Naujienos.png

Vaiko priežiūros išmokos: kas keičiasi nuo 2023 metų

2022 m. gruodžio 28 d.
šeima.jpg

Nuo naujųjų metų keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka, vaiko priežiūros išmokų trukmė ir dydžiai. Ką svarbu žinoti tėvams, kurių vaikai gims nuo 2023 m. sausio 1 d.?

Atsiranda neperleidžiami mėnesiai

Tiek vaiko tėtis, tiek mama, įtėviai ar globėjai bent po 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų), turi prižiūrėti savo vaiką, o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį. Šį terminą, kaip minimalų kiekvienam iš tėvų, nustato Europos Sąjungos direktyva.

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį galima imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Tai reiškia, kad neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai: pasinaudoti mėnesiu ar dienomis, o vėliau – likusiu mėnesiu arba likusiomis dienomis. 

„Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, mamai ar tėčiui pirmiausiai bus mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius, kuri yra didesnė, nei už likusius mėnesius, tačiau tai nereiškia, kad, kai mama pasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, iškart jais turi pasinaudoti tėtis.

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų (ar jų dalies) tam pačiam vaikui prižiūrėti abu tėvai negali imti tuo pačiu metu.

Rūta, biuro administratorė, ir Vytautas, pardavimų vadybininkas. Mamai vaiko priežiūros išmoka už nuo 2023 m. sausio 1 d. gimusį vaiką paskirta nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2025 m. sausio 4 d. (24 mėnesių laikotarpiui), tėtis pasirinko savo neperleidžiamais mėnesiais pasinaudoti vėliau, kai vaikas jau bus ūgtelėjęs – prižiūrėti jį 23 ir 24 mėnesiais.

Asta, universiteto dėstytoja, ir Jonas, architektas. Mamai vaiko priežiūros išmoka už nuo 2023 sausio 1 d. gimusį vaiką paskirta nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. birželio 4 d. (18 mėnesių laikotarpiui). Kai vaikui sukaks pusė metų, mama vienam mėnesiui sugrįš į darbą, kad sudalyvautų mokslinėje konferencijoje. Vėliau tęs vaiko priežiūros atostogas. Taigi tėtis pasinaudos savo neperleidžiamais mėnesiais 7 ir 18 vaiko auginimo mėnesiais.

Keičiasi vaiko priežiūros išmokų trukmė

Tėvai galės pasirinkti, gauti vaiko priežiūros išmoką iki vaikui sueis 18 mėnesių ar 24 mėnesiai. Teikiant prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką, reikės nurodyti, kiek laiko norima ją gauti.

Savarankiškai dirbantieji asmenys papildomai privalės nurodyti ir pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį. Vaiko priežiūros išmoką tėvai gali gauti pakaitomis, tačiau kitas iš tėvų tuo metu turi nutraukti suteiktas vaiko priežiūros atostogas ar vaiko priežiūros laikotarpį. 

Marija, gydytoja, ir Petras, programuotojas. Darbdavys suteikė Marijai vaiko priežiūros atostogas ir ji pateikė „Sodrai“ prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką iki kol vaikui sueis 18 mėnesių. Mamai buvo paskirta išmoka. Praėjus 9 mėnesiams ji nusprendė grįžti į darbą, o tėvas kreipėsi į darbdavį dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo.

Marija nutraukė darbdavio suteiktas vaiko priežiūros atostogas ir „Sodrai“ pateikė prašymą nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei grįžo į darbą. Petras, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką. 

Laura, kirpėja, ir Dovydas, valstybės tarnautojas. Savarankiškai dirbanti mama (draudžiama motinystės socialiniu draudimu, kuriai nesuteikiamos vaiko priežiūros atostogos), gimus kūdikiui, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką iki kol vaikui sueis 18 mėnesių ir pranešė apie pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį.

Mamai buvo paskirta vaiko priežiūros išmoka iki vaikui sueis 18 mėnesių. Praėjus 6 mėnesiams ji nusprendė, kad nori tęsti savarankišką veiklą ir nutraukti pasirinktą vaiko priežiūros laikotarpį, o vaiko priežiūros atostogų ketina išeiti vaiko tėtis.

Šiuo atveju mama „Sodrai“ turi pateikti prašymą nutraukti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir vaiko priežiūros laikotarpį, pasirenkant priežastį „nutraukti“, o tėtis (kai darbdavys suteiks vaiko priežiūros atostogas) – prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką.

Keičiasi išmokų dydžiai

Neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių laikotarpiu mokama 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Pavyzdžiui, vaiko priežiūros išmoka paskirta 2023 m. vasario mėnesį. Apskaičiuojant išmoką, bus vertinamos 2022 m. sausį – 2022 m. gruodį turėtos pajamos.  

Jei pasirenkama vaiką prižiūrėti iki jam sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei vaiką augina vienas iš tėvų

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, jis turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Vienišiems tėvams vaiko priežiūros išmoka už nepanaudotą laikotarpį skiriama ir mokama tik likus 2 mėnesiams iki pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės.

Tai reiškia, kad pasirinkus išmokos mokėjimą iki 18 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 17 ir 18 vaiko priežiūros mėnesiais. Pasirinkus išmokos mokėjimą iki 24 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 23 ir 24 mėnesiais.

Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų, kai:

  • kitas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu, pripažintas nežinia kur esančiu, jam terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
  • jei vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
  • jei vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų;
  • kitas iš vaiko tėvų  pripažintas neveiksniu šioje srityje;
  • jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų, o kitam apribotas bendravimas su vaiku;
  • jei kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
  • jei kitas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

Vaiko priežiūros išmoka ir darbo pajamos

Jei neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais mama, tėtis ar globėjas gaus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.

Visais kitais mėnesiais darbinės veiklos pajamos ir (ar) išmokos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršytų 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka).

Liepa, siuvėja, ir Rapolas, statybininkas. Liepai nuo 2023 m. vasario 25 d. suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai. Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių paskirta 489,06 euro dydžio išmoka, o iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai – 326,04 euro dydžio išmoka. 

Liepos buvęs vidutinis atlyginimas – 1087 eurai. Išmokos gavimo laikotarpiu (išskyrus neperleidžiamų mėnesių laikotarpį) Liepa gauna darbinės veiklos pajamų, kurių suma – 300 eurų. 

Iki kol vaikui sueis 12 mėnesių, jai bus mokama viso dydžio vaiko priežiūros išmoka – 489,06 euro, kadangi 489,06 euro (išmokos dydis) + 300 eurų (darbinės veiklos pajamos) = 789,06 euro (mažiau negu 1087 eurai). 

Iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, Liepai taip pat bus mokama viso dydžio vaiko priežiūros išmoka – 326,04 euro, kadangi 326,04 euro (išmokos dydis) + 300 eurų (darbinės veiklos pajamos) = 626,04 euro (mažiau negu 1087 eurai).

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.

 Svarbu! Ši nuostata nebus taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims – jų gaunamos pajamos nemažins vaiko priežiūros išmokos tiek neperleidžiamais, tiek likusiais mėnesiais. Dirbantys savarankiškai ir toliau tiek per pirmus, tiek per antrus vaiko auginimo metus galės turėti pajamų iš savarankiškos veiklos ir tai nemažins vaiko priežiūros išmokos.

Gimė du ar daugiau vaikų

Jeigu gimė du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei asmuo jau gauna vaiko priežiūros išmoką ir dar įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam bus mokamos abi šios išmokos. Tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės arba vaiko priežiūros išmoka.

 

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!