Paslaugos.png

Vieši draudėjų duomenys

Viešais draudėjo duomenimis laikomi:  

 1. Draudėjo kodas.
 2. Apdraustųjų skaičius.
 3. Socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių bei palūkanų skola.
 4. Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, vidurkis (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 3).
 5. Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 6.  Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių  turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 25 proc. ir 75 proc. kvantiliai (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 7. Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių  turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 8. Iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įstaigoje didesnis nei 3).

 

PERŽIŪRĖTI VIEŠUS ĮMONIŲ DUOMENIS >>

 

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad:

 • draudėjų skolų duomenų rinkmenos nuo 2020-04-16 iki 2020-09-14 viešai nebuvo skelbiamos. Esant poreikiui galima susiformuoti duomenis pagal atskirą draudėją (nuo 2020-05-04) arba gauti pažymą apie įsipareigojimų įvykdymą.
 • 2020-11-09 draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.

   Pranešimai apie netikslius duomenis 

 

Viešų draudėjo duomenų tipas

Byla parsisiųsti

 1. Informacija apie draudėjų apdraustųjų skaičių

 1. Informacija apie draudėjų socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolas*

 1.  Informacija apie draudėjų (darbdavių) mokamus atlyginimus darbuotojams:

I Vidurkis (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, mokamų atlyginimų vidurkis „iki mokesčių“).

II Vidurkis (darbuotojams, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ir atlikėjo veiklos sutartis, gaunantiems tantjemas** mokamų atlygių vidurkis „iki mokesčių“).

III - Iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma per mėnesį.

 

KAIP SKAIČIUOJAME VIDURKIUS? >>

 

   Duomenys už praėjusį mėnesį, formuojami iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

 

Konkretaus draudėjo (darbdavio) viešų duomenų paieška

 

 

Rinkmenoje nurodomi draudėjai, kurie „Sodrai“ buvo skolingi prieš 2 darbo dienas iki duomenų formavimo dienos.

Duomenų rinkmenos apie draudėjų skolas yra formuojamos darbo dienomis, išskyrus pirmą darbo dieną, einančią po nedarbo (šventinės) dienos. Taip pat rinkmenos formuojamos ir pirmą nedarbo (šventinę) dieną, einančią po darbo dienos.

 

  Vieši duomenys apibrėžiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje.

  Duomenys teikiami vadovaujantis „Sodros“ valdybos direktoriaus įsakymu.

 

*Draudėjo skola – „Sodrai“ mokėtina draudėjo (darbdavio) valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri pagal teisės aktus turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus atidėtos skolos sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas.

** Asmenys gaunantys tantjemas ir atlygius už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete gaunantys atlygį vietoje tantjemų arba kartu su tantjemomis.

Atnaujinimo data: 2021-02-23

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!