Darbo-vieta.png

Ilgalaikio darbo išmokos

Ilgamečiams darbuotojams - papildomos finansinės garantijos 

 
Darbuotojui, dirbusiam vienoje įmonėje 5 ir daugiau metų, atleidimo iš darbo atveju priklausys papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Šios išmokos bus mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Centrinio banko atleistus asmenims. Išmokos bus mokamos tiems darbuotojams, kurie atleisti iš darbo ne anksčiau kaip šių metų liepos 1 dieną.
 
Jei darbuotojas, atleistas iš einamų pareigų darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, per tris mėnesius su tuo pačiu darbdaviu nesudaro naujos darbo sutarties, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo jam skiriama:
 
  1. išdirbus nuo 5 iki 10 metų – vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio išmoka,
  2. išdirbus nuo 10 iki 20 metų – dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka,
  3. išdirbus daugiau nei 20 metų – trijų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka.

 

Darbuotojo vieno mėnesinio darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas pagal tam darbuotojui už praėjusių dvylika mėnesių, buvusių prieš darbuotojo atleidimo mėnesį, priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, vidurkį.  
 
Skyrimo ir mokėjimo tvarka
 
Ilgalaikio darbo išmokos bus skiriamos ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams po atleidimo iš darbo ir mokamos už praėjusį mėnesį. Išmokos darbuotojui reikės kreiptis pačiam pateikiant prašymą teritoriniam „Sodros“ skyriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos. 
 
 
   Pavyzdžiui, darbuotojas iš pareigų yra atleidžiamas liepos 3 dieną. Tuomet, jei per tris mėnesius neatnaujina darbo santykių su buvusiu darbdaviu, spalio 4 dieną (praėjus 3 mėnesiams, tačiau ne vėliau kaip kitų metų sausio 4 dieną) jis „Sodros“ teritoriniame skyriuje arba internetu užpildo prašymą ilgalaikio darbo išmokai gauti. 
 
   Ilgalaikio darbo išmokos mokamos nepriklausoma nuo to, ar žmogus gauna kitų išmokų.
 
   Jei paaiškėja, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, tarp darbuotojo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo buvo sudaryta nauja darbo sutartis arba darbo ginčų komisijos įsiteisėjusiu sprendimu atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu, išmokas gali tekti grąžinti.
Atnaujinimo data: 2017-06-19

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!