Naujienos.png

„Sodra“: įplaukoms didėjant sparčiau negu išlaidoms, metų pabaigoje galima tikėtis 100 mln. eurų biudžeto pertekliaus

2017 m. liepos 19 d.
Finansai-ICO.jpg

Negalutiniais duomenimis, per 2017 metų sausio–birželio mėn. „Sodros“ įplaukos buvo 196,5 mln. eurų arba 11,7 proc., didesnės, palyginti su atitinkamu pernai metų laikotarpiu. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos tuo pačiu laikotarpiu padidėjo mažiau – 103,0 mln. eurų arba 5,8 procento. „Nors pirmą pusmetį išlaidų vertė vis dar šiek tiek viršijo pajamų vertę, planuojame, kad  metų pabaigoje „Sodros“ biudžeto pajamos gali viršyti išlaidas maždaug 100 mln. eurų, o tai sudarys sąlygas, pavyzdžiui, sumažinti „Sodros“ skolą arba kaupti rezervą“, – sako „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.

2016 m. pabaigoje „Sodros“ biudžeto perteklius buvo 2 mln. eurų.

Įplaukos didėjo dėl didesnio dirbančiųjų skaičiaus ir didesnio darbo užmokesčio

Per 2017 metų sausio–birželio mėn., negalutiniais duomenimis, „Sodra“ gavo 1 881,1 mln. eurų įplaukų. Didžiausią įplaukų dalį (92 proc.) sudarė pagal darbo sutartis dirbančių draudėjų ir apdraustųjų įmokos. Per  metus šių įplaukų vertė padidėjo 11,8 procento. Savarankiškai dirbančių asmenų sumokėtų įmokų vertė buvo 61,6 mln. eurų arba 3,2 proc. „Sodros“ biudžeto įplaukų, per metus jų vertė padidėjo – 8,3 procento.

„Į „Sodros“ biudžetą patenkančių įplaukų vertės didėjimui įtakos turėjo geresnė ekonominė aplinka, dėl kurios didėjo ir apdraustųjų skaičius, ir jų pajamos. Per pirmą 2017 m. pusmetį į darbą priimta 30,1 tūkst. žmonių daugiau negu atleista. Per šį  laikotarpį ne tik padidėjo minimali mėnesio alga (MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.), bet taip pat sumažėjo dirbančiųjų, kurių pajamos mažesnės negu MMA, skaičius: birželio pradžioje tokių buvo 151,5 tūkst., o tai yra 3,5 tūkst. mažiau negu atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Neatmetame prielaidos, kad pastarojo rodiklio pagerėjimui įtakos galėjo turėti ir įvairios iniciatyvos, skatinančios netoleruoti šešėlio“, – sako „Sodros“ vadovas M. Sinkevičius.

Išlaidos pensijoms didėjo 6 procentais

Šių metų pirmąjį pusmetį „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos sudarė 1 889,5 mln. eurų, o tai yra 103,0 mln. eurų arba 5,8 proc. daugiau negu atitinkamą pernai metų laikotarpį. Didžiąją išlaidų dalį (73 proc.) sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui. Atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu išlaidos pensijų draudimui padidėjo 83,3 mln. eurų arba 6,4 procento. O nevertinant 2010–2011 metais sumažintų senatvės pensijų dirbantiems asmenims kompensacijoms skirtų lėšų, išlaidos pensijoms šių metų pirmą pusmetį buvo 73,5 mln. eurų, arba 6 proc. didesnės negu atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

Išlaidos kitų draudimo rūšių išmokoms augo santykinai sparčiau. Išlaidos ligos socialinio draudimo išmokoms pirmąjį šių metų pusmetį buvo 20,1 mln. eurų, arba 16,9 proc., motinystės – 16,9 mln. eurų arba 13 proc. didesnės negu atitinkamą pernai metų laikotarpį. Išlaidų nedarbo socialinio draudimui vertė padidėjo 2,4 mln. eurų arba 4,6 proc., nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo – 4 mln. eurų arba 45,4 proc. (šiam pokyčiui įtakos turėjo pasikeitusi periodinės netekto darbingumo kompensacijos apskaičiavimo tvarka).

„Viena vertus, santykinai sparčiau padidėjusi ligos socialinio draudimo išmokų vertė rodo, kad ne tik pensinio, bet ir darbingo amžiaus žmonės šiemet gavo daugiau socialinio draudimo išmokų negu pernai, kita vertus, tai skatina atidžiau stebėti, ar nedaugėja piktnaudžiavimo atvejų“,  – sako „Sodros“ vadovas.

Tikėtina, kad metų pabaigoje „Sodros“ įplaukos viršys išlaidas 100 mln. eurų

Pirmą šių metų pusmetį „Sodros“ biudžeto išlaidos vos viršija įplaukas (8,4 mln. eurų). Remiantis negalutiniais pirmojo pusmečio duomenimis galima prognozuoti, kad metų pabaigoje „Sodros“ biudžeto pajamų vertė bus 100 mln. eurų didesnė negu išlaidų vertė.

„Kadangi „Sodros“ biudžeto įplaukos auga sparčiau negu išlaidos, o pačios „Sodros“ veiklos sąnaudas tikimės išlaikyti nedidėjančias, prognozuojame, kad, jei nebus pakeitimų, susijusių su pensijų dydžiu, metų pabaigoje „Sodros“ biudžeto pajamos gali viršyti išlaidas maždaug 100 mln. eurų, o tai sudarys sąlygas, pavyzdžiui, sumažinti „Sodros“ skolą arba kaupti rezervą“, – sako „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto statistika 2017 m. sausio–birželio mėnesiais (negalutiniais duomenimis):

Įplaukos

  • 1 881,1 mln. eurų (196,5 mln. eurų arba 11,7 proc. daugiau nei pernai);
  • 1 730,6 mln. eurų sudarė draudėjų ir apdraustųjų soc. draudimo įmokos (183,3 mln. eurų arba 11,8 proc. daugiau nei pernai);
  • Kitos įmokos: savarankiškai dirbančiųjų soc. draudimo įmokos – 61,6 mln. eurų, asignavimų iš valstybės biudžeto – 82,1 mln. eurų, veiklos pajamų – 6,0 mln. eurų.

Išlaidos

  • 1 889,5 mln. eurų (103,0 mln. eurų arba 5,8 proc. daugiau nei pernai);
  • 1 375,8 mln. eurų sudarė pensijų soc. draudimo išmokos (83,3 mln. eurų arba 6,4 proc. daugiau nei pernai); 2010–2011 m. sumažintų senatvės pensijų dirbusiems asmenims kompensacijoms buvo išmokėta 79,8 mln. eurų;
  • 139,3 mln. eurų – ligos soc. draudimo išmokos (20,1 mln. eurų arba 16,9 proc. daugiau nei pernai);
  • 147,0 mln. eurų – motinystės soc. draudimo išmokos (16,9 mln. eurų arba 13 proc. daugiau nei pernai);
  • Kitos išlaidos: nedarbo soc. draudimo išmokos – 54,4 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos – 12,8 mln. eurų, pervedimai į pensijų fondus – 84,3 mln. eurų.

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!