Draudimas-valstybes-lesomis.png

Auginu VAIKĄ IKI 3 METŲ

Jei esu motina (įmotė):

 • Jeigu atitinkate draudimo valstybės lėšomis sąlygas, nuo pat vaiko gimimo jūs esate draudžiama šiomis socialinio draudimo rūšimis:
  • Valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.
  • Nedarbo socialiniu draudimu.

Jei esu tėvas (įtėvis):

 • Bendru šeimos pasirinkimu galite būti apdraustas:
  • Valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.
  • Nedarbo socialiniu draudimu.
Suskleisti

Draudimas jums taikomas, jeigu:

 • esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • auginate vaiką iki trejų metų Lietuvos Respublikoje*;
 • neturite draudžiamųjų pajamų** arba draudžiamosios pajamos mažesnės negu atitinkamą laikotarpį Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesio algų suma, kuriomis laikomos:
  • visos asmens pajamos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
  • ligos pašalpos;
  • motinystės pašalpos;
  • tėvystės pašalpos;
  • motinystės (tėvystės) pašalpos;
  • profesinės reabilitacijos pašalpos;
  • ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų valstybinio socialinio draudimo pašalpos;
  • nedarbo valstybinio socialinio draudimo išmokos;
 • nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;
 • Jūsų tėvystės valdžia neapribota, vaikas teismo sprendimu nėra atskirtas nuo Jūsų (tik motinoms, tėvams arba įmotėms, įtėviams);
 • vaiko globa Jums nėra panaikinta, o jei esate globėjas – Jūs neatleistas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (tik globėjams).
 • neatliekate laisvės atėmimo bausmės, jums netaikomas kardomasis kalinimas (suėmimas).

 

  Svarbu!

 1. Nuo pat vaiko gimimo iki kol jam sukaks 3 metai, draudimas automatiškai yra taikomas motinai (jei šeima nenusprendžia kitaip).
 2. Esant globėjui – draudimas taikomas nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos.
 3. Mirus vienam iš tėvų – nuo kitos dienos draudimas taikomas kitam iš tėvų.

* Laikoma, kad asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, augina vaiką Lietuvoje, kai vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje arba vaikas įtrauktas  į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Tais atvejais, kai vaiko gyvenamoji vieta dar nedeklaruota, asmuo tris mėnesius nuo vaiko gimimo dienos, laikomas auginančiu vaiką Lietuvoje, jeigu asmeniui suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, arba abiejų vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba jie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

**Savarankiškai dirbančių asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis vykdomas tik pasibaigus gautų pajamų (pelno) deklaravimo terminui ir nustačius, kad šie asmenys neturėjo draudžiamųjų pajamų. Gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis taip pat asmenų, gaunančių tantjemas arba atlygį ne jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, auginančių vaiką iki trejų metų, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis nevykdomas jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMAMMANuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur. sumą.

Suskleisti
 1. Jei esate motina (įmotė) – dokumentų pateikti nereikia. Draudimas jums yra taikomas nuo pat vaiko gimimo.
 2. Jei norite perleisti draudimą kitam iš tėvų, reikia pateikti abiejų tėvų (įtėvių) prašymus dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis, o tai galite padaryti šiais būdais:
  1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
  2. Paštu – prašymo formą galima rasti čia: „Prašymas dėl draudimo valstybės lėšomis auginant vaiką iki 3 metų“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
  3. Atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.
 3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko iki trejų metų laikinosios globos arba teismo nutartį dėl vaiko iki trejų metų nuolatinės globos (tik globėjams, siunčiant paštu – notaro patvirtinta kopija).
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-03-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!