Formos Nr. Formos pavadinimas Formos duomenų struktūra Forma atsisiuntimui
1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią
2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. Pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą

6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą.

Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą  
9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti
12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas).  Pranešimas apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius
13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas, atlygį už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete 
NP-SD2 Pranešimas dėl pašalpos skyrimo, įsigalioja nuo 2018-10-01
PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus  
PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo
SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. Pranešimas teikiamas kiekvieną mėnesį apie  darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus ir socialinio draudimo įmokas (nuo 2019 m. vasario 1 d., teikiant duomenis už 2019 m. sausio mėnesį)
PA-DP Pažyma apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas    
SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. Dirbu savarankiškai  
IG-1 Įgaliojimas atstovauti draudėją santykiuose su „Sodra“    
IG-2 Įgaliojimo atstovauti draudėją santykiuose su „Sodra“ NUTRAUKIMAS    
PS-1 Paraiška dėl elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato registravimo  
Atnaujinimo data: 2019-05-27

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!