestį (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje.

Pavyzdys
Apdraustiesiems asmenims, kuriems dalinis darbas nustatytas 2024 m. I-ąjį ketvirtį ir kurių darbo laikas sutrumpintas 50 proc., maksimali dalinio darbo išmoka būtų 583,25 Eur (2005,90Eur x 58,18 % x 50 % = 583,52 Eur).

Suskleisti
  • Jeigu dalinio darbo išmoką gaunantis asmuo tampa laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos ir nustatoma jo teisė į ligos išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą arba Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, dalinio darbo išmokos mokėjimas sustabdomas nuo laikinojo nedarbingumo pirmosios dienos.
  • Pasibaigus laikinajam nedarbingumui, jeigu dar nepasibaigęs laikotarpis, kuriam buvo nustatytas dalinis darbas, dalinio darbo išmokos mokėjimas atnaujinamas.

 

Suskleisti
  • Dalinio darbo išmoka skiriama  ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.
  • Dalinio darbo išmoka pradedama mokėti nuo darbdavio nustatytos dalinio darbo pradžios ir mokama už praėjusį mėnesį.
  • Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams, ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo ar  įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui nemokumo bylą.
  • Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta suma išmokama įpėdiniui.
Suskleisti

Darbdavys prašymą skirti dalinio darbo išmoką turi pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Šias išmokas skiria ir moka „Sodros“ Panevėžio skyriaus Nedarbo išmokų skyrius.

Suskleisti

Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas atleidus iš darbo, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui nemokumo bylą ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo. Apie sprendimo dėl dalinio darbo panaikinimą darbdavys „Sodros“ Panevėžio skyriaus Nedarbo išmokų skyrių turi informuoti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki šio sprendimo įsigaliojimo. Laiku neinformavus, permokėta suma išieškoma iš darbdavio.

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!