Paslaugos.png

Vieši draudėjų duomenys

 Čia galite pasitikrinti viešai skelbiamus duomenis:

  Viešais draudėjo duomenimis laikoma:

 • Draudėjo kodas.
 • Apdraustųjų skaičius.
 • Socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių bei palūkanų skola.
 • Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, vidurkis (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 3).
 • Apdraustiesiems asmenims – moterims, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis ir apdraustiesiems asmenims – vyrams, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis, jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje yra ne mažesnis kaip 8, ir iš jų yra daugiau negu 3 moterys ir daugiau negu 3 vyrai).
 • Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 • Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių  turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 25 proc. ir 75 proc. kvantiliai (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 • Apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių  turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje didesnis nei 20).
 • Iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma (jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įstaigoje didesnis nei 3).

 

Patikslinimai:

 • 2023-07-20, 10.30 val. buvo atnaujinta viešų draudėjo duomenų byla „Informacija apie draudėjų socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolas*, įskaitant atidėtas skolas**“;
 • dėl techninės klaidos neteisingai nurodytos datos suformuotame viešų skolų sąraše:
  • buvo nurodyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondui 2023-01-10 dienai skolingi draudėjai;
  • turi būti: Valstybinio socialinio draudimo fondui 2023-01-09 dienai skolingi draudėjai;
 • 2021-12-31 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.

 

Teisės aktai:

 

 Svarbu:

 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2024-01-12
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-10-12.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-19.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-18.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-11.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-10.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-07.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-06.
 • Dėl negauto išrašo iš vienos iš kredito įstaigų, nėra skelbiamos juridinių asmenų skolos už 2023-09-01.
 • 2023-03-15 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
 • 2023-02-20 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
 • Nuo 2023-01-30 iki 2023-02-06 draudėjų skolos neskelbiamos viešai.
 • Dėl programinės įrangos sutrikimo nuo 2022-12-23 iki 2022-12-27 informacija apie draudėjų skolas gali būti netiksli.
 • 2022-12-12 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
 • 2022-10-27 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.

 

Viešų draudėjo duomenų tipas

Byla parsisiųsti

1. Informacija apie draudėjų apdraustųjų skaičių

2. Informacija apie draudėjų socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolas*, įskaitant atidėtas skolas**. Skolų skaičiavimo statusą galite pasitikslinti čia.

3. Informacija apie draudėjų (darbdavių) apdraustiesiems (darbuotojams) apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius:

V1 vidurkis (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).
V1. MO vidurkis (darbuotojoms – moterims, dirbančioms pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojoms, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).
V1. VY vidurkis (darbuotojams – vyrams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).

V2 vidurkis (darbuotojams, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ir atlikėjo veiklos sutartis, gaunantiems tantjemas*** apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).
V2.MO vidurkis (darbuotojoms – moterims, dirbančioms pagal autorines sutartis, sporto ir atlikėjo veiklos sutartis, gaunančioms tantjemas*** apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).
V2.MO vidurkis (darbuotojams – vyrams, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ir atlikėjo veiklos sutartis, gaunantiems tantjemas** apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkis „iki mokesčių“).

V3 vidurkis (darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis).
V3.MO vidurkis (darbuotojoms – moterims, kurios buvo draudžiamos visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis „iki mokesčių“).
V3.VY vidurkis (darbuotojams – vyrams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis „iki mokesčių“).
Įmokų suma  - Iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma per mėnesį.

 

Duomenys už praėjusį mėnesį, formuojami iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

* Draudėjo skola – „Sodrai“ mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri pagal teisės aktus turėjo būti sumokėta draudėjo-juridinio asmens praeitą darbo dieną, o draudėjo-fizinio asmens užpraeitą darbo dieną iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus atidėtos skolos sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas.
** Atidėta skola – draudėjo skolos, kurios sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, suma.
*** Asmenys, gaunantys tantjemas ir atlygius už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete gaunantys atlygį vietoje tantjemų arba kartu su tantjemomis.

Rinkmenoje nurodomi draudėjai, kurie „Sodrai“ buvo skolingi prieš 1 darbo dieną iki duomenų formavimo dienos.

Duomenų rinkmenos apie draudėjų skolas yra formuojamos darbo dienomis, išskyrus pirmą darbo dieną, einančią po nedarbo (šventinės) dienos. Taip pat rinkmenos formuojamos ir pirmą nedarbo (šventinę) dieną, einančią po darbo dienos.

Kaip skaičiuojame vidurkius?

Atnaujinimo data: 2024-01-18

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!