Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų KOMPENSACIJĄ

Ką daryti?
 1. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama:

  - asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;

  - šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį . Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

 2. Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį asmenims nustato ir Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.
 3. Turint pažymas – turite užpildyti prašymą asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui  arba pateikti jį „Sodros“ skyriuje.
Suskleisti

  Kreiptis galite vos tik gavę poreikio kompensacijai užtikrinančias pažymas, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog „Sodrą“ sprendimą, suteikti jums kompensaciją, priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.

Suskleisti

Siekiant gauti kompensacijų išmokas Jums (šeimos nariui) turi būti nustatytas toks poreikis bei suteiktos atitinkamos pažymos. Poreikio nustatymą ir pažymų išdavimą vykdo NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos .

Nustačius kompensacijos poreikį, turi būti patenkintas prašymas „Sodroje“ skirti jums šias išmokas:

 1. Transporto išlaidų kompensacijos išmokos mokamos asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką ir jeigu nustatytas toks poreikis.
 2. Lengvojo automobilio kompensacija asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, skiriama ir mokama:
 • įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 • įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 • jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja*. 

  * Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.

  * Kompensacija skiriama, o paskirtoji mokama tik toms šeimoms, kurios neįgalų vaiką augina namuose.

Suskleisti
 • Transporto išlaidų kompensacija mokama kas mėnesį, 25 % bazinės socialinės išmokos (BSIBSIBazinė socialinė išmoka (anksčiau -MGL), šiuo metu 38 Eur dydžio) dydžio. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį. Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui.
 • Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio, tačiau ne didesnis už jūsų faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę. Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui.
Suskleisti
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
 • Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.
Suskleisti

Lengvojo automobilio įsigijimo, pritaikymo ir remonto kompensacija Jums (šeimos nariui) skiriama ir mokama vieną kartą, jei toks poreikis bus patenkintas ir pateiksite šiuos dokumentus:

 1. PRAŠYMĄ skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą, išduotą NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą) (jeigu šių duomenų nėra elektroniniame NDNT ir Gyventojų registruose);
 4. Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 5. Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:

  - sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

  - arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;

  - arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;

  - arba sąskaita faktūra ar PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;

  - arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;

  - arba finansinės nuomos (lizingo) davėjo dokumentas (pažyma ar aktas), patvirtinantis visos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, jei automobilis įsigytas finansinės nuomos (lizingo) būdu;

 6. Transporto priemonės registracijos liudijimą;
 7. nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
 8. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir/ar remonto išlaidas.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!