Informacija-draudejams.png

A1 pažymėjimų išdavimo tvarka

Kas yra A1 pažymėjimas ir kam jis reikalingas?

A1 pažymėjimas - dokumentas, įrodantis, kad žmogus Lietuvoje yra draustas socialiniu draudimu ir kitoje valstybėje, į kurią jis komandiruojamas, už jį nereikės mokėti šio draudimo įmokų. Šis pažymėjimas reikalingas Lietuvos įmonių darbuotojams, darbdavio siunčiamiems dirbti į užsienį. 

Suskleisti
Kas išduoda A1 pažymėjimą?

A1 pažymėjimus išduoda „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba

Suskleisti
Kam išduodami A1 pažymėjimai?

A1 pažymėjimai išduodami darbdaviams. Dėl šių pažymėjimų į „Sodrą“ turi kreiptis patys darbdaviai.

   Pažymėjimai išduodami darbdaviui, o ne darbuotojui.

Suskleisti
Kokios yra A1 pažymos išdavimo sąlygos?

Sąlygas, reikalavimus ir kitą žinotiną informaciją apie A1 pažymėjimų išdavimą rasite čia.

Suskleisti
Kokius dokumentus dėl A1 pažymėjimo turi pateikti darbdavys?
  • Užpildytą darbdavio anketą. Ši anketa teikiama vieną kartą per metus. Transporto paslaugas teikiančios įmonės gali nepildyti anketos 7 punkto apie darbdavio pajamas iš veiklos Lietuvoje ir užsienyje.
  • Prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos socialinio draudimo teisės aktų taikymą darbuotojui, siunčiamam dirbti į užsienį. Prašymą pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. Nepriklausomai nuo to, kiek darbuotojų siunčiama, reikia užpildyti vieną prašymą prie jo pridedant kiekvieno siunčiamo darbuotojo anketą. Pavyzdžiui, siunčiant į užsienį dirbti 5 darbuotojus teikiamas vienas prašymas išduoti pažymą apie Lietuvos socialinio draudimo teisės aktų taikymą darbuotojams ir 2 prašymo punkte nurodoma, kad pridedami 5 priedai „Siunčiamo asmens anketa“.
  • Siunčiamo asmens anketą (pildoma kiekvienam darbuotojui). Pildant anketą 1 punkte svarbu nurodyti darbuotojo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą Lietuvoje. 2.1 punkte reikia nurodyti, jog tai yra tarptautinio transporto vairuotojas, ir valstybes, per kurias jis važiuoja. Siunčiamo asmens anketoje darbuotojo parašas nereikalingas.

Kiti priedai:

  • Sutarčių ar užsakymų, pagal kuriuos teikiamos transporto paslaugos, patvirtintas kopijas (1-2 egz.).
  • Jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos pilietis, jo asmens dokumento patvirtintą kopiją.
  • Jei siunčiamas asmuo yra trečiųjų šalių pilietis – leidimo gyventi Lietuvoje ar vizos D patvirtintą kopiją.

 

Dokumentų kopijos turi būti nustatyta tvarka patvirtintos ir kokybiškos – lengvai perskaitomos.

Prašymą ir kitus dokumentus (skenuotas kopijas) galima pateikti per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Suskleisti
Kur galiu rasti reikalingų dokumentų formas?

Visus reikalingus dokumentus  – darbdavio anketą, prašymą išduoti pažymą ir siunčiamo asmens anketą – rasite adresu http://sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/a1-pazymejimo-isdavimas/dokumentai-kuriuos-reikia-pateikti-sodrai-formos.

 

Suskleisti
Kokiu būdu gali būti pateikti prašymai dėl A1 pažymėjimo išdavimo?

Prašymai Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai gali būti pateikiami tik asmeninėje „Sodros“ paskyrą draudėjui.

Suskleisti
Per kiek laiko pateikiamas sprendimas dėl pažymos?

Užsienio išmokų tarnyba sprendimą dėl A1 pažymėjimų išdavimo turi priimti per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Įmonei pageidaujant išduodama pažyma, patvirtinanti prašymų priėmimą ir nagrinėjimą. 

Suskleisti
Kaip išduodamas A1 pažymėjimas?

Darbdaviui išsiunčiamas (įteikiamas) vienas kiekvienam darbuotojui išduoto A1 pažymėjimo egzempliorius. Pateikdamas prašymą, darbdavys įsipareigoja informuoti siunčiamą darbuotoją apie siuntimo dirbti į užsienį sąlygas bei darbuotojų teises ir pareigas.

Suskleisti
Ar darbuotojas, siunčiamas dirbti į užsienį, turi turėti A1 pažymėjimą, ar pakanka, kad jis yra išduotas ir pažymėjimą saugo darbdavys?

Darbuotoją į užsienį dirbti siunčiantys darbdavys turi pasidomėti, kokia tvarka dėl A1 pažymos galioja valstybėje ar valstybėse, kur vyks darbdavys. Vienos valstybės reikalauja, kad darbuotojai pateiktų pažymos originalą, kitoms pakanka nuorašo, dar kitoms – kitų dokumentų, kuriuos nuotoliniu būdu gali pateikti įmonės atstovas.

Suskleisti
Kokiais atvejais darbdavys turi grąžinti išduotus A1 pažymėjimus?

Siunčiamo dirbti žmogaus darbdavys per 5 darbo dienas turi informuoti Užsienio išmokų tarnybą ir grąžinti jai A1 pažymėjimą, jei:

  • siuntimas dirbti, dėl kurio buvo kreiptasi, neįvyko;
  • siuntimas dirbti buvo nutrauktas, išskyrus atvejus, kai veiklos nutraukimas valstybėse, į kurias darbuotojas buvo siunčiamas, yra trumpalaikis;
  • leidimas gyventi Lietuvoje ar viza D panaikinama.

Siunčiamo dirbti žmogaus darbdavys per 5 darbo dienas turi grąžinti A1 pažymėjimą Užsienio išmokų tarnybai ir tuo atveju,  jei siunčiamo asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso siuntimo laikotarpio.

Kilus klausimų prašome skambinti į „Sodros“ informacijos centrą tel. 1883 arba (+370) 5 250 0883 (tinka ir skambinant iš užsienio). 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-11-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!