Draudėjų (darbdavių) apdraustiesiems apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų duomenys

„Sodra“ jau ketverius metus skelbia viešus duomenis – vidutinius Lietuvos draudėjų apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius.

Viešai skelbiami tik tų draudėjų duomenys apie apdraustiesiems apskaičiuotas vidutines draudžiamąsias pajamas, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turės daugiau nei tris darbuotojus (apdraustuosius). Duomenys yra viešinami tik apibendrinti, t. y. visų apdraustųjų draudžiamųjų pajamų vidurkis, o ne asmeniniai.

Apdraustųjų skaičius įmonėje yra vertinamas atsižvelgiant į „Sodros“ registro duomenis: skaičiuojami visi apdraustieji, kurie per ataskaitinį laikotarpį yra dirbę bent vieną dieną ir kurie per mėnesį yra gavę nors kažkiek pajamų – tai yra vaiko priežiūros atostogų ar neapmokamų atostogų išleisti darbuotojai nėra įtraukiami į skaičiavimus.

Apdraustieji skiriami į dvi grupes: darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat valstybės tarnautojai (1 grupė) ir asmenys, gaunantys iš draudėjo kito pobūdžio pajamas – tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal įstatymą nėra jų nariai, taip pat darbuotojai, gaunantys atlygį pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis (2 grupė).

Draudžiamųjų pajamų vidurkiai yra pateikiami atskirai abiem apdraustųjų grupėms, tačiau jos turi atitikti  tuos pačius reikalavimus: apdraustųjų įmonėje turi būti daugiau nei trys ir jie visi per mėnesį turi būti gavę pajamų. Abiejų grupių pajamų vidurkiai apskaičiuojami pagal priskaičiuotas pajamas ir pateikiami neatskaičius mokesčių.

Kartu pateikiama ir bendra visiems įmonės darbuotojams priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Nuo 2021-04-01 viešinami apdraustiesiems apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkiai pagal lytį.

 

Informacija apie draudėjų (darbdavių) apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas apdraustiesiems, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (toliau – draudžiamosios pajamos):

Vidurkis (V1) – darbuotojams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Vidurkis (V1.MO) – darbuotojoms – moterims, kurios atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiamos bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Vidurkis (V1.VY) – darbuotojams – vyrams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis; 
Mediana (M1) – darbuotojams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, mediana;
25 proc. kvantilis (K251) – darbuotojams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 25 proc. kvantilis;
75 proc. kvantilis (K751) – darbuotojams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 75 proc. kvantilis;
Standartinis nuokrypis (S1) – darbuotojams, kurie atitinkamą kalendorinį mėnesį buvo draudžiami bent vieną dieną, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, standartinis nuokrypis;.
Vidurkis (V3) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Vidurkis (V3.MO) – darbuotojoms – moterims, kurios buvo draudžiamos visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Vidurkis (V3.VY) – darbuotojams – vyrams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, vidurkis; 
Mediana (M3) - darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, mediana;
25 proc. kvantilis (K253) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 25 proc. kvantilis;
75 proc. kvantilis (K753) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, 75 proc. kvantilis;
Standartinis nuokrypis (S3) – darbuotojams, kurie buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, standartinis nuokrypis;.
Vidurkis (V2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, vidurkis; 
Vidurkis (V2.MO) – moterims, gaunančioms pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunančioms tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovėms, kurios nėra tų bendrijų nariai, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Vidurkis (V2.VY) – vyrams, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, apskaičiuotų šių rūšių draudžiamųjų pajamų, vidurkis;
Mediana (M2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, mediana;
25 proc. kvantilis (K252) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, 25 proc. kvantilis;
75 proc. kvantilis (K752) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, 75 proc. kvantilis;
Standartinis nuokrypis (S2) – asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunantiems tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete bei mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų bendrijų nariai, standartinis nuokrypis;.
Įmokų suma - iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma per mėnesį.

 

 

Mokesčių mokėtojo kodas

Draudėjo kodas

Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų

Darbuotojų, draudžiamų visą  kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų

Asmenų, gavusių pajamų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, tantjemas ir kitų šių rūšių draudžiamųjų pajamų

Įmokų suma*

Vidurkis (V1)* Vidurkis  (V1.MO)*** Vidurkis  (V1.VY)*** Mediana (M1)** 25 proc. kvantilis (K251)** 75 proc. kvantilis (K751)** Standartinis nuokrypis (S1)** Vidurkis (V3)* Vidurkis  (V3.MO)*** Vidurkis  (V3.VY)*** Mediana (M3)** 25 proc. kvantilis (K253)** 75 proc. kvantilis (K753)** Standartinis nuokrypis (S3)** Vidurkis (V2)* Vidurkis  (V2.MO)*** Vidurkis  (V2.VY)*** Mediana (M2)** 25 proc. kvantilis (K252)** 75 proc. kvantilis (K752)** Standartinis nuokrypis (S2)**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

* Vidurkis (V1), Vidurkis (V2), Vidurkis (V3), Įmokų suma - kai draudėjo apdraustųjų (darbuotojų) skaičius didesnis nei 3;

** Mediana (M1), 25 proc. kvantilis (K251), 75 proc. kvantilis (K751), Standartinis nuokrypis (S1) - kai draudėjo apdraustųjų (darbuotojų) skaičius didesnis nei 20;

*** Vidurkis (V1.MO), Vidurkis (V1.VY), Vidurkis (V2.MO), Vidurkis (V2.VY), Vidurkis (V3.MO), Vidurkis (V3.VY) - kai draudėjo apdraustųjų (darbuotojų) skaičius yra ne mažesnis kaip 8, ir iš jų yra daugiau negu 3 moterys ir daugiau negu 3 vyrai.


Informacija apie apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų apdraustiesiems vidurkius, su tam tikromis išimtimis dėl fizinių asmenų–draudėjų, skelbiama kartu su kitais viešais draudėjų duomenimis „Sodros” interneto svetainėje paspaudus nuorodą ir viršuje pasirinkus skiltį „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai”.

Fizinių asmenų–draudėjų duomenų gavimo būdai nesikeičia. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia.

Atnaujinimo data: 2021-05-28

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!