Informacija-draudejams.png

A1 pažymėjimų išdavimas asmenims, dirbantiems / vykdantiems savarankišką veiklą keliose ES valstybėse

A1 pažymėjimas - dokumentas, įrodantis, kad asmuo yra draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu tik vienoje valstybėje. Jeigu A1 pažymėjimas išduotas Lietuvoje, jame nurodytas asmuo yra draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu tik Lietuvoje, pažymėjime nurodytu laikotarpiu. Dėl šios priežasties, kitoje valstybėje, kurioje asmuo taip pat vykdo savarankišką veiklą arba dirba pagal darbo sutartį, nereikės mokėti socialinio draudimo įmokų, šias įmokas nuo užsienio darbų/veiklų reikės mokėti Lietuvoje.

 

Pavyzdžiui, asmuo sudarė darbo sutartį su Lietuvos darbdaviu ir kitą darbo sutartį su Estijos darbdaviu. Jeigu tokiam asmeniui Lietuvoje išduotas A1 pažymėjimas, tai reiškia, kad abu darbdaviai socialinio draudimo įmokas turi mokėti Lietuvoje.

Suskleisti

A1 pažymėjimus išduoda „Sodros“ Vilniaus skyrius.

Suskleisti

Paprastai A1 pažymėjimas reikalingas:

 • asmenims, kurie sudarė kelias darbo sutartis, su skirtingais darbdaviais keliose užsienio valstybėse (pvz. sudaryta darbo sutartis su Lietuvos darbdaviu ir kita darbo sutartis sudaryta su Švedijos darbdaviu);
 • asmenims, kurie registravo kelias savarankiškas veiklas skirtingose užsienio valstybėse (pvz. savarankiška veikla registruota Lietuvoje ir kita savarankiška veikla registruota Lenkijoje);
 • asmenims, kurie sudarė darbo sutartį vienoje valstybėje ir registravo savarankišką veiklą kitoje valstybėje (pvz. Lietuvoje sudaryta darbo sutartis ir Lenkijoje registruota savarankiška veikla).

Dėl A1 pažymėjimo išdavimo į „Sodros“ Vilniaus skyrių turi kreiptis pats asmuo.

Suskleisti

Sąlygas, reikalavimus ir kitą svarbią informaciją apie A1 pažymėjimų išdavimą rasite čia.

Suskleisti

Dvejose ir daugiau užsienio valstybėse vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir / ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo „Sodros“ Vilniaus skyriui turi pateikti nustatytos formos prašymą (Prašymas išduoti pažymą / pažymėjimą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir / ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ar daugiau valstybėse narėse).

 

Prie prašymo būtina pridėti:

 • asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
 • sudarytų darbo sutarčių Lietuvoje ir kitoje(-se) užsienio valstybėje(-se) patvirtintas kopijas;
 • savarankiškos veiklos vykdymą Lietuvoje ir kitoje(-se) užsienio valstybėje(-se) įrodančių dokumentų (sudarytų (vykdomų) sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų) patvirtintas kopijas;
 • kreipiantis dėl A1 pažymėjimo išdavimo trečiosios šalies piliečiui, atvykusiam ir gyvenančiam Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su viza D, papildomai turi būti pateikta informacija apie šio asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje prašymo formos 1 skyriuje „Asmens duomenys“ skyrelyje „Kontaktiniai duomenys“ ir pridėta patvirtinta vizos D kopija.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymas, kuris pateiktas be papildomų dokumentų, gali būti nagrinėjamas ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Dokumentų kopijos turi būti nustatyta tvarka patvirtintos ir kokybiškos – lengvai perskaitomos.

Suskleisti

„Sodros” Vilniaus skyrius sprendimą dėl A1 pažymėjimo išdavimo turi priimti per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

  Asmeniui pageidaujant, išduodama pažyma, patvirtinanti faktą apie jau pradėtą, bet dar nepabaigtą A1 pažymėjimo išdavimo procedūrą.

Laisvos formos prašymą dėl šios pažymos išdavimo galima pateikti:

 • prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui;
 • prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui;
 • paštu, „Sodros” Vilniaus skyriui: Laisvės pr. 28, LT-04340 Vilnius;
 • atvykus į artimiausią „Sodros“ skyrių.
Suskleisti

Prašymą ir kitus dokumentus (skenuotas kopijas) galima pateikti:

 • prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui;
 • per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo sistema);
 • paštu, „Sodros” Vilniaus skyriui: Laisvės pr. 28, LT-04340 Vilnius;
 • atvykus į artimiausią „Sodros“ skyrių.

Dėl papildomos informacijos, susijusios su taikomų teisės aktų nustatymu ir tai patvirtinančių pažymų išdavimu, galima skambinti į „Sodros“ informacijos centrą tel. 1883 arba (+370) 5 250 0883 (tinka ir skambinant iš užsienio). 

Suskleisti

Asmuo, vykdantis savarankišką veiklą ar dirbantis pagal darbo sutartį keliose ES šalyse, turi pasidomėti, kokia tvarka dėl A1 pažymos galioja valstybėje ar valstybėse, kur vyks dirbti. Vienos valstybės reikalauja, kad tokie asmenys pateiktų pažymos originalą, kitoms pakanka nuorašo, dar kitoms – kitų dokumentų, kuriuos nuotoliniu būdu gali pateikti asmens atstovas.

Suskleisti

Asmuo turi per 5 darbo dienas informuoti „Sodros“ Vilniaus skyrių apie atsiradusius darbo pasikeitimus, jei:

 • pasibaigia darbo sutartis su viena ar keliomis įmonėmis;
 • asmuo pradeda dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą kitoje užsienio valstybėje; 
 • asmuo įsidarbina kitoje įmonėje;
 • trečiosios šalies piliečiui, atvykusiam ir gyvenančiam Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su Viza D, ši viza panaikinama;
 • trečiosios šalies pilietis, atvykęs ir gyvenantis Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su Viza D, netenka gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje.

Prašymą grąžinti A1 pažymėjimą rasite čia.

Nurodytais atvejais popierinio A1 pažymėjimo originalą galima grąžinti „Sodros“ Vilniaus skyriui ar bet kuriam kitam „Sodros“ teritoriniam skyriui.

Kilus klausimų prašome skambinti į „Sodros“ informacijos centrą tel. 1883 arba (+370) 5 250 0883 (tinka ir skambinant iš užsienio). 

Suskleisti

ES valstybės narės, EEE valstybės narės ar Šveicarijos Konferencijos pilietis, vykdantis savarankišką veiklą Lietuvoje:

 • atleidžiamas nuo VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų Lietuvoje, „Sodrai“ pateikia A1 pažymėjimo originalą. Asmuo nuo veiklos Lietuvoje mokesčius turės sumokėti toje šalyje, kurioje išduotas A1 pažymėjimas.
 • neatleidžiamas nuo VSD įmokų Lietuvoje, jeigu nepateikia įrodančių dokumentų, kad dirba kitoje ES valstybėje (A1 pažymėjimo). Šiam asmeniui galioja Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėjimą.
Suskleisti
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004
 • Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009
 • Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 465/2012
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-11-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!