Naujienos.png

„Sodra“ pradėjo skelbti vidutinio darbo užmokesčio duomenis

2017 m. vasario 28 d.
Finansai-ICO.jpg

Nuo vasario 28 dienos, įgyvendinant naujos redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, „Sodra“ pradeda skelbti naujus viešus duomenis – vidutinius Lietuvos draudėjų priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius.

Viešai bus skelbiami tik tų draudėjų vidutinio darbo užmokesčio duomenys, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turės daugiau nei tris darbuotojus (apdraustuosius). Duomenys bus viešinami tik apibendrinti, t. y. visų apdraustųjų draudžiamųjų pajamų vidurkis, o ne asmeniniai.

Apdraustųjų skaičius įmonėje bus vertinamas atsižvelgiant į „Sodros“ registro duomenis: bus skaičiuojami visi apdraustieji, kurie per ataskaitinį laikotarpį bus dirbę bent vieną dieną ir kurie per mėnesį bus gavę nors kažkiek pajamų – tai yra vaiko priežiūros atostogų ar neapmokamų atostogų išleisti darbuotojai nebus įtraukiami į skaičiavimus.

Apdraustieji bus skiriami į dvi grupes: darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat valstybės tarnautojai (1 grupė) ir asmenys, gaunantys iš draudėjo kito pobūdžio pajamas – tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal įstatymą nėra jų nariai, taip pat darbuotojai, gaunantys atlygį pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis (2 grupė).

Atlyginimų vidurkiai bus pateikiami atskirai abiem apdraustųjų grupėms, tačiau jos turės atitikti  tuos pačius reikalavimus: apdraustųjų įmonėje turi būti daugiau nei trys ir jie visi per mėnesį turi būti gavę pajamų. Abiejų grupių pajamų vidurkiai apskaičiuojami pagal priskaičiuotas pajamas ir pateikiami neatskaičius mokesčių.

Kartu bus pateikiama ir bendra visiems įmonės darbuotojams priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

 

Informacija apie draudėjų (darbdavių) apskaičiuotas darbuotojų pajamas, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (toliau – draudžiamosios pajamos):

 •  Vidurkis (V1) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
 • Mediana (M1) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, mediana;
 • 25 proc. kvantilis (K251) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 25 proc. kvantilis;
 • 75 proc. kvantilis (K751) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 75 proc. kvantilis
 • Standartinis nuokrypis (S1) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, standartinis nuokrypis.
 • Vidurkis (V3) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
 • Mediana (M3) (darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, mediana;
 • 25 proc. kvantilis (K253) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 25 proc. kvantilis;
 • 75 proc. kvantilis (K753) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 75 proc. kvantilis;
 • Standartinis nuokrypis (S3) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, standartinis nuokrypis.
 • Vidurkis (V2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, gaunantiems pajamų už vadovavimo veiklą, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
 • Mediana (M2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, gaunantiems pajamų už vadovavimo veiklą, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, mediana;
 • 25 proc. kvantilis (K252) asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, gaunantiems pajamų už vadovavimo veiklą, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, 25 proc. kvantilis;
 • 75 proc. kvantilis (K752) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, gaunantiems pajamų už vadovavimo veiklą, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, 75 proc. kvantilis;
 • Standartinis nuokrypis (S2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, gaunantiems pajamų už vadovavimo veiklą, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, standartinis nuokrypis.
 • Įmokų suma  - iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma per mėnesį.

*   Vidurkis (V1),  Vidurkis (V2), Vidurkis (V3), Įmokų suma - kai draudėjo apdraustųjų (darbuotojų) skaičius didesnis nei 3;

** Mediana (M1), 25 proc. kvantilis (K251), 75 proc. kvantilis (K751), Standartinis nuokrypis (S1) - Kai draudėjo apdraustųjų (darbuotojų) skaičius didesnis nei 20;

 

Mokesčių mokėtojo kodas Draudėjo kodas Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų

Darbuotojų, draudžiamų visą  kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų

Asmenų, gavusių pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, tantjemas ir kitų šių rūšių draudžiamųjų pajamų Įmokų suma*
Vidurkis (V1)* Mediana (M1)** 25 proc. kvantilis (K251)** 75 proc. kvantilis (K751)** Standartinis nuokrypis (S1)** Vidurkis (V3)* Mediana (M3)**

25 proc. kvantilis (K253)**

75 proc. kvantilis (K753)**

Standartinis nuokrypis (S3)** Vidurkis (V2)* Mediana (M2)** 25 proc. kvantilis (K252)** 75 proc. kvantilis (K752)** Standartinis nuokrypis (S2)**
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

 


Informacija apie darbo užmokesčio vidurkius, su tam tikromis išimtimis dėl fizinių asmenų–draudėjų, bus skelbiama kartu su kitais viešais draudėjų duomenimis „Sodros“ interneto svetainėje, adresu https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys (viršuje reikia pasirinkti skiltį „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai“) arba pirmojo svetainės www.sodra.lt puslapio apačioje, skiltyje „Paslaugos“ pasirinkus meniu punktą „Vieši draudėjų duomenys“ ir paspaudus nuorodą „Konkretaus draudėjo (darbdavio) viešų duomenų paieška“ (viršuje taip pat reikia pasirinkti skiltį „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai“).

Fizinių asmenų–draudėjų duomenų gavimo būdai nesikeičia. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia – http://sodra.lt/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos.

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!