Informacija-draudejams.png

Austrijos ir Prancūzijos įstatymų pakeitimai dėl A1 dokumentų

Austrijos įstatymų pakeitimai dėl A1 pažymėjimų

Austrijoje nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitė Darbo užmokesčio ir socialinio dempingo kontrolės įstatymas, apimantis darbo teisės aspektus dėl darbuotojų komandiravimo. Šiame įstatyme numatytas reikalavimas, kad komandiruojami darbuotojai turėtų galiojančius dokumentus, patvirtinančius darbuotojui nustatytą taikytiną teisę socialinės apsaugos srityje (t.y. asmeniui išduodamus dokumentus Al ar kitokio pobūdžio dokumentus).

Nesilaikant nustatytų reikalavimų gali būti skiriamos baudos. Asmeniui išduodamas Al dokumentas turi būti pateikiamas kaip galima greičiau, jei to reikalauja kontroliuojančios institucijos. Tinka ir dokumentas, išduotas ankstesne data.

Toks reikalavimas buvo taikomas ir anksčiau. Tačiau pakeitus įstatymą buvo patikslinta, kad visi kiti dokumentai, išskyrus Al dokumentą, turi būti surašyti ar išversti į vokiečių kalbą. Nereikalaujama pateikti oficialiai patvirtinto dokumento vertimo.

Įstatymo pakeitimais siekiama pašalinti neaiškumus, kurie buvo pastebėti praeityje. Tikimasi, kad nauja tvarka bus naudinga komandiruotiems darbuotojams ir jų darbdaviams.

Kadangi priimami ir anksčiau išduoti dokumentai, tai neturėtų sudalyti problemų darbdaviams turėti reikiamus dokumentus siunčiant darbuotojus į komandiruotes netgi gana trumpam laikotarpiui.

Suskleisti
Prancūzijos įstatymų pakeitimai dėl A1 pažymėjimų

Prancūzijoje nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo vidaus teisės aktas, kuriuo reikalaujama, kad darbuotojai, vykdantys veiklą Prancūzijoje pagal darbo sutartį ar savarankiškai, jei jiems taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, turėtų darbo vietoje ir būtų pasirengę pateikti inspekcijos tarnyboms dokumentus, patvirtinančius jiems taikomus teisės aktus socialinės apsaugos srityje, t.y. A1 dokumentus.

Asmeniui išduodamą dokumentą Al gali pateikti:

-          pats darbuotojas;

-          jei darbuotojas yra samdomas (dirba pagal darbo sutartį), jo darbdavys arba jo atstovas Prancūzijoje;

-          rangovas, veikiantis Prancūzijoje, kurio vardu teikiamos paslaugos.

Jeigu Al dokumentas (ar prašymas išduoti Al dokumentą, kaip paaiškinta žemiau) patikrinimo metu nepateikiamas ir jei darbuotojui taikomi kitos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, Prancūzijoje veikiančiam rangovui gali būti skirta nustatyto dydžio bauda. Rangovai privalo užtikrinti, jog darbuotojai, vykdantys veiklą jų vardu, laikytųsi socialinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įtraukti į Prancūzijos socialinės apsaugos sistemą, ar ne. Priešingu atveju jiems taikomos baudos nustačius pažeidimus dėl subrangovų samdomų darbuotojų nedeklaruotam darbui atlikti.

Jeigu darbdavys ar kitas suinteresuotas asmuo negali gauti Al dokumento iki patikrinimo, numatyta, kad kaip įrodymas gali būti pateikiama prašymo dėl Al dokumentų išdavimo, pateikto kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, kopija, su sąlyga, kad per dviejų mėnesių laikotarpį bus pateikti Al dokumentai. Tokiais atvejai rangovams bauda neskiriama.

Prancūzija atkreipia dėmesį, kad priimtais teisės aktų pakeitimais nesiekiama kliudyti laisvai teikti paslaugas. Vienintelis tikslas yra gerinti inspekcijos tarnybų galimybes gauti informaciją apie Prancūzijoje dirbančių darbuotojų socialinės apsaugos statusą, jei jiems netaikomi Prancūzijos socialinės apsaugos teisės aktai. Be to, ji leidžia geriau informuoti darbuotojus apie jų pačių socialines garantijas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-07-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!