Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

SAM pranešimo pildymas ir pateikimas
SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos., pranešimas apie priskaičiuotus atlyginimus ir įmokas „Sodrai". Už einamąjį mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki kito mėnesio 15 d. Pvz. už 2021 metų balandžio mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki 2021 m. gegužės 15 d.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimas Pildyti SAM-v07.pdf SAM_v07.mxfd SAM_v07.zip
2. Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį Prašymo dėl DU medianos forma.docx Prašymo priedo forma (asmenų sąrašas).xlsx
Pranešimų pildymas

SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos

                                                                                                                          

 1. Draudėjai kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM pranešimą ir jo priedus:
  1. SAM3SD  apie  apdraustųjų  (be  atleistųjų)  valstybinio  socialinio  draudimo  įmokas.  
  2. SAM3SDP  apie  apdraustųjų  valstybinio  socialinio  draudimo  laikotarpius  ir  įmokas. 
 1. Draudėjas gali neteikti SAM pranešimo, jeigu už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka neturėjo būti skaičiuojamos įmokos nė už vieną draudėjo apdraustąjį (išskyrus apdraustuosius, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimai) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui už visą ataskaitinį laikotarpį pateikti 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. ir/arba 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimai.

 

 Draudėjas apie praktikantus, dvasininkus bei karininkus SAM pranešimo neteikia.

 

 1. SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi:
  1. SAM3SD priedas pildomas apie visų apdraustųjų (be asmenų, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) kalendorinio mėnesio pajamų, nuo kurių apskaičiuotos įmokos, sumas ir įmokų sumas;
  2. SAM3SDP priedas pildomas:
   1. ​ atleistiems iš valstybės tarnybos asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas kompensacijas, kurias kas mėnesį dalimis, lygiomis vieno mėnesio vidutiniam darbo užmokesčiui, moka valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, taip pat asmenims, atleistiems iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, kuriems Darbo kodekse numatyta išeitinė išmoka mokama kas mėnesį lygiomis dalimis (priežasties kodas – 01);
   2. kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą pratybose, mokymuose ar tarnybos užduočių vykdymą, karo prievolininkams, pašauktiems į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (priežasties kodas – 02);
   3. gaunantiems darbo užmokestį nuteistiesiems laisvės atėmimu (priežasties kodas – 03);
   4. savivaldybių tarybų nariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savivaldybių tarybų posėdžiuose (priežasties kodas – 04). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos savivaldybių tarybų narius, kurie savivaldybėje nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis;
   5. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 99).

 

 Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (skiriasi įmokų mokėjimo tarifai), draudėjas teikia vieną SAM pranešimą (SAM3SD, SAM3SDP priedai), kuriame nurodomos įvairios apdraustųjų asmenų kategorijos, atitinkančios skirtingus tarifus.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!